Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000129                ПРЕКРАТЕНА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нов лек автомобил (МИКРОБУС 8+1) за нуждите на Община Луковит“.
1. Вид на процедурата: събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП
2. Обект на поръчката: доставка.
3. Код съгласно класификатора: 34114400 – Микробуси.
4. Прогнозна стойност на поръчката – Общата прогнозна стойност на поръчката, в български лева без ДДС, е 41 666,67 (четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лв. без ДДС.
5. Срок за доставка – 30 /тридесет/ календарни дни, но не по- късно от 07.09.2020 год.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.

7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 16.09.2019 год.

8. Дата на отваряне на получените оферти: 17.09.2019 год. от 11:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Obqva PK.pdf)Obqva PK.pdfОбява ПК1418 КБ03.09.2019г. 14:43:48ч.
Свали този файл (Obqva AOP-9092130.pdf)Obqva AOP-9092130.pdfОбява АОП - 9092130/03.09.2019 г.506 КБ03.09.2019г. 14:44:46ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.zip)Dokumentaciq.zipДокументация402 КБ03.09.2019г. 14:45:10ч.
Свали този файл (Reshenie 348-11.09.2019 g.pdf)Reshenie 348-11.09.2019 g.pdfРешение 348/11.09.2019 г. - ПРЕКРАТЯВАМ462 КБ11.09.2019г. 16:01:37ч.