Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000108                  ПРЕКРАТЕНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на асансьор и доставка и монтаж на фитнес оборудване на открито в СУ „Алеко Константинов“ гр.Луковит В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на асансьор.
2. Доставка и монтаж на фитнес оборудване на открито
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП
2.Обект на поръчката: доставка.
3. Код съгласно класификатора: 42416100 – асансьори за хора;
4. Прогнозна стойност на поръчката – 111 323,63 лева (сто и единадесет хиляди триста двадесет и три лева и шестдесет и три стотинки) без ДДС.
5. Продължителност на поръчката – Общ срок за изпълнение на дейностите на обекта е максимум 180 /сто и осемдесет/ календарни дни.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 19.11.2018 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 20.11.2018 год. от 11:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала.
На основание чл. 181, ал.2 от ЗОП, в настоящата процедура възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
Числовата стойност на техническото и ценовото предложение на участниците се оповестява в момента на отваряне на офертите.

Удължаване срока:

Срок за получаване на оферти:  26.11.2018 г., не по-късно от 17:00 часа

Срок за отваряне на оферти: 27.11.2018 г., 11:00 часа

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie-374-02.11.2018 g.pdf)Reshenie-374-02.11.2018 g.pdfРешение 374/02.11.2018 г. - АОП 00369-2018-00152330 КБ02.11.2018г. 15:23:35ч.
Свали този файл (Obqvlenie-876450-02.11.2018 g.pdf)Obqvlenie-876450-02.11.2018 g.pdfОбявление - АОП 876450/02.11.2018 г.5127 КБ02.11.2018г. 15:24:12ч.
Свали този файл (Reshenie za promqna-876483-02.11.2018 g-signed.pdf)Reshenie za promqna-876483-02.11.2018 g-signed.pdfРешение 375/02.11.2018 г. - АОП 876483 - Срок за получаване на оферти 26.11.2018 г.1538 КБ02.11.2018г. 16:21:34ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация80408 КБ02.11.2018г. 16:25:07ч.
Свали този файл (espd-request-e-EEDOP.zip)espd-request-e-EEDOP.zipе-ЕЕДОП94 КБ02.11.2018г. 16:30:49ч.
Свали този файл (Protokol_1_SU.pdf)Protokol_1_SU.pdfПротокол 12985 КБ08.01.2019г. 15:27:57ч.
Свали този файл (Reshenie-3-08.01.2019 g-Prekratqvam ob.poz._1.pdf)Reshenie-3-08.01.2019 g-Prekratqvam ob.poz._1.pdfРешение 3/08.01.2019 г. - Прекратявам 863 КБ08.01.2019г. 15:29:29ч.
Свали този файл (Obqvlenie Prekratqvam.pdf)Obqvlenie Prekratqvam.pdfИнформация за прекратяване-АОП-обявление-8915883710 КБ30.01.2019г. 16:29:03ч.