Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000113                 ПРЕКРАТЕНА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
„Доставка на нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Луковит – учебни и детски заведения, обслужващи звена и социални центрове“

Дата на създаване на преписката: 18.01.2019 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.02.2019 г., 17:00 часа
Идентификационен номер на електронната преписка: 000113/18.02.2019 г.
Ред за възлагане: чл. 18, ал. 1, т. 12, при условията на чл. 178 от ЗОП - публично състезание

Предметът на обществената поръчка: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Луковит – учебни и детски заведения, обслужващи звена и социални центрове“.
Общата прогнозната стойност на поръчката: 193 500.00 лв. без ДДС (сто деветдесет и три хиляди и петстотин лева) без ДДС и е определена съгласно чл. 21, ал. 8, т. 1 от ЗОП, като се включва само цената на доставката на нетна активна електрическа енергия и не включва нормативно определените такси, цените за мрежови услуги и дължимия акциз.
При представяне на ЕЕДОП в електронен формат следва да се има предвид методическо указание на Агенцията по обществени поръчки, относно предоставяне на е-ЕЕДОП, публикувано на профила на купувача към електронна преписка на настоящата обществена поръчка, както и на интернет страницата на АОП в раздел „Методически указания“.
Линк за попълване на е-ЕЕДОП: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg
Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.lukovit.bg - Профил на купувача ; https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/223-
Място и срок за подаване на предложенията:
Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 14.02.2019 год.
Дата на отваряне на получените оферти: 15.02.2019 год. от 10:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie-889269-18.01.2019 g.pdf)Reshenie-889269-18.01.2019 g.pdfРешение 17/18.01.2019 г. - АОП 8892692321 КБ18.01.2019г. 13:12:36ч.
Свали този файл (Obqvlenie-889272-18.01.2019 g.pdf)Obqvlenie-889272-18.01.2019 g.pdfОбявление - АОП 889272/18.01.2019 г.3943 КБ18.01.2019г. 13:13:47ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация318 КБ18.01.2019г. 13:14:14ч.
Свали този файл (espd-request.zip)espd-request.zipе-ЕЕДОП101 КБ18.01.2019г. 13:14:55ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 13214 КБ21.02.2019г. 15:08:17ч.
Свали този файл (Saob.otvarqne cenovi oferti.pdf)Saob.otvarqne cenovi oferti.pdfСъобщение отваряне ценови оферти - 26.02.2019 г. от 10:30 часа385 КБ21.02.2019г. 15:09:01ч.
Свали този файл (Protokol_2.pdf)Protokol_2.pdfПротокол 21692 КБ11.03.2019г. 16:56:08ч.
Свали този файл (Reshenie-94-11.03.2019 g.pdf)Reshenie-94-11.03.2019 g.pdfРешение 94/11.03.2019 г. - за класиране и определяне на изпълнител-ПРЕКРАТЯВАМ766 КБ11.03.2019г. 16:57:07ч.
Свали този файл (Obqvlenie za prekratqvane-el.energiq-2019 g.pdf)Obqvlenie za prekratqvane-el.energiq-2019 g.pdfИнформация за прекратяване-АОП-обявление-9032972969 КБ26.03.2019г. 10:06:50ч.