Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000135         ПРИКЛЮЧЕН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен период 2019/2020 г.” в две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - ІV- четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община-Луковит - 64.030 км.
Обособена позиция № 2 - Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит и 8.2 км. на с. Пещерна
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП
2. Обект на поръчката: услуга.
3. Код съгласно класификатора: 90620000 – услуги по почистване на улици от сняг.
4. Прогнозна стойност на поръчката – Прогнозната стойност на поръчката е съгласно чл. 20, ал. 2, т.2 от ЗОП. Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 138 000.00 (сто тридесет и осем хиляди лева) без ДДС.
По Обособена позиция № 1: ІV- четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Луковит - 64.030 км“, в размер на 100 000.00 (сто хиляди) лева без ДДС, в рамките на осигурени средства от МРРБ.
По Обособена позиция № 2: Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит” и 8.2 км. на с. Пещерна” в размер на 38 000.00 (тридесет и осем хиляди) лева, без ДДС, осигурени средства от общински бюджет.
5. Продължителност на поръчката – зимен сезон 2019/2020 г.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес: Профил на купувача https://op.lukovit.bg
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 22.10.2019 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 23.10.2019 год. от 10:30 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет. 3, конферентна зала.
На основание чл. 181, ал.2 от ЗОП, в настоящата процедура възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. Числова стойност на техническото и ценовото предложение на участниците се оповестява в момента на отваряне на офертите.

Място:
гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, общинска администрация, ет.3, конферентна зала.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie 383-02.10.2019 g_936499.pdf)Reshenie 383-02.10.2019 g_936499.pdfРешение 383/02.10.2019 г.- 9364991785 КБ02.10.2019г. 11:58:54ч.
Свали този файл (Obqvlenie-936501.pdf)Obqvlenie-936501.pdfОбявалениеАОП - 936501/01.10.2019 г.3863 КБ02.10.2019г. 11:59:21ч.
Свали този файл (3. Dokumentaciq.rar)3. Dokumentaciq.rarДокументация - AOP 00369-2019-00162308 КБ02.10.2019г. 11:59:39ч.
Свали този файл (e-EEDOP.zip)e-EEDOP.zipе-ЕЕДОП - 2 позиции91 КБ02.10.2019г. 11:59:59ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 13358 КБ29.10.2019г. 15:23:27ч.
Свали този файл (Protokol 2-07.11.2019 g.pdf)Protokol 2-07.11.2019 g.pdfПротокол 21690 КБ19.11.2019г. 13:10:09ч.
Свали този файл (Doklad ot 08.11.2019 g.pdf)Doklad ot 08.11.2019 g.pdfДоклад2020 КБ19.11.2019г. 13:10:41ч.
Свали този файл (Reshenie 448-19.11.2019 g.pdf)Reshenie 448-19.11.2019 g.pdfРешение 448/19.11.2019 г. - избор на изпълнител - "ВИНАПЪТ" ЕООД933 КБ19.11.2019г. 13:11:39ч.
Свали този файл (1. D-r 102-29.11.2019 g.pdf)1. D-r 102-29.11.2019 g.pdfДоговор 102/29.11.2019 г. - ВИНАПЪТ ЕООД за об.п. 1 и 24928 КБ04.12.2019г. 14:06:58ч.
Свали този файл (2. Teh.predlojenie-ob.p.1.pdf)2. Teh.predlojenie-ob.p.1.pdfТехническо предложение - Об.позиция 11100 КБ04.12.2019г. 14:07:13ч.
Свали този файл (2.1 Cenovo predlojenie-ob.p.1.pdf)2.1 Cenovo predlojenie-ob.p.1.pdfЦеново предложение - Об.позиция 11275 КБ04.12.2019г. 14:08:10ч.
Свали този файл (3. Teh.predlojenie-ob.p.2.pdf)3. Teh.predlojenie-ob.p.2.pdfТехническо предложение - Об.позиция 21098 КБ04.12.2019г. 14:08:27ч.
Свали този файл (3.1 Cenovo predlojenie-ob.p.2.pdf)3.1 Cenovo predlojenie-ob.p.2.pdfЦеново предложение - Об.позиция 21173 КБ04.12.2019г. 14:08:42ч.
Свали този файл (Obev.vaz.OP-947536.pdf)Obev.vaz.OP-947536.pdfОбявление - 947536/04.12.2019 г. - за възложена ОПоръчка3027 КБ04.12.2019г. 14:09:23ч.
Свали този файл (Zapoved 470-29.11.2019 g.pdf)Zapoved 470-29.11.2019 g.pdfЗаповед 470/29.11.2019 г.1284 КБ19.02.2020г. 16:43:35ч.
Свали този файл (Zapoved 96-17.02.2020 g.pdf)Zapoved 96-17.02.2020 g.pdfЗаповед 96/17.02.2019 г.1257 КБ19.02.2020г. 16:44:05ч.
Свали този файл (Info.izp.D-r 102-29.11.2019.pdf)Info.izp.D-r 102-29.11.2019.pdfИнформация за изпълнен Договор 102/29.11.2019 г. - ВИНАПЪТ ЕООД за об.п. 1 и 21297 КБ30.04.2020г. 11:26:48ч.
Свали този файл (Pismo osvobodeni garancii.pdf)Pismo osvobodeni garancii.pdfОсвободени Гаранции по Обособена позиция 1 и 2307 КБ30.04.2020г. 11:27:28ч.