Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000092                 ПРИКЛЮЧЕН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                   

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР на обект: “Ремонт на улична мрежа на територията на Община Луковит по населени места и основен ремонт на улици и тротоари в гр. Луковит, Община Луковит”.
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП
2.Обект на поръчката: строителство
3. Код съгласно класификатора: 45233000 – строителни и монтажни работи на магистрали, улици, пътища, други транспортни и пешеходни трасета.
4. Прогнозна стойност на поръчката – 1 041 916,00 (един милион четиридесет и една хиляди деветстотин и шестнадесет) лева без ДДС
5. Продължителност на поръчката – Общ срок за изпълнение на дейностите на обекта е максимум 5 /пет/ календарни месеца.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 14.05.2018 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 15.05.2018 год. от 11:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie-842135.pdf)Reshenie-842135.pdfРешение 128/13.04.2018 г.2077 КБ13.04.2018г. 15:54:03ч.
Свали този файл (Obqvlenie-842134.pdf)Obqvlenie-842134.pdfОбявление- Номер в АОП - 00369-2018-00064522 КБ13.04.2018г. 15:54:43ч.
Свали този файл (Документация.rar)Документация.rarДокументация720 КБ13.04.2018г. 15:55:22ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 1 Комисия7011 КБ12.06.2018г. 15:34:53ч.
Свали този файл (Saobshtenie.pdf)Saobshtenie.pdfСъобщение отваряне цени - 14.08.2018 г. от 10:00 часа418 КБ08.08.2018г. 13:53:35ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Протокол № 2технически предложения19467 КБ22.08.2018г. 14:51:07ч.
Свали този файл (Protokol 3.pdf)Протокол № 3оценка ценови параметри1462 КБ22.08.2018г. 14:51:57ч.
Свали този файл (reshenie 285.pdf)Решение № 285за избор на изпълнител846 КБ22.08.2018г. 14:52:29ч.
Свали този файл (D-r 72-25.09.2018 g.pdf)D-r 72-25.09.2018 g.pdfДоговор 72/25.09.2018 г. - Виагруп ЕООД3308 КБ26.09.2018г. 09:44:08ч.
Свали този файл (Tehn.predlojenie.pdf)Tehn.predlojenie.pdfТехническо предложение1184 КБ26.09.2018г. 09:44:36ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение2432 КБ26.09.2018г. 09:48:15ч.
Свали този файл (Obqv.za vazlojena OP-869404-AOP.pdf)Obqv.za vazlojena OP-869404-AOP.pdfОбявление за възложена ОП - АОП 8694042665 КБ26.09.2018г. 09:49:05ч.
Свали този файл (D-r 72-Viagrup.pdf)D-r 72-Viagrup.pdfИнформация изпълнен Договор 72/25.09.2018 г. - АОП -8867012072 КБ07.01.2019г. 15:37:17ч.
Свали този файл (D-r 72-asfalt-Viagrup.pdf)D-r 72-asfalt-Viagrup.pdfИнформация за освободена Банкова гаранция332 КБ07.01.2019г. 15:37:30ч.