Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Април 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000120      ПРИКЛЮЧЕНА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали, оборудване и обзавеждане за нуждите на Проект BG05M90P001-2.018 „Социално- икономическа интеграция на уязвими групи“ в шест обособени позиции:
1. Канцелария и специализирана литература.
2. Спортни пособия
3. Обзавеждане- доставка и монтаж
4. Оборудване- доставка и монтаж
5. Спортни екипи по чл.12, ал.1 от ЗОП
6. Климатици- доставка и монтаж
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП.
2. Обект на поръчката: доставка.
3. Код съгласно класификатора: 55900000-9- Търговски услуги по продажби на дребно.
4. Прогнозна стойност на поръчката – 92 712,00 лева (деветдесет и две хиляди седемстотни и дванадесет лева) без ДДС финансирана по договор BG05M9OP001-2.018-0002-2014BG05M2OP001-C01 от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и договор BG05M9OP001-2.018-0002-C01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
5. Продължителност на поръчката – Общ срок за изпълнение на дейностите е максимум 12/дванадесет/ календарни месеца.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 27.06.2019 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 28.06.2019 год. от 11:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, стая № 23.
9. На основание чл. 181, ал.2 от ЗОП, в настоящата процедура възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
10. Числова стойност на техническото и ценовото предложение на участниците се оповестява в момента на отваряне на офертите.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie-915249-06.06.2019 g.pdf)Reshenie-915249-06.06.2019 g.pdfРешение 232/06.06.2019 г. - АОП 9152491728 КБ06.06.2019г. 15:00:40ч.
Свали този файл (Obqvlenie-915252-06.06.2019 g.pdf)Obqvlenie-915252-06.06.2019 g.pdfОбявление - АОП 915252 / 06.06.2019 г.5811 КБ06.06.2019г. 15:03:14ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.zip)Dokumentaciq.zipДокументация - АОП - 00369-2019-0006/06.06.2019 г.2129 КБ06.06.2019г. 15:04:07ч.
Свали този файл (e-EEDOP.zip)e-EEDOP.zipе-ЕЕДОП89 КБ06.06.2019г. 15:04:29ч.
Свали този файл (Razqsneniq.pdf)Razqsneniq.pdfРазяснения_1492 КБ12.06.2019г. 13:30:47ч.
Свали този файл (Razqsneniq_2.pdf)Razqsneniq_2.pdfРазяснения_2943 КБ18.06.2019г. 10:07:02ч.
Свали този файл (Resh.Prekratqvam 244-25.06.2019 g.pdf)Resh.Prekratqvam 244-25.06.2019 g.pdfРешение 244/25.06.2019 г. - Прекратявам об.позиция 5504 КБ25.06.2019г. 15:36:34ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 116236 КБ29.07.2019г. 11:53:47ч.
Свали този файл (Reshenie 292-31.07.2019 g.pdf)Reshenie 292-31.07.2019 g.pdfРешение 292/31.07.2019 г. - избор на изпълнител Об.позиция 4 и 61052 КБ31.07.2019г. 17:06:14ч.
Свали този файл (reshenie dostavua 1 2 3.pdf)решение 330/22.08.2019избор на изпълнител на обос. 1, 2 и 3995 КБ22.08.2019г. 13:50:41ч.
Свали този файл (protokol 2 dostavka.pdf)протокол № 2 доставка на обос. 1, 2 и 32067 КБ22.08.2019г. 13:59:58ч.
Свали този файл (dogovor 78-02.09.2019 g-ob.p.6.pdf)dogovor 78-02.09.2019 g-ob.p.6.pdfДоговор 78/02.09.2019 г. - ВИКСО ЕООД4697 КБ04.09.2019г. 16:14:47ч.
Свали този файл (tehn.predlojenie.pdf)tehn.predlojenie.pdfТехническо предложение3704 КБ04.09.2019г. 16:15:04ч.
Свали този файл (cenovo predlojenie.pdf)cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение1030 КБ04.09.2019г. 16:15:20ч.
Свали този файл (Obqvlenie za vaz.OP.pdf)Obqvlenie za vaz.OP.pdfОбявление - 931724/04.09.2019 г. - за възложена ОПоръчка2692 КБ05.09.2019г. 10:26:54ч.
Свали този файл (Dogovor 81-05.09.2019 g.pdf)Dogovor 81-05.09.2019 g.pdfДоговор 81/05.09.2019 г. - Об.позиция 44575 КБ11.09.2019г. 17:24:51ч.
Свали този файл (Teh.predlojenie.pdf)Teh.predlojenie.pdfТехническо предложение5731 КБ11.09.2019г. 17:25:50ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение4064 КБ11.09.2019г. 17:26:14ч.
