Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000104          ПРИКЛЮЧЕН

СЪОБЩЕНИЕ
„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Луковит, по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „ Офис принадлежности и канцеларски материали“;
Обособена позиция № 2: „Канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“;
Обособена позиция № 3: „Офис консумативи“.

Дата на създаване на преписката: 20.09.2018 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.10.2018 г., 17:00 часа
Идентификационен номер на електронната преписка: 000104/20.09.2018 г.
Ред за възлагане: чл. 18, ал. 1, т. 12, при условията на чл. 178 от ЗОП - публично състезание

Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за срок от 12 месеца за нуждите на Община Луковит . Доставките се извършват след заявка на Възложителя. Подробно описание на видовете канцеларски материали и консумативи, които ще се доставят за нуждите на Община Луковит, включително прогнозни количества от всеки вид са посочени в Техническите спецификации.
Възложителят си запазва правото да увеличава количествата на стоките, предмет на настоящата поръчката, според необходимостта от доставянето им и в рамките на стойността на прогнозната стойност на съответната обособена позиция. Това ще се счита за основание договорът да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.
Общата прогнозната стойност на поръчката е 32 616.43 лв. без ДДС, разделени по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 1: „Офис принадлежности и канцеларски материали “ в размер на – 19 938.52 лв. без ДДС;
Обособена позиция № 2: „Канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ в размер на – 2 677.91 лв. без ДДС;
Обособена позиция № 3: „Офис консумативи“ в размер на – 10 000.00 лв. без ДДС.
При представяне на ЕЕДОП в електронен формат следва да се има предвид методическо указание на Агенцията по обществени поръчки, относно предоставяне на е-ЕЕДОП, публикувано на профила на купувача към електронна преписка на настоящата обществена поръчка, както и на интернет страницата на АОП в раздел „Методически указания“.
Линк за попълване на е-ЕЕДОП: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg
Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.lukovit.bg  - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/214-
Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 15.10.2018 год.
Дата на отваряне на получените оферти: 16.10.2018 год. от 10:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie-324-20.09.2018 g.pdf)Reshenie-324-20.09.2018 g.pdfРешение 324/20.09.2018 г. - АОП 8687342900 КБ20.09.2018г. 11:23:42ч.
Свали този файл (Obqvlenie-868707.pdf)Obqvlenie-868707.pdfОбявление - АОП 8687075823 КБ20.09.2018г. 11:24:08ч.
Свали този файл (Dokumentaciq_2018 г.rar)Dokumentaciq_2018 г.rarДокументация - Информационна преписка АОП - 00369-2018-0012721 КБ20.09.2018г. 11:24:23ч.
Свали този файл (espd-request.zip)espd-request.zipе-ЕЕДОП93 КБ20.09.2018г. 14:17:29ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 18141 КБ19.11.2018г. 16:03:46ч.
Свали този файл (Saob.otvarqna cenovi oferti.pdf)Saob.otvarqna cenovi oferti.pdfСъобщение отваряне ценови оферти - 09.01.2019 г. от 11:00 часа397 КБ03.01.2019г. 16:36:57ч.
Свали този файл (Protokol_2.pdf)Protokol_2.pdfПротокол 29751 КБ29.01.2019г. 16:08:07ч.
Свали този файл (Protokol_3.pdf)Protokol_3.pdfПротокол 36620 КБ29.01.2019г. 16:08:58ч.
Свали този файл (Reshenie-38.29.01.2019 g.pdf)Reshenie-38.29.01.2019 g.pdfРешение 38/29.01.2019 г. - за класиране и определяне на изпълнител1529 КБ29.01.2019г. 16:15:57ч.
