Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000083          ПРИКЛЮЧЕН

Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, при условията на чл. 178 от ЗОП - публично състезание
Прогнозната стойност на доставката на нетна активна електрическа енергия е 154 800 лв. без ДДС (сто петдесет и четири хиляди и осемстотин лева) без ДДС.
Общото прогнозно количество за доставка на нетна активна електрическа енергия за срока на договора е 2 000 МВтч. Основен код CPV – 09310000.
Посоченото прогнозното количество ел. енергия не обвързва възложителя да го изразходва или да се ограничава от това количество.Възложителят има право в хода на изпълнение на договора да включи към обектите, предмет на техническата спецификация и други такива.
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - 12 /дванадесет/ месеца, като същия започва да тече от денят следващ датата на сключване.
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
Дата: 02/01/2018 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:00 (чч:мм)

Условия за отваряне на офертите:
Дата: 03/01/2018 (дд/мм/гггг) Местно време: 10:00 (чч:мм)

Място:
Община Луковит, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, конферентна зала, ет.3
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie-817501.pdf)Reshenie-817501.pdfРешение 435/30.11.2017 г.2008 КБ30.11.2017г. 14:34:49ч.
Свали този файл (Obqvlenie-817502.pdf)Obqvlenie-817502.pdfОбявление- Номер в АОП - 00369-2017-00113379 КБ30.11.2017г. 14:36:33ч.
Свали този файл (Dokumentaciq-2017-2018 g.rar)Dokumentaciq-2017-2018 g.rarДокументация147 КБ30.11.2017г. 14:39:23ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 1 Комисия и Съобщение за отваряне ценови параметри6333 КБ12.02.2018г. 15:25:37ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 2 Комисия1904 КБ14.03.2018г. 16:34:28ч.
Свали този файл (Reshenie izbor Izpalnitel.pdf)Reshenie izbor Izpalnitel.pdfРешение 98/14.03.2018 г.722 КБ14.03.2018г. 16:35:11ч.
Свали този файл (Енерго-про-Договор 25-30.03.2018 г.pdf)Енерго-про-Договор 25-30.03.2018 г.pdfДоговор 25/30.03.2018 г. - Енерго-про Енергийни услуги - гр. Варна-1315126723637 КБ25.04.2018г. 10:00:37ч.
Свали този файл (Tehn.predlojenie.pdf)Tehn.predlojenie.pdfТехническо предложение2808 КБ25.04.2018г. 10:00:54ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение1090 КБ25.04.2018г. 10:01:13ч.
Свали този файл (Info.skl.Dogovor-25-30.03.2018 g.pdf)Info.skl.Dogovor-25-30.03.2018 g.pdfИнформация за сключен Договор - 25/30.03.2018 г. - АОП2636 КБ25.04.2018г. 10:01:42ч.
Свали този файл (Dop.sporaz.D-r 25-30.03.2019 g.pdf)Dop.sporaz.D-r 25-30.03.2019 g.pdfДопълнително споразумение 1/28.03.2019 г. към Договор 25/30.03.2019 г.1023 КБ19.04.2019г. 14:15:08ч.
Свали този файл (Osvob.garanciq-vh. 02-2042_08.05.2019 g.pdf)Osvob.garanciq-vh. 02-2042_08.05.2019 g.pdfИнформация за освободена гаранция625 КБ08.05.2019г. 13:47:12ч.
Свали този файл (Obqv.prikl.Dogovor-911718.pdf)Obqv.prikl.Dogovor-911718.pdfИнформация изпълнен Договор 25/30.03.2018 г. - ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД1494 КБ15.05.2019г. 16:17:54ч.