Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000128                ПРЕКРАТЕНА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на Алуминиева сценична конструкция с покрив“.
1. Вид на процедурата: събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП
2. Обект на поръчката: доставка.
3. Код съгласно класификатора: 44212320 – Различни видове конструкции.
4. Прогнозна стойност на поръчката – Обща прогнозна стойност на поръчката, в български лева без ДДС, е 50 000 (петдесет хиляди) лв.
5. Срок за доставка – от 10 до 20 /двадесет/ календарни дни.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 26.08.2019 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 27.08.2019 год. от 11:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (info-obqva-scena.pdf)informaciq AOPinformaciq za obqva500 КБ14.08.2019г. 13:46:04ч.
Свали този файл (obqva.pdf)obqva profilobqva pokriv scena1403 КБ14.08.2019г. 13:46:58ч.
Свали този файл (scena.zip)документацияukazaniq 655 КБ14.08.2019г. 13:47:32ч.
Свали този файл (reshenie scena.pdf)reshenie 329/22.08.2019precratqvane 500 КБ22.08.2019г. 13:43:14ч.