Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000087          ПРИКЛЮЧЕН

Предмет на настоящата обществена поръчка са следните услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци, както следва:
- Доставка, разполагане и поддръжка на съдовете за битови отпадъци;
- Събиране на битови отпадъци от точките за събиране и транспортиране до Регионалната система за управление на отпадъците – гр. Луковит;
- натоварване и транспортиране на контейнери с обем 4 куб.м;
- Измиване и дезинфекция на съдовете за съхранение на битови отпадъци (контейнери и кофи), както и площадките тип „заграждения” за контейнерите
-Машинно миене;
-Ръчно метене;

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗОП.
Код по СРV номенклатура – основен код 90511000
Възложителят обявява настоящата процедура на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящата документация условия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на ЗОП и Правилника за прилагането му, както и приложимите национални и международни актове, с оглед предмета на поръчката. Откритата процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

370000      BGN

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

16/03/2018 (дд/мм/гггг)                                                                  17:00 (чч:мм)

Условия за отваряне на офертите:


 
19/03/2018 (дд/мм/гггг)                                                                 13:00 (чч:мм)гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, общинска администрация, ет.4, конферентна зала.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение.pdf)Решение.pdfРешение 50/08.02.2018 г.1737 КБ08.02.2018г. 15:15:34ч.
Свали този файл (Обявление.pdf)Обявление.pdfОбявление- Номер в АОП - 00369-2018-00013332 КБ08.02.2018г. 15:16:23ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация492 КБ08.02.2018г. 15:17:06ч.
Свали този файл (Razqsneniq.pdf)Razqsneniq.pdfРазяснения921 КБ07.03.2018г. 17:02:48ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол_13875 КБ20.04.2018г. 16:13:47ч.
Свали този файл (Otvarqne na cenovi predlojeniq.pdf)Otvarqne na cenovi predlojeniq.pdfДата отваряне ценови оферти - 25.04.2018 г. от 11.00 часа361 КБ20.04.2018г. 16:15:23ч.
Свали този файл (Protokol_2.pdf)Protokol_2.pdfПротокол 2 Комисия1513 КБ03.05.2018г. 11:52:04ч.
Свали този файл (Reshenie-162-03.05.2018 g.pdf)Reshenie-162-03.05.2018 g.pdfРешение 162/03.05.2018 г.379 КБ03.05.2018г. 11:52:33ч.
Свали този файл (1. Dogovor 48-01.06.2018 g.pdf)1. Dogovor 48-01.06.2018 g.pdfДоговор -48/01.06.2018 г., АСТОН СЕРВИЗ ООД7718 КБ15.06.2018г. 16:08:40ч.
Свали този файл (2. Tehn.predlojenie.pdf)2. Tehn.predlojenie.pdfТехническо предложение1143 КБ15.06.2018г. 16:15:02ч.
Свали този файл (3. Cenovo predlojenie.pdf)3. Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение1154 КБ15.06.2018г. 16:15:22ч.
Свали този файл (iInfo.skluchen Dogovor-48-01.06.2018 g.pdf)iInfo.skluchen Dogovor-48-01.06.2018 g.pdfИнформация за сключен Договор - 48/01.06.2018 г., АСТОН СЕРВИЗ ООД2805 КБ15.06.2018г. 16:18:42ч.
Свали този файл (5. Aneks 1-21.08.2019 g.pdf)5. Aneks 1-21.08.2019 g.pdfАнекс 1/21.08.2019 г.1137 КБ24.09.2019г. 11:19:43ч.
Свали този файл (Obqvlenie izmenenie-Dog.48-01.06.208 g.pdf)Obqvlenie izmenenie-Dog.48-01.06.208 g.pdfОбявление за изменение - 934568/20.09.2019 г.1747 КБ24.09.2019г. 11:20:49ч.
Свали този файл (Obqv.izp.d-r 48-01.06.2018 g.pdf)Obqv.izp.d-r 48-01.06.2018 g.pdfИнформация за изпълнен Договор 48/01.06.2018 г. - Астон Сервиз ООД1396 КБ16.10.2019г. 17:00:20ч.