Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000001        ОКОНЧАТЕЛНО

 

Община Луковит с адрес:гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение № 569/30.09.2014 на Кмета на Община Луковит при следните условия:

1. Предмет на поръчката:„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областнаи Републиканска транспортни схеми ”

2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 от ЗОП.

3. Прогнозна стойност на поръчката – 280 000 лв.без ДДС

5. Количество и обем: 2.1. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Бежаново от утвърдената Общинска транспортна схема; 2.2. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит - Беленци от утвърдената Общинска транспортна схема; 2.3. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Дерманци от утвърдената Общинска транспортна схема; 2.4. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Дъбен от утвърдената Общинска транспортна схема; 2.5. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Карлуково от утвърдената Общинска транспортна схема; 2.6. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Торос от утвърдената Общинска транспортна схема; 2.7. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Пещерна от утвърдената Общинска транспортна схема; 2.8. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Румянцево от утвърдената Общинска транспортна схема; .9. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Ловеч от утвърдената Областна транспортна схема; .10. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Ъглен - Ловеч от утвърдената Областна транспортна схема; 2.11. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Златна Панега от утвърдената Областна транспортна схема; 2.12. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Ябланица от утвърдената Областна транспортна схема; 2.13. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Червен Бряг от утвърдената Републиканска транспортна схема; 2.14. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Ракита от утвърдената Републиканска транспортна схема; 2.15. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Плевен от утвърдената Републиканска транспортна схема; 2.16. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – София от утвърдената Републиканска транспортна схема; 2.17. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Беглеж от утвърдената Републиканска транспортна схема;

Подробно описание на дейностите и задълженията на изпълнителя е представено в Техническите спецификации за услугата, част от документацията за участие.

6. Срок за изпълнение: Общият срок за изпълнение на поръчката е 60 календарни месеца, считано от датата на сключване на договора.

7. Схема на плащане: Поръчката се финансира със средства от републиканския бюджет.

Плащането се осъществява чрез компенсиране съгласно Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цените за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници

8. Критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена” при следните показатели:

Кi1е цена на билета от началния до крайния пункт на маршрута /за нуждите на изчислението се взема средно аритметичното от цени билети без ДДС по линиите/.

Кi2 - цена на месечната абонаментна карта за маршрута за пътуванията за лицата по чл. 8 от Наредба № 2 от 31.03.2006г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, издадено от МФ /учениците редовно обучение над 16 год.//за нуждите на изчислението се взема средно аритметично от цени за карти без ДДС по линиите/.

Кi3 - цена на месечната абонаментна карта за маршрута за пътуванията за лицата по чл. 9 от Наредба № 2 от 31.03.2006г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, издадено от МФ / лица получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 - 3 от същия кодекс//за нуждите на изчислението се взема средно аритметично от цени за карти без ДДС по линиите/.

9. Място за получаване на документацията:, От датата на публикуване на Обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки под № 626589 на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.lukovit.bg - рубрика "Обществени поръчки - Профил на купувача” в срок до 10.11.2014 год. 17:00 часа.

