Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000123               ПРЕКРАТЕНА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нов лек автомобил (МИКРОБУС 8+1) за нуждите на Община Луковит“.
1. Вид на процедурата: събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП
2. Обект на поръчката: доставка.
3. Код съгласно класификатора: 34114400 – Микробуси.
4. Прогнозна стойност на поръчката – Общата прогнозна стойност на поръчката, в български лева без ДДС, е 41 666,67 (четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лв. без ДДС.
5. Срок за доставка – 30 /тридесет/ календарни дни, но не по- късно от 07.09.2020 год.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача: https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/233- .

7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 26.07.2019 год.

8. Дата на отваряне на получените оферти: 30.07.2019 год. от 11:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, конферентна зала.

Удължаване срока за получаване на оферти

Срок за получаване на оферти - 09.08.2019 г.          Час: 17:00 часа

Дата на отваряне на оферти   -    13.08.2019 г.           Час: 15:00 часа

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Obqva PK-123-16.07.2019 g.pdf)Obqva PK-123-16.07.2019 g.pdfОбява ПК1465 КБ16.07.2019г. 14:09:23ч.
Свали този файл (Info AOP obqva-9090351.pdf)Info AOP obqva-9090351.pdfАОП информация - 909035523 КБ16.07.2019г. 14:12:02ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация402 КБ16.07.2019г. 14:12:21ч.
Свали този файл (Obqva Udaljavane sroka oferti.pdf)Obqva Udaljavane sroka oferti.pdfИнформация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти - 9090782499 КБ29.07.2019г. 15:30:27ч.
Свали този файл (protokol 8-1.pdf)protokol 1протокол 11849 КБ22.08.2019г. 13:47:54ч.
Свали този файл (Reshenie 341-02.09.2019 g.pdf)Reshenie 341-02.09.2019 g.pdfРешение 341/02.09.2019 г. - ПРЕКРАТЯВАМ509 КБ02.09.2019г. 13:26:27ч.