Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Април 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000056         ПРИКЛЮЧЕН

„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "работни" и упражняване на авторски надзор, във връзка с подготовката на община Луковит за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит” с 2 подобекта: 1. Общински път LOV 1253 „ІІІ-103, Златна Панега-Български извор/-Голяма Брестница-граница общ. (Ябланица – Луковит) Дъбен –Тодоричене-ІІІ-307“ (стар № ІV-10345) – от км 7+000 до км 15+000- 8.0 км; Лот І- от км. 7+000 до км. 10+500 – 3.5 км и Лот ІІ-от км.10+500 до км.15+000 – 4.5 км и 2. Общински път LOV 1090 “ІІІ-305, Ъглен-Торос / Торос-Дъбен/ LOV 1253“ (стар № 10347) – от км 0+000 до км 6+700 - 6,7 км, за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на ул.“Симов дол“ (от ОК М до ОК 29 и от ОК 29 до п.т.41- 850 м.л.) и ул. “Кирил и Методий“ (от ОК 342 (ул. “Гео Милев“) до ОК 609 - 1280 м.л.) в гр. Луковит, община Луковит”, за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Срок за получаване на офертите или искания за участие по  обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на поръчката и подател, в деловодството на Община Луковит на адрес:  гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73  не по-късно от 17.00 часа на 22.07.2016 год.
Дата на отваряне на получените оферти: 25.07.2016 год. от 13:00 часа в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4. Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Proektirane_Lukovit_16.06.16.zip)dokumentaciqukazaniq za u4astie8494 КБ16.06.2016г. 15:52:37ч.
Свали този файл (AOP 2123.pdf)pismo AOPpredvaritelen kontrol858 КБ16.06.2016г. 15:54:09ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=736849&newver=2)case2.phpreshenie AOP - 00369-2016-00110 КБ01.06.2020г. 15:11:19ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=736850&mode=view)obavlenieobqvlenie za pora4ka AOP0 КБ17.06.2016г. 14:36:10ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 1 Комисия12320 КБ10.08.2016г. 11:07:59ч.
Свали този файл (sob.otv.ceni.pdf)sob.otv.ceni.pdfСъобщение за отваряне на цени - 01.09.2016 г. от 10.00 часа1037 КБ29.08.2016г. 16:36:25ч.
Свали този файл (Protokol_2.pdf)Protokol_2.pdfПротокол 2 Комисия8350 КБ02.09.2016г. 15:05:14ч.
Свали този файл (Protokol_3.pdf)Protokol_3.pdfПротокол 3 Комисия5315 КБ02.09.2016г. 15:05:43ч.
Свали този файл (Doklad.pdf)Doklad.pdfДоклад на Комисията4845 КБ02.09.2016г. 16:35:07ч.
Свали този файл (Reshenie-339-02.09.2016 g.pdf)Reshenie-339-02.09.2016 g.pdfРешение № 339/02.09.2016 г. за избор на изпълнител3910 КБ02.09.2016г. 17:00:38ч.
Свали този файл (Д-р 61-Об.п-я_1.pdf)Д-р 61-Об.п-я_1.pdfИнфо.сключен Договор - "СТАНДАРТ-МЛН" ООД 9378 КБ03.10.2016г. 14:09:01ч.
Свали този файл (Teh.predlojenie -Ob.p-q _1.pdf)Teh.predlojenie -Ob.p-q _1.pdfТехническо предложение - Об.п-я 11931 КБ03.10.2016г. 14:10:59ч.
Свали този файл (Cenovo.predlojenie - Ob.p-q _1.pdf)Cenovo.predlojenie - Ob.p-q _1.pdfЦеново предложение - Об. п-я 12143 КБ03.10.2016г. 14:11:29ч.
Свали този файл (Д-р 62-Об.п-я_2.pdf)Д-р 62-Об.п-я_2.pdfИнфо.сключен Договор - "СТАНДАРТ-МЛН" ООД9016 КБ03.10.2016г. 14:13:13ч.
Свали този файл (Teh.predlojenie -Ob.p-q _2.pdf)Teh.predlojenie -Ob.p-q _2.pdfТехническо предложение - Об.п-я 21850 КБ03.10.2016г. 14:13:58ч.
Свали този файл (Cenovo.predlojenie - Ob.p-q _2.pdf)Cenovo.predlojenie - Ob.p-q _2.pdfЦеново предложение - Об. п-я 22093 КБ03.10.2016г. 14:14:17ч.
Свали този файл (Obqvlenie za vazlojena porashka.pdf)Obqvlenie za vazlojena porashka.pdfОбявление за възложена поръчка АОП6285 КБ03.10.2016г. 14:20:24ч.
Достъп по връзката (http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345574-2016:TEXT:BG:HTML&src=0)udlобявлението в TED/ онлайн приложението към Официален вестник на ЕС/ - №2016/S 192-345574 Обявление за възложена поръчка 0 КБ07.10.2016г. 11:34:46ч.
Свали този файл (Dop.sporaz.-13.02.2017 g.pdf)Dop.sporaz.-13.02.2017 g.pdfДопълнително споразумение към Д-р 61/30.09.2016 г.1973 КБ16.02.2017г. 17:01:32ч.
Свали този файл (Aneks 1-30.11.2017.pdf)Aneks 1-30.11.2017.pdfАнекс 1/30.11.2017 към Договор 62/30.09.2016869 КБ07.12.2017г. 13:03:45ч.
Свали този файл (Aneks 2-15.06.2021.pdf)Aneks 2-15.06.2021.pdfАнекс 2/15.06.2021 към Договор 62/30.09.20161037 КБ23.06.2021г. 15:24:28ч.
Свали този файл (Obqv.prikl.dog-r 61-30.09.2016 g.pdf)Obqv.prikl.dog-r 61-30.09.2016 g.pdfОбявление АОП- 1023320/08.11.2021 г. приключен Договор 61/30.09.2016 г.887 КБ10.11.2021г. 13:59:41ч.
Свали този файл (Osv.garanciq D-r 61-30.09.2016.pdf)Osv.garanciq D-r 61-30.09.2016.pdfОсвободена Гаранция Договор 61/30.09.2016 г.487 КБ10.11.2021г. 15:47:29ч.
Свали този файл (Obqv.prikl.dogovor 62-30.09.2016.pdf)Obqv.prikl.dogovor 62-30.09.2016.pdfОбявление АОП- 1031684/15.03.2022 г. приключен Договор 62/30.09.2016 г.1404 КБ15.03.2022г. 16:26:27ч.
Свали този файл (Osv.Garanciq D-r 62-30.09.2016.pdf)Osv.Garanciq D-r 62-30.09.2016.pdfОсвободена Гаранция Договор 62/30.09.2016 г.460 КБ21.03.2022г. 16:30:22ч.