Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Процедури по ЗОП

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000047

                ОКОНЧАТЕЛНО

Документация

ПРЕКРАТЕНА

 

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000044

Документация

ПРЕКРАТЕНА

 

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000034

Документация

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000007  OКОНЧАТЕЛНО ПЛАТЕНИ

Документация

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000137                 ПРЕКРАТЕНА

Документация

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000116                 ПРЕКРАТЕНА

Документация

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000109                 ПРИКЛЮЧЕН

Документация

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000108                  ПРЕКРАТЕНА

Документация

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000100                ПРЕКРАТЕНА

Документация

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000092                 ПРИКЛЮЧЕН

Документация

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000064

                                        ПРИКЛЮЧЕНА

Документация

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000105                 ПРЕКРАТЕНА

Документация

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000102                 ПРЕКРАТЕНА

Документация