Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000158       ПРИКЛЮЧЕНА

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Предметът на поръчката е осъществяване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на общината за зимния експлоатационен сезон 2020/2021 година с цел осигуряване безопасни условия за движение на моторните превозни средства и нормална пътно-транспортна обстановка при зимни условия.
Услугата включва следните видове работи:
Снегопочистване;
Опесъчаване;
Обработка на заледени участъци с пясъко-солени смеси.

Община Луковит ще възложи поръчка по реда на чл. 178 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен период 2020/2021 г.” в две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 - ІV- четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община-Луковит - 64.030 км.
Обособена позоция № 2 - Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит, 8.2 км. на с. Пещерна и 6.5 км. на с. Дъбен.
Прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 162 000 (сто шестдесет и две хиляди) лева без вкл. ДДС, както следва:
По Обособена позиция № 1: ІV- четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Луковит - 64.030 км“, в размер на 130 000.00 (сто и тридесет хиляди) лева без ДДС, в рамките на осигурени средства от МФ.
По Обособена позиция № 2: Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит, 8.2 км. на с. Пещерна и 6.5 км. на с. Дъбен” в размер на 32 000.00 (тридесет и две хиляди) лева, без ДДС, осигурени средства от общински бюджет.
Срокът за изпълнение на дейностите по всяка от обособените позиции е до 30.04.2021 г., считано от датата на сключване на договор.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (https://app.eop.bg/today/84014)84014Линк към Поръчката в ЦАИС0 КБ06.10.2020г. 11:19:16ч.
Свали този файл (1. Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП.zip)1. Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП.zipРешение ЦАИС - 00369-2020-001554 КБ06.10.2020г. 11:14:03ч.
Свали този файл (2. Обявление за поръчка - ЗОП.pdf)2. Обявление за поръчка - ЗОП.pdfОбявление ЦАИС в АОП59 КБ06.10.2020г. 11:14:49ч.
Свали този файл (00369-2020-0015-Obshta chast-20201006(UTC+03.00).zip)00369-2020-0015-Obshta chast-20201006(UTC+03.00).zipОбща част - ЕЕДОП ЦАИС157 КБ06.10.2020г. 11:16:09ч.
Свали този файл (00369-2020-0015-Obosobena poz.1-20201006(UTC+03.00).zip)00369-2020-0015-Obosobena poz.1-20201006(UTC+03.00).zipОбособена позиция 1 ЦАИС3150 КБ06.10.2020г. 11:16:41ч.
Свали този файл (00369-2020-0015-Obosobena poz.2-20201006(UTC+03.00).zip)00369-2020-0015-Obosobena poz.2-20201006(UTC+03.00).zipОбособена позиция 2 ЦАИС1137 КБ06.10.2020г. 11:17:03ч.
Свали този файл (Protokol1.pdf)Protokol1.pdfПротокол 12836 КБ04.11.2020г. 15:15:20ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 2991 КБ09.11.2020г. 16:26:10ч.
Свали този файл (Doklad po chl.181-al.4 ZOP.pdf)Doklad po chl.181-al.4 ZOP.pdfДоклад по чл. 181, ал. 4 от ЗОП1513 КБ09.11.2020г. 16:26:37ч.
Свали този файл (Reshenie 580-09.11.2020.pdf)Reshenie 580-09.11.2020.pdfРешение 580/09.11.2020 г. за избор на Изпълнител926 КБ09.11.2020г. 16:27:06ч.
Свали този файл (D-r 111-23.11.2020 g-Ob.p._1.pdf)D-r 111-23.11.2020 g-Ob.p._1.pdfДоговор 111/23.11.2020 г. - Обособена позиция 17949 КБ24.11.2020г. 13:03:45ч.
Свали този файл (Tehnichesko predlojenie-Ob.p._1.pdf)Tehnichesko predlojenie-Ob.p._1.pdfТехническо предложение - обособена позиция 1343 КБ24.11.2020г. 13:03:57ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie-Ob.poz._1.pdf)Cenovo predlojenie-Ob.poz._1.pdfЦеново предложение - обособена позиция 1667 КБ24.11.2020г. 13:04:18ч.
Свали този файл (D-r 112-23.11.2020 g-Ob.p._2.pdf)D-r 112-23.11.2020 g-Ob.p._2.pdfДоговор 112/23.11.2020 г. - Обособена позиция 27996 КБ24.11.2020г. 13:04:42ч.
Свали този файл (Tehnichesko predlojenie-Ob.p._2.pdf)Tehnichesko predlojenie-Ob.p._2.pdfТехническо предложение - обособена позиция 2829 КБ24.11.2020г. 13:04:59ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie-Об.п._2.pdf)Cenovo predlojenie-Об.п._2.pdfЦеново предложение - обособена позиция 2667 КБ24.11.2020г. 13:05:16ч.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка - ЗОП.pdf)Обявление за възложена поръчка - ЗОП.pdfОбявление АОП/24.10.2020 г. за възложена ОП по Об.позиции 1 и 248 КБ24.11.2020г. 13:08:23ч.
Свали този файл (Zapoved 599-23.11.2020_ZIMA.pdf)Zapoved 599-23.11.2020_ZIMA.pdfЗаповед 599/23.11.2020 г.1278 КБ24.11.2020г. 13:09:06ч.
Свали този файл (25. Обявление за приключване на договор 111.pdf)25. Обявление за приключване на договор 111.pdfОбявление за приключване на договор 111/23.11.2020 г.35 КБ11.05.2021г. 17:10:22ч.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор 112.pdf)Обявление за приключване на договор 112.pdfОбявление за приключване на договор 112/23.11.202035 КБ11.05.2021г. 17:11:31ч.
Свали този файл (Osv.Garanciq.pdf)Osv.Garanciq.pdfПисмо за освободена гаранция362 КБ11.05.2021г. 17:12:25ч.