Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Февруари 2019
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Обществени поръчки - Народни читалища

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000111

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на прединвестиционни проучвания и технически проект на инсталация за сепариране на БО за РЦУО – Луковит”
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП
2.Обект на поръчката: услуга.
3. Код съгласно класификатора: 71000000 – Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги.
4. Прогнозна стойност на поръчката – 120 000,00 лева (сто и двадесет хиляди лева) без ДДС.
5. Продължителност на поръчката – Срокът за изпълнение на услугите е 12 (дванадесет) календарни месеца. Във връзка с чл. 114 от ЗОП, изпълнението на договора започва, съответно срокът за изпълнение на услугите започва да тече, след осигуряване на финансиране от страна на РИОСВ - Плевен, за което възложителят уведомява писмено изпълнителя чрез възлагателно писмо.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 02.01.2019 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 03.01.2019 год. от 11:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie-414-06.12.2018 g.pdf)Reshenie-414-06.12.2018 g.pdfРешение 414/06.12.2018 г. - АОП 8821262250 КБ06.12.2018г. 15:54:00ч.
Свали този файл (Obqvlenie-882128.pdf)Obqvlenie-882128.pdfОбявление - АОП 882128 / 06.12.2018 г.3776 КБ06.12.2018г. 15:54:51ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация2267 КБ06.12.2018г. 15:55:34ч.
Свали този файл (espd-request.zip)espd-request.zipе-ЕЕДОП87 КБ06.12.2018г. 16:18:36ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 12624 КБ16.01.2019г. 15:49:23ч.