Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000021                 

                             ОКОНЧАТЕЛНО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на улична градска мрежа на територията на гр. Луковит, община Луковит”


1. Вид на процедурата: чл.16, ал.8 от ЗОП
2.Обект на поръчката : строителство
3. Код съгласно класификатора: 45233000 – Строителни работи по изпълнине на основа на пътни настилки
4. Прогнозна стойност на поръчката – 1 000 000.00 / един милион / лева без ДДС
5. показател за избор: икономически най-изгодна оферта, на база комплексен коефицент Ко – определен по следната формула: Ко = К1*10 + К2*20 + К3*40 + К4*30
К1 – показател, отразяващ тежестта на предложения от кандидата за отстраняване на дефекти (в календарни дни) с тежест 10 точки.
К2 – показател, отразяващ тежестта на предложения от кандидата допълнителен гаранционен срок / в месеци / с максимална стойност 20 точки.
К3 – описание на строителната програма на участника с тежест 40.
К4 – Оценка на сумата от предложените от участника единични анализни цени за съответните видове работи.
6. Място за получаване на документацията: От 04.06.2015 год., датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg, Профил на купувача:
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 15.07.2015 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 16.07.2015 год.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=670219&newver=2)case2.phpРешение АОП0 КБ09.06.2015г. 16:34:57ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=670220&newver=2)case2.phpОбявление АОП0 КБ09.06.2015г. 16:35:43ч.
Свали този файл (dokument. Lukovit.zip)dokument. Lukovit.zipdocumentacia559 КБ04.06.2015г. 17:32:53ч.
Свали този файл (Razqsneniq.pdf)Razqsneniq.pdfРазяснения662 КБ24.06.2015г. 16:27:27ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333235333531)pageИнформация за преписката към АОП с Уникален номер 00369-2015-00100 КБ13.07.2015г. 12:00:34ч.
Свали този файл (saobshtenie-cena.pdf)saobshtenie data cenaсъобщение дата цена420 КБ04.08.2015г. 14:55:09ч.
Свали този файл (protokol-asfalt-luk.pdf)ProtokolПротокол Комисия5102 КБ04.08.2015г. 17:01:36ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 2 Комисия2602 КБ13.08.2015г. 16:08:07ч.
Свали този файл (Reshenie 378-13.08.2015 g.pdf)Reshenie 378-13.08.2015 g.pdfРешение 378/13.08.2015 г.396 КБ13.08.2015г. 16:08:50ч.
Свали този файл (d-r 106-14.10.2015 g.pdf)d-r 106-14.10.2015 g.pdfИнформация за сключен Договор - Виагруп ЕООД4485 КБ15.10.2015г. 17:40:37ч.
Свали този файл (D--r_106-14.10.2015 g.pdf)D--r_106-14.10.2015 g.pdfИнфор.плащания м.12.2015 г.721 КБ19.01.2016г. 15:59:59ч.
Свали този файл (D_r_106_14.10.2015 g.pdf)D_r_106_14.10.2015 g.pdfИнфор.плащания м.01.2016 г.771 КБ15.02.2016г. 09:41:13ч.
Свали този файл (D-r__106-14.10.2015 g.pdf)D-r__106-14.10.2015 g.pdfИнфор.плащания м.02.2016 г.790 КБ17.03.2016г. 11:26:21ч.
Свали този файл (D-_r 106-14.10.2015 g.pdf)D-_r 106-14.10.2015 g.pdfИнфор.плащания м.03.2016 г.753 КБ18.04.2016г. 10:30:45ч.
Свали този файл (D-r_-106.14.10.2015 g_.pdf)D-r_-106.14.10.2015 g_.pdfИнфор.плащания м.04.2016 г.746 КБ18.05.2016г. 14:33:12ч.
Свали този файл (Д-р_106_14.10.2015 г..pdf)Д-р_106_14.10.2015 г..pdfИнфор.плащания м.05.2016 г.764 КБ29.06.2016г. 09:43:27ч.
Свали този файл (D--r_106--14.10.2015 g.pdf)D--r_106--14.10.2015 g.pdfИнфор.плащания м.06.2016 г.749 КБ19.07.2016г. 10:53:47ч.
Свали този файл (d-r  106_14-10-2015-g.pdf)d-r 106_14-10-2015-g.pdfИнфор. плащания м.07.2016 г.745 КБ10.08.2016г. 14:15:09ч.
Свали този файл (Д-р 106-14.10.2015 г.pdf)Д-р 106-14.10.2015 г.pdfИнфор.плащания м.08.2016 г.749 КБ15.09.2016г. 09:59:55ч.
Свали този файл (Д-р_106-14.10.2015 год.pdf)Д-р_106-14.10.2015 год.pdfИнфо.плащния м.09.2016 г.810 КБ18.10.2016г. 15:48:07ч.
Свали този файл (Дог-р 106-14.10.2015 год.pdf)Дог-р 106-14.10.2015 год.pdfИнфо.плащния м.10.2016 г. - приключен758 КБ16.11.2016г. 10:01:30ч.