10. Офертите да бъдат отворени на: 11.11.2014г. от 13:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (transport.zip)Документи 3730 КБ01.10.2014г. 15:24:04ч.
Свали този файл (promiana-transport.pdf)Решениеза проямна1992 КБ13.10.2014г. 13:32:37ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=626589)case2.phpОбявление - регистрирана под № 626589 0 КБ16.12.2015г. 14:33:09ч.
Свали този файл (zapoved-data-cena.pdf)Заповед№ 667 / 21.11.14г.274 КБ21.11.2014г. 15:32:45ч.
Свали този файл (protokoli-transport.pdf)Протоколи 3489 КБ16.12.2014г. 20:49:47ч.
Свали този файл (re6enie-izpalnitel-transport.pdf)Решение за определен изпълнител482 КБ16.12.2014г. 20:50:51ч.
Свали този файл (Informaciq za garanciq.pdf)Informaciq za garanciq.pdfИнформация за гаранция506 КБ27.01.2015г. 13:05:28ч.
Свали този файл (Informaciq za skluchen Dogovor.pdf)Informaciq za skluchen Dogovor.pdfАОП Информация за сключен Договор3740 КБ04.02.2015г. 10:11:55ч.
Свали този файл (Dogovor.pdf)Dogovor.pdfДоговор6845 КБ05.02.2015г. 12:10:07ч.
Свали този файл (Teh.predlojenie.pdf)Teh.predlojenie.pdfТехническо предложение4649 КБ05.02.2015г. 13:38:58ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение18362 КБ05.02.2015г. 13:39:28ч.
Свали този файл (Plachtaniq.pdf)Plachtaniq.pdfПлащане към Договор за м.02.2015 г.700 КБ09.03.2015г. 16:39:12ч.
Свали този файл (por. 000001 Dogovor 09-02.02.2015 g. plashtaniq.pdf)por. 000001 Dogovor 09-02.02.2015 g. plashtaniq.pdfИнфор.плащания м.03.2015 г.569 КБ15.04.2015г. 14:44:54ч.
Свали този файл (Info D-r 9-02.02.2015 g.pdf)Info D-r 9-02.02.2015 g.pdfИнфор.плащания м.04.2015 г.808 КБ11.05.2015г. 09:40:04ч.
Свали този файл (Dogovor 9-02.02.2015 g.pdf)Dogovor 9-02.02.2015 g.pdfИнфор.плащания м.05.2015 г.788 КБ12.06.2015г. 09:18:21ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333138303834)pageИнформация за преписката към АОП с Уникален номер 00369-2014-00070 КБ13.07.2015г. 14:08:18ч.
Свали този файл (D-r 09-02.02.2015 g.pdf)D-r 09-02.02.2015 g.pdfИнфор.плащания м.06.2015 г.764 КБ14.07.2015г. 11:27:50ч.
Свали този файл (Д-р 09-02.02.2015 g.pdf)Д-р 09-02.02.2015 g.pdfИнфор.плащания м.07.2015 г.492 КБ11.08.2015г. 13:21:28ч.
Свали този файл (D-r 09-02.02.15 g.pdf)D-r 09-02.02.15 g.pdfИнфор.плащания м.08.2015 г.743 КБ11.09.2015г. 15:14:29ч.
Свали този файл (D-r 09_02.02.2015 g.pdf)D-r 09_02.02.2015 g.pdfИнфор.плащания м.09.2015 г.758 КБ14.10.2015г. 14:31:06ч.
Свали този файл (D-r 09-02.02.2015 г.pdf)D-r 09-02.02.2015 г.pdfИнфор.плащания м.10 и 11.2015 г.753 КБ18.12.2015г. 09:54:38ч.
Свали този файл (D--r_09-02.02.2015 g.pdf)D--r_09-02.02.2015 g.pdfИнфор.плащания м.12.2015 г.760 КБ19.01.2016г. 15:03:34ч.
Свали този файл (Info.pl. D-r 09-02.02.2015 g.pdf)Info.pl. D-r 09-02.02.2015 g.pdfИнфор.плащания м.01.2016 г.748 КБ15.02.2016г. 09:24:49ч.
Свали този файл (D-r__09-02.02.2015 g.pdf)D-r__09-02.02.2015 g.pdfИнфор.плащания м.02.2016 г.775 КБ17.03.2016г. 10:57:58ч.
Свали този файл (D-_r 09-02.02.2015 g.pdf)D-_r 09-02.02.2015 g.pdfИнфор.плащания м.03.2016 г.778 КБ18.04.2016г. 10:03:16ч.
Свали този файл (D-r_-09.02.02.2015 g_.pdf)D-r_-09.02.02.2015 g_.pdfИнфор.плащания м.04.2016 г.775 КБ18.05.2016г. 14:26:48ч.
Свали този файл (Д-р_09_02.02.2015 г..pdf)Д-р_09_02.02.2015 г..pdfИнфор.плащания м.05.2016 г.775 КБ29.06.2016г. 09:19:18ч.
Свали този файл (D--r_09--02.02.2015 g.pdf)D--r_09--02.02.2015 g.pdfИнфор.плащания м.06.2016 г.765 КБ19.07.2016г. 11:08:13ч.
Свали този файл (d-r  09_02-02-2015-g.pdf)d-r 09_02-02-2015-g.pdfИнфор. плащания м.07.2016 г.770 КБ10.08.2016г. 13:52:54ч.
Свали този файл (Д-р 09-02.02.2015 г.pdf)Д-р 09-02.02.2015 г.pdfИнфор.плащания м.08.2016 г.750 КБ15.09.2016г. 10:16:51ч.
Свали този файл (Д-р_09-02.02.2015 год.pdf)Д-р_09-02.02.2015 год.pdfИнфо.плащния м.09.2016 г.759 КБ18.10.2016г. 15:26:29ч.
Свали този файл (Дог-р 09-02.02.2015 год.pdf)Дог-р 09-02.02.2015 год.pdfИнфо.плащния м.10.2016 г.745 КБ16.11.2016г. 09:47:13ч.
Свали този файл (Osvobodena garanciq+Aneks.pdf)Osvobodena garanciq+Aneks.pdfАнекс и освободена Гаранция1310 КБ05.06.2017г. 16:55:39ч.
Свали този файл (Obqv.za prikl.dogovor-959324.pdf)Obqv.za prikl.dogovor-959324.pdfОбявление АОП-959324/10.02.2020 г. приключен Договор 9/02.02.2015 г.1360 КБ10.02.2020г. 17:14:20ч.