Свали този файл (Obqv.vazl.OP-932696.pdf)Obqv.vazl.OP-932696.pdfИнформация за възложена поръчка2782 КБ11.09.2019г. 17:30:16ч.
Свали този файл (korekciq 4.pdf)корекция Договор № 81промяна № 9329591108 КБ12.09.2019г. 16:02:11ч.
Свали този файл (info vikso.pdf)info vikso.pdfИнформация за изпълнен Договор 78/02.09.2019 г. - ВИКСО ЕООД777 КБ26.09.2019г. 13:24:31ч.
Свали този файл (Dogovor 87-01.10.2019 g.pdf)Dogovor 87-01.10.2019 g.pdfДоговор 87/01.10.2019 г. - Карис Груп ЕООД Об.позиции 1 и 24719 КБ02.10.2019г. 15:21:44ч.
Свали този файл (Teh.predlojenie-ob.p.1.pdf)Teh.predlojenie-ob.p.1.pdfТехническо предложение - Об.позиция 16103 КБ02.10.2019г. 15:22:30ч.
Свали този файл (Teh.predlojenie-ob.p.2.pdf)Teh.predlojenie-ob.p.2.pdfТехническо предложение - Об.позиция 22571 КБ02.10.2019г. 15:22:47ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie-ob.p.1.pdf)Cenovo predlojenie-ob.p.1.pdfЦеново предложение - Об.позиция 15067 КБ02.10.2019г. 15:23:21ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie-ob.p.2.pdf)Cenovo predlojenie-ob.p.2.pdfЦеново предложение - Об.позиция 21607 КБ02.10.2019г. 15:23:37ч.
Свали този файл (Obqvl.vazl.porachka-936568.pdf)Obqvl.vazl.porachka-936568.pdfИнформация за сключен Договор 87/01.10.2019 г. - Карис Груп ЕООД Об.позиции 1 и 2 - 936568 АОП2860 КБ02.10.2019г. 15:24:38ч.
Свали този файл (Dogovor 92-07.10.2019 g.pdf)Dogovor 92-07.10.2019 g.pdfИнформация за сключен Договор 92/07.10.2019 г. - Лидер Конструкт ЕООД Об.позиции 34485 КБ15.10.2019г. 15:36:38ч.
Свали този файл (teh. predl..pdf)teh. predl..pdfТехническо предложение - Об.позиция 314297 КБ15.10.2019г. 15:37:04ч.
Свали този файл (cena.pdf)cena.pdfЦеново предложение - Об.позиция 31877 КБ15.10.2019г. 15:37:50ч.
Свали този файл (Obqv.vazl.OP-938974.pdf)Obqv.vazl.OP-938974.pdfОбявление - 938974/15.10.2019 г. - за възложена ОПоръчка2864 КБ15.10.2019г. 15:38:26ч.
Свали този файл (Info.izp.D-r 92-07.10.2019.pdf)Info.izp.D-r 92-07.10.2019.pdfИнформация за изпълнен Договор 92/07.10.2019 г. - Лидер Конструкт ЕООД Об.позиции 31401 КБ31.10.2019г. 11:17:12ч.
Свали този файл (Osv.Garanciq.pdf)Osv.Garanciq.pdfИнформация за освободена Гаранция419 КБ31.10.2019г. 11:26:22ч.
Свали този файл (Obqvleniq PREKRATQVAM-943474.pdf)Obqvleniq PREKRATQVAM-943474.pdfОбявление - 943474/07.11.2019 г. - прекратявам Об.позиция 52453 КБ07.11.2019г. 11:36:32ч.
Свали този файл (Obqvl.prikl.Dog-r 81.pdf)Obqvl.prikl.Dog-r 81.pdfОбявление АОП-998784/02.11.2020 г. приключен Договор 81/05.09.2019 г.983 КБ02.11.2020г. 16:52:03ч.
Свали този файл (Osv.garanciq.pdf)Osv.garanciq.pdfОсвободенa Гаранция по Договор 81/05.09.2019 г.389 КБ02.11.2020г. 16:52:44ч.
Свали този файл (Obqv.prikl.D-r 87-01.10.2019.pdf)Obqv.prikl.D-r 87-01.10.2019.pdfОбявление за приключил Договор 87/01.10.2019 г. 1205 КБ08.12.2022г. 14:08:00ч.
Свали този файл (Osvobodena Garanciq D-r 87.pdf)Osvobodena Garanciq D-r 87.pdfОсвободена гаранция Договор 87/01.10.2019 г.395 КБ12.12.2022г. 16:14:06ч.