Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000155       ПРИКЛЮЧЕНА

Кратко описание / документация
Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО за нуждите на 25 бр. обекти на Община Луковит, съгласно Техническата спецификация. Подробно описани в Приложение 1 (ексел таблица) към настоящата поръчка за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация на първата доставка. Прогнозното количество електрическа енергия за 12 (дванадесет) месеца е приблизително 2 500 MWh ± 20% нетна а ктивна електрическа енергия. Цената да е с включени небаланси за сметка на доставчика, Община Луковит следва да бъде включена в балансираща група. Поради спецификата и естеството на работа на Възложителя се изисква предложената от Участника цена да включва единна цена на доставка на нетна активна електрическа енергия за средно и ниско напрежение, без в балансираща група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите. Качеството на доставената електрическа енергия да отговаря на актуалните в страната стандарти и нормативи. При доставката следва да се осигури непрекъснатост на електроснабдяването и да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).
В качеството на „координатор на балансираща група" Изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи Възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без Възложителя да заплаща такса за участие.
Възложителят няма ангажименти по прогнозиране и заявка на нужните количества ел. енергия. Изпълнителят поема всички небаланси на своите клиенти.

Срок за подаване на оферти: 06.09.2020 г.,  Час: 23:59 часа

Декриптиране на оферти:        07.09.2020 г.,  Час: 14:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП.zip)Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП.zipРешение номер D54382 / 01.09.2020 г.52 КБ04.09.2020г. 11:27:43ч.
Свали този файл (Обявление за поръчка.pdf)Обявление за поръчка.pdfОбявление ЦАИС в АОП61 КБ04.09.2020г. 11:28:36ч.
Свали този файл (T69513-Експорт-20200904.zip)T69513-Експорт-20200904.zipДокументация - 00369-2020-00122940 КБ04.09.2020г. 11:29:06ч.
Достъп по връзката (https://app.eop.bg/today/69513)69513Линк към Поръчката в ЦАИС0 КБ04.11.2022г. 15:02:06ч.
Свали този файл (КСИ-187 окончателно АОП.pdf)КСИ-187 окончателно АОП.pdfКСИ становище АОП по чл. 232, ал.3,т. 2 от ЗОП - окончателно792 КБ16.09.2020г. 10:49:01ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 15702 КБ27.10.2020г. 17:02:16ч.
Свали този файл (Съобщение ЦАИС отваряне цени.pdf)Съобщение ЦАИС отваряне цени.pdfСъобщение отваряне ценови предложения - 05.11.2020 г от 14:00 часа132 КБ04.11.2020г. 16:28:22ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 2746 КБ19.11.2020г. 10:07:17ч.
Свали този файл (Protokol 3.pdf)Protokol 3.pdfПротокол 31025 КБ19.11.2020г. 10:07:40ч.
Свали този файл (Doklad.pdf)Doklad.pdfДоклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП1415 КБ19.11.2020г. 10:08:16ч.
Свали този файл (Reshenie 591-19.11.2020 g.pdf)Reshenie 591-19.11.2020 g.pdfРешение 591/19.11.2020 г. за избор на Изпълнител721 КБ19.11.2020г. 10:08:39ч.
Свали този файл (Dogovor 129-30.12.2020 g.pdf)Dogovor 129-30.12.2020 g.pdfДоговор 129/30.12.2020 г.1957 КБ04.01.2021г. 11:48:25ч.
Свали този файл (1. Приложение_1_обекти-Obstina Lukovit.pdf)1. Приложение_1_обекти-Obstina Lukovit.pdfОбекти Община Луковит272 КБ04.01.2021г. 11:48:45ч.
Свали този файл (2. Приложение 2 - Техническо предло~~(1716800).pdf)2. Приложение 2 - Техническо предло~~(1716800).pdfТехническо предложение367 КБ04.01.2021г. 11:48:57ч.
Свали този файл (3. Приложение 3 - Ценово предложение(1062837).pdf)3. Приложение 3 - Ценово предложение(1062837).pdfЦеново предложение133 КБ04.01.2021г. 11:49:11ч.
Свали този файл (4. Приложение 4 - Техническа специфи~(1062827).pdf)4. Приложение 4 - Техническа специфи~(1062827).pdfТехническа спецификация235 КБ04.01.2021г. 11:49:29ч.
Свали този файл (5. Обявление за възложена поръчка.pdf)5. Обявление за възложена поръчка.pdfОбявление АОП/04.01.2021 г. за възложена ОП56 КБ04.01.2021г. 11:51:09ч.