Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000048        ПРИКЛЮЧЕН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с
1.Предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ОБЕКТ: „ПОДМЯНА ВОДОПРОВОД И ЦЯЛОСТНО АСФАЛТИРАНЕ по ул.“ Предел“, ул.“Княз Борис І“, ул.“Тополовска“ и ул.“Кръгояр“ в гр. Луковит, община Луковит, включващо „Инженеринг – изготвяне на технически инвестиционен проект, съгласуване на проекта, получаване на разрешение за строеж, изпълнение на строително-монтажни работи и авторски надзор при изпълнението на инвестиционен проект за обект: “Подмяна водопровод и цялостно асфалтиране по ул.“Предел“, ул.“Княз Борис І“, ул.“Тополовска“ и ул.“Кръгояр“ в гр. Луковит, община Луковит“.

2. Вид на процедурата: чл.16, ал.8 от ЗОП
3.Обект на поръчката : инженеринг – проектиране и строителство
4. Код съгласно класификатора: 4500000 - Строителни и монтажни работи; 71240000- Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи.
5. Прогнозна стойност на поръчката – Прогнозната стойност за изпълнение предмета на настоящата поръчка е в размер на 1 227 000,00 лв. /един милион двеста двадесет и седем хиляди/ лева без ДДС, разпределена както следва: Проектиране; Строително-монтажни работи ; Авторски надзор.
6. Критерият за оценка на офертите е „икономически най- изгодна оферта“ при следните показатели: Техническо предложение (ОТ) с максимален брой точки по този показател - 60 т., съдържащо „Работна програма” – П 1 – 40 т. и „Рискове при изпълнението” - П2 – 20 т. Показател „Предлагана цена” (ОЦ) с максимален брой точки 40 т. Максималният брой точки, който може да получи участник е 100 т. сумарно от показателите: Комплексна оценка (КО) = ОТ + ОЦ.
7. Място за получаване на документацията: От 25.03.2016 год., датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки № 722544/25.04.2016 г., на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.Lukovit.bg - Профил на купувача: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/157-
8. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 25.04.2016 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 26.04.2016 год. от 11:00 часа в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.


КМЕТ:
Община Луковит
/Иван Грънчаров/

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Rech.i Obqvl.pdf)Rech.i Obqvl.pdfРешение и Обявление / Уникален номер АОП 00369-2016-000515206 КБ25.03.2016г. 16:17:35ч.
Свали този файл (dok.vod.pat.Luk.rar)dok.vod.pat.Luk.rarДокументация479 КБ25.03.2016г. 16:31:29ч.
Свали този файл (proekti .rar)proekti .rarПроекти16134 КБ25.03.2016г. 16:38:25ч.
Свали този файл (Razqsneniq.pdf)Razqsneniq.pdfРазяснения 12100 КБ12.04.2016г. 16:30:16ч.
Свали този файл (Razqsneniq 2.pdf)Razqsneniq 2.pdfРазяснения 21974 КБ14.04.2016г. 16:31:53ч.
Свали този файл (Razqsneniq 3.pdf)Razqsneniq 3.pdfРазяснения 32050 КБ15.04.2016г. 16:07:40ч.
Свали този файл (Razqsneniq 4.pdf)Razqsneniq 4.pdfРазяснения 41434 КБ18.04.2016г. 16:37:01ч.
Свали този файл (Protokol+Srav.tablica.pdf)Protokol+Srav.tablica.pdfПротокол Комисия+Срав.таблица20536 КБ06.06.2016г. 15:16:11ч.
Свали този файл (Otv.ceni.pdf)Otv.ceni.pdfСъобщение за отваряне на цени - 08.07.2016 г. от 10.30 часа1854 КБ01.07.2016г. 14:59:19ч.
Свали този файл (a. Protokol 2.pdf)a. Protokol 2.pdfПротокол 2 Комисия86845 КБ13.07.2016г. 14:25:35ч.
Свали този файл (b. Protokol 3.pdf)b. Protokol 3.pdfПротокол 3 Комисия2710 КБ13.07.2016г. 14:27:20ч.
Свали този файл (c. Rechenie.pdf)c. Rechenie.pdfРешение № 259/13.07.2016 г. за избор на изпълнител1484 КБ13.07.2016г. 14:28:01ч.
Свали този файл (Info osv.g-ciq.pdf)Info osv.g-ciq.pdfИнформация за освободена гаранция967 КБ04.08.2016г. 16:39:16ч.
Свали този файл (saobshtenie.pdf)pismopredostavqne garanciq uchastie518 КБ13.01.2017г. 10:55:44ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 2 64778 КБ15.02.2017г. 14:36:29ч.
Свали този файл (Reshenie 65-15.02.2017 g.pdf)Reshenie 65-15.02.2017 g.pdfРешение 65/15.02.2017 г.1418 КБ15.02.2017г. 14:37:39ч.
Свали този файл (Osvob. ban.gar-cii.pdf)Osvob. ban.gar-cii.pdfОсвободени гаранции809 КБ28.02.2017г. 11:34:17ч.
Свали този файл (D-r 26-30.03.2017 g.pdf)D-r 26-30.03.2017 g.pdfД-р 26/30.03.2017 г.11938 КБ30.03.2017г. 17:19:06ч.
Свали този файл (Teh.predlojenie.pdf)Teh.predlojenie.pdfТехническо предложение93529 КБ30.03.2017г. 17:20:43ч.
Свали този файл (Cenova oferta.pdf)Cenova oferta.pdfЦеново предложение5256 КБ30.03.2017г. 17:22:09ч.
Свали този файл (Info.za skl.d-r kam AOP.pdf)Info.za skl.d-r kam AOP.pdfИнфо.сключен Договор АОП4860 КБ03.04.2017г. 14:01:16ч.
Свали този файл (Aneks-26-30.03.2017 g.pdf)Aneks-26-30.03.2017 g.pdfАнекс към Договор 26/30.03.2017 г.1290 КБ06.06.2018г. 13:21:09ч.
Свали този файл (Obqvl.izp.D-r 26-30.03.2019 g.pdf)Obqvl.izp.D-r 26-30.03.2019 g.pdfОбявление за изпълнен Договор 26/30.03.2019 г.1758 КБ22.10.2019г. 15:39:08ч.
Свали този файл (D-r 26-osv.Garanciq.pdf)D-r 26-osv.Garanciq.pdfИнформация за освободена Гаранция248 КБ23.10.2019г. 08:23:30ч.