Свали този файл (D-r 22-27.02.2019 g._MIGTEX-ob.poz._1.pdf)D-r 22-27.02.2019 g._MIGTEX-ob.poz._1.pdfДоговор 22/27.02.2019 г. - МИГТЕХ ООД5353 КБ28.02.2019г. 10:54:52ч.
Свали този файл (Tehn.predlojenie-ob.poz._1.pdf)Tehn.predlojenie-ob.poz._1.pdfТехническо предложение - Обособена позиция 11862 КБ28.02.2019г. 10:55:08ч.
Свали този файл (Cenovo.predlojenie-ob.poz._1.pdf)Cenovo.predlojenie-ob.poz._1.pdfЦеново предложение - Обособена позиция 13471 КБ28.02.2019г. 10:55:21ч.
Свали този файл (D-r 23-27.02.2019 g._MIGTEX-ob.poz._2.pdf)D-r 23-27.02.2019 g._MIGTEX-ob.poz._2.pdfДоговор 23/27.02.2019 г. - МИГТЕХ ООД5350 КБ28.02.2019г. 10:55:52ч.
Свали този файл (Tehn.predlojenie-ob.poz._2.pdf)Tehn.predlojenie-ob.poz._2.pdfТехническо предложение - Обособена позиция 21889 КБ28.02.2019г. 10:56:15ч.
Свали този файл (Cenovo.predlojenie-ob.poz._2.pdf)Cenovo.predlojenie-ob.poz._2.pdfЦеново предложение - Обособена позиция 21149 КБ28.02.2019г. 10:56:28ч.
Свали този файл (D-r 24-27.02.2019 g._MIGTEX-ob.poz._3.pdf)D-r 24-27.02.2019 g._MIGTEX-ob.poz._3.pdfДоговор 24/27.02.2019 г. - МИГТЕХ ООД5353 КБ28.02.2019г. 10:56:51ч.
Свали този файл (Tehn.predlojenie-ob.poz._3.pdf)Tehn.predlojenie-ob.poz._3.pdfТехническо предложение - Обособена позиция 32717 КБ28.02.2019г. 10:57:22ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie-ob.poz._3.pdf)Cenovo predlojenie-ob.poz._3.pdfЦеново предложение - Обособена позиция 31791 КБ28.02.2019г. 10:57:47ч.
Свали този файл (Obqvlenie za vazlojena OP-897981.pdf)Obqvlenie za vazlojena OP-897981.pdfОбявление за възложена ОП - АОП 897981 - Обособени позиции 1-2-34864 КБ28.02.2019г. 10:58:46ч.
Свали този файл (Aneks 1 ot 28.02.2020 g_d-r 22-27.02.2019.pdf)Aneks 1 ot 28.02.2020 g_d-r 22-27.02.2019.pdfАнекс_1/28.02.2020 г., към Договор 22/27.02.2019 г.1107 КБ10.03.2020г. 11:25:30ч.
Свали този файл (Obqv.izmenenie-AOP-964037.pdf)Obqv.izmenenie-AOP-964037.pdfОбявление за изменение АОП-964037/10.03.2020 г. 1891 КБ10.03.2020г. 11:27:59ч.
Свали този файл (Aneks 1 ot 28.02.2020 g_d-r 23-27.02.2019.pdf)Aneks 1 ot 28.02.2020 g_d-r 23-27.02.2019.pdfАнекс_1/28.02.2020 г., към Договор 23/27.02.2019 г.1108 КБ10.03.2020г. 11:28:40ч.
Свали този файл (Obqv.izmenenie-AOP-964039.pdf)Obqv.izmenenie-AOP-964039.pdfОбявление за изменение АОП-964039/10.03.2020 г.1879 КБ10.03.2020г. 11:28:59ч.
Свали този файл (Aneks 1 ot 28.02.2020 g_d-r 24-27.02.2019.pdf)Aneks 1 ot 28.02.2020 g_d-r 24-27.02.2019.pdfАнекс_1/28.02.2020 г., към Договор 24/27.02.2019 г.1098 КБ10.03.2020г. 11:29:22ч.
Свали този файл (Obqv.izmenenie-AOP-964040.pdf)Obqv.izmenenie-AOP-964040.pdfОбявление за изменение АОП-964040/10.03.2020 г.1877 КБ10.03.2020г. 11:29:41ч.
Свали този файл (Obqvl.prikl.Dogovor-986531.pdf)Obqvl.prikl.Dogovor-986531.pdfОбявление АОП-986531/03.07.2020 г. приключен Договор 23/27.02.2019 г.1601 КБ03.07.2020г. 14:45:32ч.
Свали този файл (Obqvl.prikl.Dogovor-986533.pdf)Obqvl.prikl.Dogovor-986533.pdfОбявление АОП-986533/03.07.2020 г. приключен Договор 24/27.02.2019 г.1592 КБ03.07.2020г. 14:45:56ч.
Свали този файл (Osvobodena Garanciq - D-ri 23 i 24.pdf)Osvobodena Garanciq - D-ri 23 i 24.pdfОсвободени Гаранции по Договори 23 и 24/27.02.2019 г.382 КБ03.07.2020г. 14:46:49ч.
Свали този файл (Obqv.prikl.Dogovor-988062.pdf)Obqv.prikl.Dogovor-988062.pdfОбявление АОП-988062/20.07.2020 г. приключен Договор 22/27.02.2019 г.1565 КБ20.07.2020г. 13:25:57ч.
Свали този файл (Osv.garanciq D-r 22-27.02.2019 g.pdf)Osv.garanciq D-r 22-27.02.2019 g.pdfОсвободенa Гаранциq по Договор 22/27.02.2019 г.374 КБ20.07.2020г. 13:36:57ч.