Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000103          ПРИКЛЮЧЕН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит”: Подобект 1: Общински път LOV 1253 „Дъбен -Тодоричене, Ш-307 - участък Лот П-от км. 10+500 до км. 15+000 - 4.5 км“ и Подобект 2: „Общински път LOV 1090 “ІІІ-305, Ъглен-Торос / Торос-Дъбен/ LOV 1253“ (стар № 10347) – от км 0+000 до км 6+700 - 6,7 км“
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП
2.Обект на поръчката: услуга
3. Код съгласно класификатора: 71521000– Строителeн надзор по време на строителството.
4. Прогнозна стойност на поръчката 95 000,00 лева лева (деветдесет и пет хиляди лева) без ДДС.
5. Продължителност на поръчката – Общ срок за изпълнение на дейностите на обекта е максимум 14 /четиринадесет/ календарни месеца, и започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя, издаване на Разрешение за ползване и подписването на Приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя, чрез който възложителят одобрява извършената работа.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki .
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 28.09.2018 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 01.10.2018 год. от 11:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie-298-05.09.2018 g.pdf)Reshenie-298-05.09.2018 g.pdfРешение 298/05.09.2018 г. - АОП 8662852181 КБ05.09.2018г. 16:11:12ч.
Свали този файл (Obqvlenie-866286.pdf)Obqvlenie-866286.pdfОбявление - АОП 866286 РОП-00369-2018-0011/05.09.2018 г.5201 КБ05.09.2018г. 16:11:39ч.
Свали този файл (Proekti.rar)Proekti.rarТех.проекти95426 КБ05.09.2018г. 16:12:51ч.
Свали този файл (SN md 639.zip)SN md 639.zipДокументация452 КБ05.09.2018г. 16:13:34ч.
Свали този файл (espd-request.zip)espd-request.zipе-ЕЕДОП94 КБ05.09.2018г. 16:14:58ч.
Свали този файл (saobshtenie oferti.pdf)saobshtenie oferti.pdfСъобщение промяна дата отваряне оферти - 02.10.2018 г.301 КБ26.09.2018г. 14:38:39ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 116880 КБ24.01.2019г. 15:58:25ч.
Свали този файл (Pokana udaljavane sroka validnost na oferti.pdf)Pokana udaljavane sroka validnost na oferti.pdfПокана участници за удължаване срока на валидност на офертите575 КБ01.03.2019г. 15:26:27ч.
Свали този файл (Saob.otvarqne cenovi.pdf)Saob.otvarqne cenovi.pdfСъобщение отваряне ценови оферти - 02.04.2019 г. от 10:00 часа385 КБ28.03.2019г. 16:45:28ч.
Свали този файл (Protokol_2.pdf)Protokol_2.pdfПротокол 216330 КБ23.05.2019г. 11:21:17ч.
Свали този файл (Protokol_3.pdf)Protokol_3.pdfПротокол 38534 КБ23.05.2019г. 11:23:25ч.
Свали този файл (Reshenie 204-23.05.2019 g.pdf)Reshenie 204-23.05.2019 g.pdfРешение 204/23.05.2019 г. - за класиране и определяне на изпълнител731 КБ23.05.2019г. 11:24:00ч.
Свали този файл (Dogovor 63-17.06.2019 g.pdf)Dogovor 63-17.06.2019 g.pdfДоговор 63/17.06.2019 г. - Институт за управление на програми и проекти ООД5550 КБ24.06.2019г. 15:27:32ч.
Достъп по връзката (https://op.lukovit.bg/attachments/article/213/Tehn_predlojenie.rar)Tehn_predlojenie.rarТехническо предложение0.2 КБ24.06.2019г. 16:22:49ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение736 КБ24.06.2019г. 16:28:47ч.
Свали този файл (Obqv.prikl.dog-r 63-17.06.2019 g.pdf)Obqv.prikl.dog-r 63-17.06.2019 g.pdfОбявление АОП- 1023321/08.11.2021 г. приключен Договор 63/17.06.2019 г.787 КБ10.11.2021г. 14:13:33ч.
Свали този файл (Osv.garanciq D-r 63-17.06.2019.pdf)Osv.garanciq D-r 63-17.06.2019.pdfОсвободена Гаранция Договор 63/17.06.2019 г.452 КБ10.11.2021г. 15:46:43ч.