Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Събиране на оферти с обява

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000105                 ПРЕКРАТЕНА

Документация

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000102                 ПРЕКРАТЕНА

Документация

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000086                 ПРИКЛЮЧЕН - 02.08.2018 г.

Документация

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000065                     ПРИКЛЮЧЕНА                                    

Документация