Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Април 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000039                ОКОНЧАТЕЛНО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с
1.Предмет: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж – Луковит, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: „Хляб и тестени изделия, Месо и месни продукти, Мляко и млечни продукти, Захар и захарни изделия, Плодове и зеленчуци, Варива, подправки и други хранителни продукти и напитки„;
Обособена позиция № 2 – „Изделия на хранително-вкусовата промишленост„ запазена по реда на чл.16г от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
2. Вид на процедурата – чл. 16, ал. 8 от ЗОП.
3. Прогнозна стойност на поръчката – 100 000 лв.без ДДС
4. Количество и обем: Видовете хранителни продукти са определени в техническата спецификация на поръчката по обособени позиции. Хранителните продукти следва да се доставят съгласно условията, описани в техническата спецификация и проектодоговора в документацията.
5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – склада на ДСП на ул. „Княз Борис І“ № 54 и обект: Домашен социален патронаж на ул. „Княз Борис І“ № 54.
6. Срок за изпълнение: Общият срок за изпълнение на поръчката е 12 календарни месеца, считано от датата на сключване на договора.
7. Схема на плащане: Плащанията ще се извършват в левове по банков път, след представяне на фактура (по артикули), съгласно складовите разписки.
Изпълнителят издава складова разписка за всяка доставка, като веднъж месечно, в последния работен ден на съответния текущ месец издава фактури въз основа на действително извършените доставки до Домашен социален патронаж на ул. „Княз Борис І“ № 54.
8. Критерий за оценка на офертите – Оценяването се извършва на базата на критерии „най-ниска цена”. Предлаганата цена за единица мярка (килограм, брой, литър) на основните хранителни стоки, се образува от обявените от «САПИ» ЕООД, в бюлетина за средно-месечните цени на хранителните суровини и продукти, предмет на обособената позиция за район Ловеч, наречена базова цена и Коригиращия коефециент - размер на надценка или отстъпка (+/-), предложени от участника. Отделните елементи, формиращи цената следва да са с включен ДДС. Размерът на надценката или отстъпката (+/-), като компонент от крайната цена на стоката не се променя през срока на договора.
9. Място за получаване на документацията:, От датата на публикуване на Решението под №721/17.12.2015 г.и Обявлението в Регистъра на обществените поръчки под №703053/17.12.2015 г., на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/143 - в срок до 18.01.2016 год. - 17:00 часа.
10. Срок за подаване на офертите за участие: 18.01.2016 год. до 17:00 часа.
11. Офертите ще бъдат отворени на: 19.01.2015 г. от 13:00 ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, ет. 4, конферентна зала при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

КМЕТ:
Община Луковит
/И. Грънчаров/

 

----------------------------

Дати променени:

 
Място на датите, които трябва да бъдат променени:
Срок за получаване на офертите/заявленията за участие
Вместо:
18/01/2016 17:00
 
Да се чете:
26/01/2016 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:
Условия при отваряне на офертите
Вместо:
19/01/2016 13:00
 
