Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000054         ПРИКЛЮЧЕН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Телефон: 0697 52464; Факс: 0697 52014; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка:
1.Предмет: "Избор на проектант за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за обект: СОУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит за кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на ПРСР 2014-2020 г. и последващо осъществяване на авторски надзор“.

2. Вид на процедурата: публично състезание по чл.176 от ЗОП
3.Обект на поръчката: услуга
4. Код съгласно класификатора: 71320000 – инженерни услуги по проектиране и конструиране.
5. Прогнозна стойност на поръчката – до 90 000 лв. без ДДС.
6. Критерият за оценка на офертите е „Оптимално съотношение качество/цена” при следните показатели: Показател „Организация на персонала” (ПК) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).
Показател „Предложена цена” (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50). Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула: КО = 0,5 х ПК + 0,5 х ЦП
7. Място за получаване на документацията: От 18.05.2016 год., датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.lukovit.bg - Профил на купувача: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/163-
8. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на поръчката и подател, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 09.06.2016 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 10.06.2016 год. от 13:00 часа в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4. Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

ЗАМ.КМЕТ:
Община Луковит
/Цв.Цоков/

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333336383338)pageИнформация за преписката към АОП с Уникален номер 00369-2016-00100 КБ18.05.2016г. 16:58:48ч.
Свали този файл (proektirane SOU.zip)proektirane SOU.zipДокументация174628 КБ18.05.2016г. 17:00:10ч.
Свали този файл (Razqsneniq_1.pdf)Razqsneniq_1.pdfРазяснения 12302 КБ03.06.2016г. 13:54:41ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 1 Комисия и Сравнителна таблица12812 КБ17.06.2016г. 14:33:47ч.
Свали този файл (Otv.ceni.pdf)Otv.ceni.pdfСъобщение за отваряне на цени - 08.07.2016 г. от 13.00 часа1681 КБ01.07.2016г. 15:06:43ч.
Свали този файл (PK-54. Protokol 2.pdf)PK-54. Protokol 2.pdfПротокол 2 Комисия14635 КБ13.07.2016г. 13:59:35ч.
Свали този файл (PK-54. Protokol 3.pdf)PK-54. Protokol 3.pdfПротокол 3 Комисия2202 КБ13.07.2016г. 13:59:52ч.
Свали този файл (PK-54-Doklad.pdf)PK-54-Doklad.pdfДоклад на комисията2840 КБ13.07.2016г. 14:00:09ч.
Свали този файл (PK-54-Rechenie.pdf)PK-54-Rechenie.pdfРешение № 260/13.07.2016 г. за избор на изпълнител1561 КБ13.07.2016г. 14:01:43ч.
Свали този файл (D-r 56-17.08.2016 g.pdf)D-r 56-17.08.2016 g.pdfИнформация за сключен Договор8079 КБ29.08.2016г. 15:46:57ч.
Свали този файл (Tehn. pred-signed.pdf)Tehn. pred-signed.pdfТехническо предложение към Договора2154 КБ29.08.2016г. 15:47:24ч.
Свали този файл (Cenovo pred.pdf)Cenovo pred.pdfЦеново предложение към Договора2337 КБ29.08.2016г. 15:47:40ч.
Свали този файл (Obqvlenie za vazlojena porashka.pdf)Obqvlenie za vazlojena porashka.pdfОбявление към АОП за сключен договор4826 КБ29.08.2016г. 15:48:24ч.
Свали този файл (ANEKS kam D-r 56-17.08.2016 g.pdf)ANEKS kam D-r 56-17.08.2016 g.pdfАнекс към Договор 56/17.08.2016 г.1069 КБ28.06.2018г. 15:35:20ч.
Свали този файл (Obqv.prikl.Dog. 56-17.08.2016 g.pdf)Obqv.prikl.Dog. 56-17.08.2016 g.pdfОбявление - 950670/19.12.2019 г. - приключен Договор 56/17.08.2016 г.1480 КБ20.12.2019г. 10:18:07ч.
Свали този файл (Osv.Garanciq.pdf)Osv.Garanciq.pdfИнформация за освободена Гаранция по Договор 56/17.08.2016 г. - Селко 7 ЕООД459 КБ20.12.2019г. 10:21:44ч.