Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000070                ПРИКЛЮЧЕН

1. Обособена позиция № 1: Специализирана литература
2. Обособена позиция № 2: Игрови и и спортни материали
3. Обособена позиция № 3: Материали за декупаж
4. Обособена позиция № 4 – Офис принадлежности и канцеларски материали” за общинска администрация Луковит;
5. Обособена позиция № 5 - Обзавеждане
6. Обособена позиция № 6 – Оборудване
7. Обособена позиция № 7 - „Консумативи“ за общинска администрация Луковит.
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, при условията на чл. 178 от ЗОП - публично състезание
Общата прогнозната стойност на поръчката е 115 982,00 лв. без ДДС, от които 75 982,00 без ДДС се финансират по договор BG05M2OP001-3.001-0001, проект: “Заедно”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и 40 000,00 лв. без ДДС се финансират от собствени бюджетни средства на Община Луковит, разделени по обособени позиции.
Посочената прогнозна стойност е максимално допустимата стойност на договора и оферти, съдържащи ценово предложение над максимално допустимата стойност по поръчката, няма да бъдат разглеждани.
Срок ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: в срок от 12 месеца.
Изборът ще се извърши въз основа на „Икономически най- изгодна оферта“ , въз основа на следните критерий за възлагане: „Оптимално съотношение качество/ цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка“ – чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП.
Критерии за възлагане: срок за доставка Тежест: 40, Име: срок за отстраняване на рекламации Тежест: 20, Ценa Тежест: 40.
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
Дата: 20/03/2017 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:00 (чч:мм)
Условия за отваряне на офертите:
Дата: 21/03/2017 (дд/мм/гггг) Местно време: 13:00 (чч:мм)
Място:
Община Луковит, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, конферентна зала, ет.3
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie.pdf)Reshenie.pdfрешение за откриване2947 КБ24.02.2017г. 13:34:51ч.
Свали този файл (Obqvlenie.pdf)Obqvlenie.pdfОбявление за поръчка15001 КБ24.02.2017г. 13:35:45ч.
Свали този файл (md-dostavka.zip)документацияуказания за участие и образци1175 КБ24.02.2017г. 13:37:37ч.
Свали този файл (zapitvane 1.pdf)zapitvane 1отговор на запитване600 КБ15.03.2017г. 14:58:27ч.
Свали този файл (uvedomitelno 1.pdf)уточняващо писмодопусната техническа грешка1112 КБ16.03.2017г. 14:58:47ч.
Свали този файл (s.politika.pdf)s.politika.pdfСчетоводна политика на Община Луковит1198 КБ16.03.2017г. 14:59:32ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 1 Комисия26699 КБ18.04.2017г. 17:05:57ч.
Свали този файл (saobstenie cena.doc)съобщение определяне на дата за отваряне на ценови оферти77 КБ26.05.2017г. 15:08:07ч.
Свали този файл (Protokol_2.pdf)Protokol_2.pdfПротокол 29164 КБ21.06.2017г. 15:03:31ч.
Свали този файл (Protokol_3.pdf)Protokol_3.pdfПротокол 37432 КБ21.06.2017г. 15:09:46ч.
Свали този файл (Reshenie za klasirane izpalnitel.pdf)Reshenie za klasirane izpalnitel.pdfРешение 233/21.06.2017 г. - за изпълнител1710 КБ21.06.2017г. 15:13:48ч.
Свали този файл (Saobshtenie.pdf)Saobshtenie.pdfСъобщение - 11.07.2017 г. - публичен жребии381 КБ06.07.2017г. 13:59:31ч.
Свали този файл (Protokol_4.pdf)Protokol_4.pdfПротокол 43298 КБ13.07.2017г. 15:27:34ч.
Свали този файл (Protokol_5.pdf)Protokol_5.pdfПротокол 51306 КБ13.07.2017г. 15:27:54ч.
Свали този файл (Reshenie-264-13.07.2017 g.pdf)Reshenie-264-13.07.2017 g.pdfРешение 264/13.07.2017 г. - за изпълнител913 КБ13.07.2017г. 15:28:34ч.
Свали този файл (Решение-285-24.07.2017 г.pdf)Решение-285-24.07.2017 г.pdfРешение 285/24.07.2017 г. - за втори изпълнител847 КБ24.07.2017г. 16:42:28ч.
Свали този файл (Dog-r 63-28.07.2017 g.pdf)Dog-r 63-28.07.2017 g.pdfДоговор 63/28.07.2017 г.4186 КБ31.07.2017г. 13:46:10ч.
Свали този файл (Tehnichesko predlojenie.pdf)Tehnichesko predlojenie.pdfТехническо предложение5434 КБ31.07.2017г. 13:46:28ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение4392 КБ31.07.2017г. 13:46:44ч.
Свали този файл (Infor.AOP za skluchen dogovor.pdf)Infor.AOP za skluchen dogovor.pdfИнформация за сключен Договор - Кооперация "ПАНДА"-обособена поз-я_12906 КБ31.07.2017г. 13:49:33ч.
Свали този файл (Reshenie 320-17.08.2017 g.pdf)Reshenie 320-17.08.2017 g.pdfРешение 318 и 320/17.08.2017 г. - за втори изпълнител1499 КБ17.08.2017г. 12:56:30ч.
Свали този файл (dogovor 66 -2.3.4.pdf)Договор № 66/16.08.2017договор за изпълнение27021 КБ12.09.2017г. 16:26:59ч.
Свали този файл (cena 2.pdf)ценово предложениеЦеново предложение17071 КБ12.09.2017г. 16:27:24ч.
Свали този файл (tahn 2.pdf)Техническо предложениеТехническо предложение обособ 25665 КБ12.09.2017г. 16:27:56ч.
