Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000141       ПРИКЛЮЧЕН

СЪОБЩЕНИЕ

„Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на Община Луковит“
Дата на създаване на преписката: 05.02.2020 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.02.2020 г., 17:00 часа
Идентификационен номер на електронната преписка: 000141/05.02.2020 г.
Ред за възлагане: чл. 18, ал. 1, т. 12, при условията на чл. 178 от ЗОП - публично състезание
Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за срок от 24 месеца за нуждите на Община Луковит . Доставките се извършват след заявка на Възложителя. Подробно описание на видовете канцеларски материали и консумативи, които ще се доставят за нуждите на Община Луковит, включително прогнозни количества от всеки вид са посочени в Техническите спецификации.
Общата прогнозната стойност на поръчката е 5 000.00 лв. без ДДС
В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им ще се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
При представяне на ЕЕДОП в електронен формат следва да се има предвид методическо указание на Агенцията по обществени поръчки, относно предоставяне на е-ЕЕДОП, публикувано на профила на купувача към електронна преписка на настоящата обществена поръчка, както и на интернет страницата на АОП в раздел „Методически указания“.
Линк за попълване на е-ЕЕДОП: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg
Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/256-
Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 25.02.2020 год.
Дата на отваряне на получените оферти: 26.02.2020 год. от 13:30 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie 73-05.02.2020 g.pdf)Reshenie 73-05.02.2020 g.pdfРешение 73/05.02.2020 г.2032 КБ05.02.2020г. 11:54:35ч.
Свали този файл (Obqvlenie - 958368.pdf)Obqvlenie - 958368.pdfОбявление АОП-958368/05.02.2020 г3087 КБ05.02.2020г. 11:54:59ч.
Свали този файл (Dokumentaciq zapazena chl 12.rar)Dokumentaciq zapazena chl 12.rarДокументация - 00369-2020-0003531 КБ05.02.2020г. 11:55:15ч.
Свали този файл (e-EEDOP-chl.12.zip)e-EEDOP-chl.12.zipе-ЕЕДОП101 КБ05.02.2020г. 11:55:31ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 12631 КБ09.04.2020г. 14:48:55ч.
Свали този файл (Saobshtenie ceni.pdf)Saobshtenie ceni.pdfСъобщение отваряне ценови предложения - 05.05.2020 г от 11:30 часа386 КБ29.04.2020г. 09:19:58ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 23575 КБ20.05.2020г. 17:16:48ч.
Свали този файл (Reshenie 246-20.05.2020 g.pdf)Reshenie 246-20.05.2020 g.pdfРешение 246/20.05.2020 г. за избор на Изпълнител477 КБ20.05.2020г. 17:17:16ч.
Свали този файл (1. Dogovor 74-01.07.2020 g.pdf)1. Dogovor 74-01.07.2020 g.pdfДоговор 74/01.07.2020 г. - МИГТЕХ ООД3682 КБ03.07.2020г. 10:43:16ч.
Свали този файл (2. Tehnichesko predlojenie.pdf)2. Tehnichesko predlojenie.pdfТехническо предложение558 КБ03.07.2020г. 10:43:33ч.
Свали този файл (3. Cenovo predlojenie.pdf)3. Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение1726 КБ03.07.2020г. 10:43:46ч.
Свали този файл (Obqvlenie vazl.por.-986534.pdf)Obqvlenie vazl.por.-986534.pdfОбявление АОП-986534/03.07.2020 г. за възложена ОП2840 КБ03.07.2020г. 10:44:53ч.
Свали този файл (Aneks_1 Dog.74-01.07.2020.pdf)Aneks_1 Dog.74-01.07.2020.pdfАнекс към Договор 74/01.07.2020 г. 953 КБ08.07.2022г. 16:16:23ч.
Свали този файл (Obqvl.izm.D-r 74-01.07.2020.pdf)Obqvl.izm.D-r 74-01.07.2020.pdfОбявление за изменение срока на Договор 74/01.07.2020 г. 2008 КБ08.07.2022г. 16:17:21ч.
Свали този файл (Obqv.prikl.Dogovor 74-01.07.2022.pdf)Obqv.prikl.Dogovor 74-01.07.2022.pdfОбявление за приключил Договор 74/01.07.2020 г.1610 КБ04.10.2022г. 16:13:40ч.