Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Август 2019
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000122

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: РЕМОНТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ 1895“ ГР. ЛУКОВИТ.
1. Вид на процедурата: Публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП
2.Обект на поръчката: изпълнение на строителство.
3. Код съгласно класификатора: 45400000– Довършителни строителни работи;
4. Прогнозна стойност на поръчката – 270 600,00 (двеста и седемдесет хиляди и шестстотин) лева без ДДС.
5. Продължителност на поръчката – Срокът на изпълнение - 180 (сто и осемдесе) календарни дни след датата на получаване на Възлагателно писмо от Възложителя) или до изчерпване на финансовия ресурс на възложителя, което от двете събития настъпи по-рано.

6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Информация за публикувана обява за събиране на оферти в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.

7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 12.08.2019 год.

8. Дата на отваряне на получените оферти: 13.08.2019 год. от 10:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, конферентна зала.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie-922116-15.07.2019 g.pdf)Reshenie-922116-15.07.2019 g.pdfРешение - 922116/15.07.2019 г.1963 КБ15.07.2019г. 16:06:36ч.
Свали този файл (Obqvlenie-922118-15.07.2019 g.pdf)Obqvlenie-922118-15.07.2019 g.pdfОбявление - 922118/15.07.2019 г.4017 КБ15.07.2019г. 16:07:13ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация - AOP 00369-2019-0008902 КБ15.07.2019г. 16:10:31ч.
Свали този файл (e-EEDOP.zip)e-EEDOP.zipе-ЕЕДОП94 КБ15.07.2019г. 16:10:54ч.
Достъп по връзката (http://op.lukovit.bg/attachments/article/232/Proekti.rar)Proekti.rarПроекти0.2 КБ15.07.2019г. 16:25:12ч.