Свали този файл (cena 3.pdf)ценово предложениеЦеново предложение обособ 322900 КБ12.09.2017г. 16:28:31ч.
Свали този файл (tahn 3.pdf)Техническо предложениеТехническо предложение обособ 35724 КБ12.09.2017г. 16:28:49ч.
Свали този файл (cena 4.pdf)ценово предложениеЦеново предложение обособ 431504 КБ12.09.2017г. 16:29:20ч.
Свали този файл (tahn 4.pdf)Техническо предложениеТехническо предложение обособ 45709 КБ12.09.2017г. 16:29:41ч.
Свали този файл (info.dog 2.pdf)информация за сключен договорОбявление за възложена поръчка АОП обос 22858 КБ12.09.2017г. 16:30:10ч.
Свали този файл (info dog 3.pdf)информация за сключен договорОбявление за възложена поръчка АОП обос 32980 КБ12.09.2017г. 16:30:36ч.
Свали този файл (info dog 4.pdf)информация за сключен договорОбявление за възложена поръчка АОП обос 42956 КБ12.09.2017г. 16:30:59ч.
Свали този файл (dog 74-7.pdf)Договор № 74/ 07.09.2017договор за изпълнение23174 КБ12.09.2017г. 16:31:32ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie-Ob.poz.7.pdf)ценово предложениеЦеново предложение обособ 71931 КБ12.09.2017г. 16:32:39ч.
Свали този файл (tehn 7.pdf)Техническо предложениеТехническо предложение обособ 75686 КБ12.09.2017г. 16:32:57ч.
Свали този файл (info dog 7.pdf)информация за сключен договорОбявление за възложена поръчка АОП обос 72816 КБ12.09.2017г. 16:33:18ч.
Свали този файл (info dog 6.pdf)информация за несключен договорОбявление за възложена поръчка АОП обос 62738 КБ12.09.2017г. 16:34:15ч.
Свали този файл (Info za skl.dogovor.pdf)Info za skl.dogovor.pdfИнформация за сключен Договор - Българска Училищна Индустрия ООД2786 КБ19.10.2017г. 08:21:16ч.
Свали този файл (Договор 79-11.10.2017 г.pdf)Договор 79-11.10.2017 г.pdfДоговор 79/11.10.2017 г. - Обособена позиция 54365 КБ19.10.2017г. 08:25:04ч.
Свали този файл (Tехническо БУИ.pdf)Tехническо БУИ.pdfТехническо предложение-Об.позиция 53872 КБ19.10.2017г. 08:25:31ч.
Свали този файл (Ценово БУИ.pdf)Ценово БУИ.pdfЦеново предложение-Об.позиция 56077 КБ19.10.2017г. 08:25:59ч.
Свали този файл (Info.prikl.Dogovor.pdf)Info.prikl.Dogovor.pdfИнформация за изпълнен Договор 63/28.07.2017 год.1470 КБ03.11.2017г. 13:49:11ч.
Свали този файл (Osvobojdavane garanciq-D-r 63-28.07.2017 g.pdf)Osvobojdavane garanciq-D-r 63-28.07.2017 g.pdfОсвободена гаранция за изпълнение по Договор 63729 КБ30.11.2017г. 17:02:13ч.
Свали този файл (Osv.garanciq-D-r 79.pdf)Osv.garanciq-D-r 79.pdfОсвободена гаранция за изпълнение по Договор 79540 КБ19.12.2017г. 15:35:38ч.
Свали този файл (Reshenie  izmenenie.pdf)Reshenie izmenenie.pdfОдобряване изменение АОП-8208361137 КБ20.12.2017г. 11:36:25ч.
Свали този файл (Obqv.prekl.D-r 79.pdf)Obqv.prekl.D-r 79.pdfИнформация за изпълнен Договор 79/11.10.2017 год.1379 КБ20.12.2017г. 11:41:02ч.
Свали този файл (Info.prekl.dog-66-1-16.08.2017.pdf)Info.prekl.dog-66-1-16.08.2017.pdfИнформация за изпълнен Договор 66-1/16.08.2017 г.1452 КБ04.04.2018г. 16:24:38ч.
Свали този файл (Info.prekl.dogovor-66-16.08.2017.pdf)Info.prekl.dogovor-66-16.08.2017.pdfИнформация за изпълнен Договор 66/16.08.2017 г.1494 КБ04.04.2018г. 16:25:01ч.
Свали този файл (Osv.garanciq-D-r-66-16.08.2017 g.pdf)Osv.garanciq-D-r-66-16.08.2017 g.pdfОсвободена гаранция за изпълнение по Договор 66438 КБ04.04.2018г. 16:25:45ч.
Свали този файл (aneks D-r 66-16.08.2017 g.pdf)aneks D-r 66-16.08.2017 g.pdfАнекс 16.08.2018 към Договор 66/16.08.2017841 КБ09.10.2018г. 09:09:46ч.
Свали този файл (Dop.sporaz.1-07.09.2018 g.pdf)Dop.sporaz.1-07.09.2018 g.pdfДопълнително споразумение 1/07.09.2018 г. към Договор 74/07.09.2017 г.844 КБ09.10.2018г. 09:11:19ч.
Свали този файл (Info.prekluchen D-r 66-2 16.08.2017 g.pdf)Info.prekluchen D-r 66-2 16.08.2017 g.pdfИнформация изпълнен Договор 66-2/16.08.2017 г. - АОП 8967521536 КБ26.02.2019г. 13:09:06ч.
Свали този файл (Info.prekluchen D-r 74-07.09.2017 g.pdf)Info.prekluchen D-r 74-07.09.2017 g.pdfИнформация изпълнен Договор 74/07.09.2017 г. - АОП 8967531521 КБ26.02.2019г. 13:09:53ч.