Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Март 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000146         ПРИКЛЮЧЕНА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор ЗА ОБЕКТ: „Пристройка към съществуваща сграда на ДГ "Слънце", находяща се в УПИ VІІІ, кв.159 по ПУП или ПИ 503.138 по КК и КР на гр. Луковит - ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 43“
Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП.
1. Обект на поръчката: строителство - инженеринг.
2. Код съгласно класификатора: 45214100-1- Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини.
1. Прогнозна стойност на поръчката – 467 000,00 лв. (четиристотин шестдесет и седем хиляди лева) без ДДС, финансирана по ПМС № 348 от 18 декември 2019 година на МС.
2. Продължителност на поръчката – Общ срок за изпълнение на дейностите е максимум 6 /шест/ календарни месеца.
3. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
4. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 27.04.2020 год.
5. Дата на отваряне на получените оферти: 28.04.2020 год. от 11:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, стая № 40.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie-171-19.03.2020 g.pdf)Reshenie-171-19.03.2020 g.pdfРешение 171/19.03.2020 г. - АОП - 9666492138 КБ19.03.2020г. 16:44:29ч.
Свали този файл (Obqvlenie-966650-19.03.2020 g.pdf)Obqvlenie-966650-19.03.2020 g.pdfОбявление АОП-966650/19.03.2020 г.4805 КБ19.03.2020г. 16:45:12ч.
Свали този файл (Teh.zadanie.pdf)Teh.zadanie.pdfТехническо задание3655 КБ19.03.2020г. 16:45:50ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.zip)Dokumentaciq.zipДокументация - 00369-2020-00072018 КБ19.03.2020г. 16:46:27ч.
Свали този файл (e-EEDOP.zip)e-EEDOP.zipе-ЕЕДОП99 КБ19.03.2020г. 16:51:39ч.
Свали този файл (Obqvlenie-973592- srok.pdf)Obqvlenie-973592- srok.pdfУдължаване срока за получаване оферти - Дата: 25.05.2020 г.1385 КБ22.04.2020г. 17:09:30ч.
Свали този файл (146-Съобщение.pdf)146-Съобщение.pdfСъобщение - срок за подаване оферти - 26.05.2020 г., срок за отваряне оферти - 27.05.2020 г.573 КБ08.05.2020г. 18:16:13ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 13390 КБ03.06.2020г. 15:18:26ч.
Свали този файл (Saobshtenie cenovi.pdf)Saobshtenie cenovi.pdfСъобщение отваряне ценови предложения - 17.06.2020 г от 10:00 часа371 КБ12.06.2020г. 14:09:49ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 24702 КБ19.06.2020г. 16:36:50ч.
Свали този файл (Protokol 3.pdf)Protokol 3.pdfПротокол 31418 КБ19.06.2020г. 16:37:19ч.
Свали този файл (Reshenie 311-19.06.2020 g.pdf)Reshenie 311-19.06.2020 g.pdfРешение 311/19.06.2020 г. за избор на Изпълнител967 КБ19.06.2020г. 16:37:52ч.
Свали този файл (Dogovor 77-09.07.2020 g.pdf)Dogovor 77-09.07.2020 g.pdfДоговор 77/09.07.2020 г.7730 КБ09.07.2020г. 14:18:19ч.
Свали този файл (Tehnichesko predlojenie.pdf)Tehnichesko predlojenie.pdfТехническо предложение18275 КБ09.07.2020г. 14:48:47ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение885 КБ09.07.2020г. 14:51:30ч.
Свали този файл (Obqvlenie wazl.poracha.pdf)Obqvlenie wazl.poracha.pdfОбявление АОП-987249/10.07.2020 г. за възложена ОП2948 КБ10.07.2020г. 12:55:43ч.
Свали този файл (Obqvl.prikl. D-r 77.pdf)Obqvl.prikl. D-r 77.pdfОбявление за приключване на Договор 77/09.07.2020 г.1379 КБ23.07.2021г. 16:42:55ч.