Да се чете:
27/01/2016 13:00

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333331333834)pageИнформация за преписката към АОП с Уникален номер 00369-2015-00190 КБ17.12.2015г. 12:03:00ч.
Свали този файл (DSP-15-16.rar)DSP-15-16.rarДокументация410 КБ17.12.2015г. 13:12:02ч.
Свали този файл (Rechenie 7-11.01.2016 g.pdf)Rechenie 7-11.01.2016 g.pdfАОП Решение за промяна3990 КБ11.01.2016г. 17:01:53ч.
Свали този файл (do ushastnicite.pdf)do ushastnicite.pdfДо всички заинтересовани участници784 КБ11.01.2016г. 17:02:37ч.
Свали този файл (Scan.rar)Scan.rarЦеново и техническо предложение-корекция66 КБ11.01.2016г. 17:06:43ч.
Свали този файл (do Ushastnici.pdf)do Ushastnici.pdfРазяснения 905 КБ14.01.2016г. 13:50:51ч.
Свали този файл (Protikol_1+Srav.tablici.pdf)Protikol_1+Srav.tablici.pdfПротокол 1 Комисия и Сравнителна таблица5765 КБ09.02.2016г. 16:42:57ч.
Свали този файл (Saob.otv.ceni.pdf)Saob.otv.ceni.pdfСъобщение за отваряне на цени - 16.02.2016 г от 10.00 часа989 КБ10.02.2016г. 11:51:48ч.
Свали този файл (protokol 2.pdf)protokol 2protokol 21408 КБ25.02.2016г. 15:00:36ч.
Свали този файл (reshenie 68.pdf)reshenie 68/25.02.2016reshenie za izbor na izpalnitel608 КБ25.02.2016г. 15:01:51ч.
Свали този файл (D-r 29-25.03.2016 g.pdf)D-r 29-25.03.2016 g.pdfИнфо. за сключен Договор - 29/25.03.2016 г.6174 КБ31.03.2016г. 09:08:11ч.
Свали този файл (Teh.pred.Ob.poz._1.pdf)Teh.pred.Ob.poz._1.pdfТехнич. предложение към Договора - Обособ.позиция 11813 КБ31.03.2016г. 09:08:51ч.
Свали този файл (Cen.pred.Ob.poz._1.pdf)Cen.pred.Ob.poz._1.pdfЦеново предложение към Договора - Обособ.позиция 129254 КБ31.03.2016г. 09:09:22ч.
Свали този файл (Teh.pred.Ob.poz._2.pdf)Teh.pred.Ob.poz._2.pdfТехнич. предложение към Договора - Обособ.позиция 21770 КБ31.03.2016г. 09:09:52ч.
Свали този файл (Cen.pred.Ob.poz._2.pdf)Cen.pred.Ob.poz._2.pdfЦеново предложение към Договора - Обособ.позиция 218262 КБ31.03.2016г. 09:10:11ч.
Свали този файл (D-r-29-25.03.2016 g.pdf)D-r-29-25.03.2016 g.pdfИнфор.плащания м.04.2016 г.518 КБ09.05.2016г. 08:52:51ч.
Свали този файл (Осв.гаранция.pdf)Осв.гаранция.pdfИнформация за освободена гаранция за участие616 КБ09.05.2016г. 15:12:52ч.
Свали този файл (D__r-29-25.03.2016 g...pdf)D__r-29-25.03.2016 g...pdfИнфор.плащания м.05.2016 г.542 КБ22.06.2016г. 13:47:48ч.
Свали този файл (D-r 29.pdf)D-r 29.pdfИнфор.плащания м.06.2016 г.517 КБ13.07.2016г. 16:44:57ч.
Свали този файл (d-r  29-25.03.2016 g.pdf)d-r 29-25.03.2016 g.pdfИнфор. плащания м.07.2016 г.530 КБ11.08.2016г. 13:58:11ч.
Свали този файл (Д-р 29-25.03.2016 г.pdf)Д-р 29-25.03.2016 г.pdfИнфор.плащания м.08.2016 г.571 КБ16.09.2016г. 16:17:53ч.
Свали този файл (D-r 29-25.03.2016 г.pdf)D-r 29-25.03.2016 г.pdfИнфо.плащния м.09.2016 г.522 КБ13.10.2016г. 14:09:28ч.
Свали този файл (D-ri 29-13.07.2016 g.pdf)D-ri 29-13.07.2016 g.pdfИнфо.плащния м.09.2016 г.882 КБ27.10.2016г. 14:09:30ч.
Свали този файл (Info D-r 29-25.03.2016 g.pdf)Info D-r 29-25.03.2016 g.pdfИнфо.плащния м.10.2016 г.541 КБ09.11.2016г. 11:57:01ч.
Свали този файл (Info.prekluchen D-r 29-25.03.2016 g.pdf)Info.prekluchen D-r 29-25.03.2016 g.pdfИнформация изпълнен Договор 29/25.03.2016 г. - АОП 8967431444 КБ26.02.2019г. 13:07:43ч.