Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000064

                                        ПРИКЛЮЧЕНА

„Доставка на материали за клубове по интереси в изпълнение на Проект BG05M2OP001-3.001-0001“Заедно“ по пет обособени позиции:
1. Обособена позиция № 1: Специализирана литература
2. Обособена позиция № 2: Дидактически и спортни материали
3. Обособена позиция № 3: Канцеларски
4. Обособена позиция № 4: Ансамбли запазена по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП
5. Обособена позиция № 5: Оборудване и обзавеждане„

Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, при условията на чл. 178 от ЗОП - публично състезание

Предмет на настоящата обществена поръчка е Доставка на материали за клубове по интереси в изпълнение на проект „Заедно“ разделена в пет обособени позиции.

В съответствие на чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП доставките по Обособена позиция No 4 попадат в списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени  за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с вреждания или на хора в неравностойно положение.

 

Общата прогнозната стойност на поръчката е  92 875,00 лв. без ДДС. разделена по обособени позиции както следва:

  1. Обособена позиция № 1: Специализирана литература в размер на 18 000,00 лв. без ДДС.
  2. Обособена позиция № 2: Дидактически и спортни материали в размер на 13 700,00 лв. без ДДС.
  3. Обособена позиция № 3: Канцеларски в размер на 14 575,00 лв. без ДДС.
  4. Обособена позиция № 4: Ансамбли запазена по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП в размер на 17 050,00 лв. без ДДС.
  5. Обособена позиция № 5: Оборудване и обзавеждане 29 550,00 лв. без ДДС.

Посочената прогнозна стойност е максимално допустимата стойност на договора и оферти, съдържащи ценово предложение над максимално допустимата стойност по поръчката, няма да бъдат разглеждани.

Срок ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:  в срок от 12 месеца, но не по- късно от 31.12.2017 г.

Изборът ще се извърши въз основа на „Икономически най- изгодна оферта“ , въз основа на следните критерий за възлагане: „Оптимално съотношение качество/ цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка“ – чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП.

Критерии за възлагане:

 
 
срок за доставка    40
срок за отстраняване на рекламации    20
Ценa
40

 

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

09/11/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

Условия за отваряне на офертите:

10/11/2016 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Община Луковит, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, конферентна зала, ет.3

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Rechenie.pdf)Rechenie.pdfРешение3061 КБ18.10.2016г. 14:38:25ч.
Свали този файл (Obqvlenie.pdf)Obqvlenie.pdfОбявление АОП 00369-2016-001210098 КБ18.10.2016г. 14:39:25ч.
Свали този файл (dokumentaciq.zip)dokumentaciq.zipДокументация441 КБ18.10.2016г. 14:40:27ч.
Свали този файл (Protokol-1.pdf)Protokol-1.pdfПротокол 12895 КБ30.11.2016г. 16:16:43ч.
Свали този файл (Reshenie 473-02.12.2016 g.pdf)Reshenie 473-02.12.2016 g.pdfРешение за прекратяване на Об.ппозиции - 1, 2 и 3960 КБ02.12.2016г. 15:31:10ч.
Свали този файл (Obqvlenie_1,2,3.pdf)Obqvlenie_1,2,3.pdfОбявление -1,2 и 36522 КБ02.12.2016г. 16:06:21ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 22578 КБ15.12.2016г. 11:24:37ч.
Свали този файл (Reshenie 482-15.12.2016 g.pdf)Reshenie 482-15.12.2016 g.pdfРешение за прекратяване на Об.ппозиции 51729 КБ15.12.2016г. 11:31:08ч.
Свали този файл (Saob.otvarqne cenovi predloj.pdf)Saob.otvarqne cenovi predloj.pdfСъобщение отваряне ценови предложения738 КБ15.12.2016г. 11:35:59ч.
Свали този файл (Protokol 3.pdf)Protokol 3.pdfПротокол 32316 КБ23.12.2016г. 09:52:53ч.
Свали този файл (Reshenie izpalnitel.pdf)Reshenie izpalnitel.pdfРешение избор изпълнител1003 КБ23.12.2016г. 09:53:29ч.
Свали този файл (Obqvlenie za vazl.porachka.pdf)Obqvlenie za vazl.porachka.pdfОбявление за възложена поръчка АОП 00369-2016-00124585 КБ23.12.2016г. 11:38:54ч.
Свали този файл (D- 19-14.02.2017 g.pdf)D- 19-14.02.2017 g.pdfДоговор 19/14.02.2017 г.6587 КБ23.02.2017г. 13:41:16ч.
Свали този файл (Obqvlenie za vaz.OP.pdf)Obqvlenie za vaz.OP.pdfОбявление за възложена поръчка АОП 00369-2016-00124647 КБ23.02.2017г. 13:42:09ч.
Свали този файл (Infor.prek.Dogovor.pdf)Infor.prek.Dogovor.pdfИнформация за изпълнен Договор1359 КБ07.07.2017г. 13:33:31ч.
Свали този файл (Okon D-r 19.pdf)Okon D-r 19.pdfИнформация за окончателно платена сума Договор 19481 КБ12.07.2017г. 14:14:02ч.
Свали този файл (Osv.Garanciq.pdf)Osv.Garanciq.pdfОсвободена гаранция за изпълнение по Договор 19346 КБ13.07.2017г. 13:10:18ч.