Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000116                 ПРЕКРАТЕНА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улична мрежа на територията на Община Луковит по населени места и основен ремонт на улици и тротоари в гр. Луковит, Община Луковит”.
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП.
2.Обект на поръчката: строителство
3. Код съгласно класификатора: 45233000 – строителни и монтажни работи на магистрали, улици, пътища, други транспортни и пешеходни трасета.

4. Прогнозна стойност на поръчката – 2 083 333, 33 (два милиона осемдесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС.
5. Срокът на изпълнение - 12 (дванадесет месеца) от датата на сключване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс на възложителя в размер на 2 083 333, 33 (два милиона осемдесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки лева, без ДДС, което от двете събития настъпи по-рано. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за обществена поръчка, сключен със спечелилия процедурата участник, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, включително и липса на финансов ресурс за неговото изпълнение, не е в състояние да изпълни своите задължения.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.

7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 06.03.2019 год.

8. Дата на отваряне на получените оферти: 07.03.2019 год. от 11:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie-892721 AOP.pdf)Reshenie-892721 AOP.pdfРешение 47/05.02.2019 г. - АОП 00369-2019-00022269 КБ05.02.2019г. 15:44:07ч.
Свали този файл (Obqvlenie-892722 AOP.pdf)Obqvlenie-892722 AOP.pdfОбявление - АОП 892722 / 05.02.2019 г.4396 КБ05.02.2019г. 15:45:03ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация588 КБ05.02.2019г. 15:45:39ч.
Свали този файл (espd-request.zip)espd-request.zipе-ЕЕДОП96 КБ05.02.2019г. 15:45:54ч.
Свали този файл (PREKRATQVAM.pdf)PREKRATQVAM.pdfИнформация за прекратяване-АОП1568 КБ22.02.2019г. 17:06:23ч.
Свали този файл (Obqvlenie za prekratqvane.pdf)Obqvlenie za prekratqvane.pdfИнформация за прекратяване-АОП-обявление-9034813015 КБ26.03.2019г. 14:18:17ч.