Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Април 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000147   ПРИКЛЮЧЕНА

 

ПРЕКРАТЕНА - Обособена позиция 3

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на Строителен надзор в три обособени позиции:
1. “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа по улици „Симов дол“, ул.“Петко Д. Петков“ и ул.“Кирил и Методий“ в гр.Луковит“
2. „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор ЗА ОБЕКТ: „Изграждане на пристройка и надсройка на съществуващи сгради на ЦДГ „Слънце“ гр. Луковит““
3. “Пристрояване към съществуваща сграда към НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“ гр. Луковит“
1. Вид на процедурата: Публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП
2.Обект на поръчката: услуга.
3. КОД СЪГЛАСНО КЛАСИФИКАТОРА: СРV 71521000– СТРОИТЕЛEН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.
4. Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в размер на 24 300,00 лева (двадесет и четири хиляди и триста лева) без ДДС, разпределени както следва:
1. “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа по улици „Симов дол“, ул.“Петко Д. Петков“ и ул.“Кирил и Методий“ в гр.Луковит“. Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в размер 8 160.00 лева (осем хиляди сто и шестдесет лева) без ДДС.
2. „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор ЗА ОБЕКТ: „Изграждане на пристройка и надсройка на съществуващи сгради на ЦДГ „Слънце“ гр. Луковит““. Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в размер 9 340,00 лева (девет хиляди и триста и четиридесет лева) без ДДС.
3. “Пристрояване към съществуваща сграда към НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“ гр. Луковит“. Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в размер 6 800,00 лева (шест хиляди и осемстотин лева) без ДДС.
6. На основание чл. 181, ал.2 от ЗОП, в настоящата процедура възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
7. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Информация за публикувана обява за събиране на оферти в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
8. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул. ”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 27.04.2020 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 28.04.2020 год. от 14:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, конферентна зала.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie 967687.pdf)Reshenie 967687.pdfРешение 174/24.03.2020 г. - АОП - 9676872461 КБ24.03.2020г. 13:31:30ч.
Свали този файл (Obqvlenie-967688.pdf)Obqvlenie-967688.pdfОбявление АОП-967688/24.03.2020 г5619 КБ24.03.2020г. 13:35:03ч.
Достъп по връзката (https://op.lukovit.bg/attachments/article/258/Proekti.rar)Proekti.rarПроекти0 КБ24.03.2020г. 13:37:34ч.
Свали този файл (Документация.rar)Документация.rarДокументация - 00369-2020-0008804 КБ24.03.2020г. 13:38:02ч.
Свали този файл (e-EEDOP.zip)e-EEDOP.zipе-ЕЕДОП97 КБ24.03.2020г. 13:38:12ч.
Свали този файл (Obqvlenie- 973589-srok.pdf)Obqvlenie- 973589-srok.pdfУдължаване срока за получаване оферти - Дата: 25.05.2020 г.1382 КБ22.04.2020г. 17:11:40ч.
Свали този файл (147-Съобщение.pdf)147-Съобщение.pdfСъобщение - срок за подаване оферти - 26.05.2020 г., срок за отваряне оферти - 27.05.2020 г.507 КБ08.05.2020г. 18:17:57ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 15050 КБ05.06.2020г. 15:40:06ч.
Свали този файл (Reshenie 286-05.06.2020-prekratqvam.pdf)Reshenie 286-05.06.2020-prekratqvam.pdfРешение 286/05.06.2020 г. - ПРЕКРАТЯВАМ обособена позиция 3881 КБ05.06.2020г. 15:40:59ч.
Свали този файл (Obqvlenie AOP-984837.pdf)Obqvlenie AOP-984837.pdfОбявление АОП-984837/18.06.2020 г. - ПРЕКРАТЯВАМ об.позиция 32571 КБ18.06.2020г. 14:58:29ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 218632 КБ15.07.2020г. 15:49:07ч.
Свали този файл (Reshenie 352-15.07.2020 g.pdf)Reshenie 352-15.07.2020 g.pdfРешение 352/15.07.2020 г. за избор на Изпълнител Обособени позиции 1 и 2970 КБ15.07.2020г. 15:49:33ч.
Свали този файл (Dogovor 89-05.08.2020.pdf)Dogovor 89-05.08.2020.pdfДоговор 89/05.08.2020 г. - Булконс груп ЕООД - Обособена позиция 15064 КБ11.08.2020г. 14:24:39ч.
Свали този файл (Tehnichesko predlojenie.pdf)Tehnichesko predlojenie.pdfТехническо предложение - обособена позиция 11512 КБ11.08.2020г. 14:24:56ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение - обособена позиция 1887 КБ11.08.2020г. 14:25:10ч.
Свали този файл (Obqvlenie vazl.porachka-990594.pdf)Obqvlenie vazl.porachka-990594.pdfОбявление АОП-990594/11.08.2020 г. за възложена ОП по обособена позиция 12892 КБ11.08.2020г. 14:26:03ч.
Свали този файл (Dogovor 92-10.08.2020 g.pdf)Dogovor 92-10.08.2020 g.pdfДоговор 92/10.08.2020 г. - КИМТЕКС-ЛС ООД - Обособена позиция 26318 КБ12.08.2020г. 15:27:53ч.
Свали този файл (TehnPredlojenie.pdf)TehnPredlojenie.pdfТехническо предложение - обособена позиция 2374 КБ12.08.2020г. 15:53:21ч.
Свали този файл (Cenovopredlojenie.pdf)Cenovopredlojenie.pdfЦеново предложение - обособена позиция 2286 КБ12.08.2020г. 15:53:44ч.
Свали този файл (Obqvlenie vazl.OP-990783.pdf)Obqvlenie vazl.OP-990783.pdfОбявление АОП-990783/12.08.2020 г. за възложена ОП по обособена позиция 22681 КБ12.08.2020г. 15:55:21ч.
Свали този файл (AOP-1003985-D-r 89-05.08.2020.pdf)AOP-1003985-D-r 89-05.08.2020.pdfОбявление АОП-1003985/06.01.2021 г. приключен Договор 89/05.08.2020 г.1355 КБ06.01.2021г. 14:46:04ч.
Свали този файл (Obqv.za prikl.Dog-r 92-10.08.2021 g.pdf)Obqv.za prikl.Dog-r 92-10.08.2021 g.pdfОбявление АОП-1023233/05.11.2021 г. приключен Договор 92/10.08.2020 г.433 КБ08.11.2021г. 09:23:41ч.
Свали този файл (Osv.garanciq D-r 92-10.08.2020 g.pdf)Osv.garanciq D-r 92-10.08.2020 g.pdfОсвободена Гаранция Договор 92/10.08.2020 г.326 КБ08.11.2021г. 09:26:23ч.
Свали този файл (Osvob.Garanciq D-r 89.pdf)Osvob.Garanciq D-r 89.pdfОсвободена Гаранция Договор 89/05.08.2020 г.353 КБ27.05.2022г. 16:10:07ч.