Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000089         ПРИКЛЮЧЕН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР на обект:
„Ремонт и реконструкция на СУ „Алеко Константинов“ гр.Луковит, вертикална планировка и огради в УПИ І, кв.28 по регулационния план на гр.Луковит, ремонт и реконструкция на спортни площадки към СУ „Алеко Константинов“ гр.Луковит, съблекални и огради в УПИ І, кв. 27 по регулационния план на гр.Луковит“
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП
2.Обект на поръчката: строителство
3. Код съгласно класификатора: 45214200 – Строителни и монтажни работи по общо изграждане на училища;
4. Прогнозна стойност на поръчката – 1 108 497.55 лева (един милион сто и осем хиляди четиристотин деветдесет и седем лева и 55 ст.) без ДДС за обект: „Ремонт и реконструкция на СУ „Алеко Константинов“ гр.Луковит, вертикална планировка и огради в УПИ І, кв.28 по регулационния план на гр.Луковит, ремонт и реконструкция на спортни площадки към СУ „Алеко Константинов“ гр.Луковит, съблекални и огради в УПИ І, кв. 27 по регулационния план на гр.Луковит“, в това число непредвидени разходи, в размер до 30 000,00 лв. от стойността на СМР.
5. Продължителност на поръчката –
Общ срок за изпълнение на дейностите на обекта е максимум 24 /двадесет и четири/ календарни месеца.
6. Място за получаване на документацията:
От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
8. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите,
в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 10.04.2018 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 11.04.2018 год. от 13:00 часа, гр. Луковит,
ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie.pdf)Reshenie.pdfРешение 95/12.03.2018 г.2331 КБ12.03.2018г. 14:49:15ч.
Свали този файл (Obqvlenie.pdf)Obqvlenie.pdfОбявление- Номер в АОП - 00369-2018-00034613 КБ12.03.2018г. 14:49:44ч.
Свали този файл (SU-Dokumentaciq.rar)SU-Dokumentaciq.rarДокументация623 КБ12.03.2018г. 14:50:00ч.
Свали този файл (Proekt-Chasti.rar)Proekt-Chasti.rarПроект-Части139494 КБ12.03.2018г. 15:15:48ч.
Свали този файл (Razqsnenie.pdf)Razqsnenie.pdfРазяснения537 КБ15.03.2018г. 15:22:50ч.
Свали този файл (Ukazaniq EEDOP.pdf)Ukazaniq EEDOP.pdfУказания711 КБ15.03.2018г. 15:23:07ч.
Свали този файл (espd-request.zip)espd-request.zipEEDOP96 КБ22.03.2018г. 08:28:21ч.
Свали този файл (Razqsnenie_2.pdf)Razqsnenie_2.pdfРазяснение_2521 КБ30.03.2018г. 15:25:39ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 1 Комисия4032 КБ03.05.2018г. 15:16:22ч.
Свали този файл (Otvarqne cenovi oferti.pdf)Otvarqne cenovi oferti.pdfСъобщение дата отваряне ценови предложения - 04.06.2018 г., 11:00 часа368 КБ29.05.2018г. 11:33:33ч.
Свали този файл (Protokol_2-SU-Aleko.pdf)Protokol_2-SU-Aleko.pdfПротокол 2 Комисия12326 КБ12.06.2018г. 15:30:54ч.
Свали този файл (Protokol_3-SU-Aleko.pdf)Protokol_3-SU-Aleko.pdfПротокол 3 Комисия1663 КБ12.06.2018г. 15:31:43ч.
Свали този файл (Reshenie-219-12.06.2018 g.-SU.pdf)Reshenie-219-12.06.2018 g.-SU.pdfРешение 219/12.06.2018 г. за избор на изпълнител507 КБ12.06.2018г. 15:32:13ч.
Свали този файл (D-r 59-28.06.2018 g.pdf)D-r 59-28.06.2018 g.pdfДоговор 59/28.06.2018 г., Еврострой РН ЕООД9196 КБ28.06.2018г. 15:01:13ч.
Свали този файл (Tehnichesko predlojenie.pdf)Tehnichesko predlojenie.pdfТехническо предложение1876 КБ28.06.2018г. 15:01:58ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение12476 КБ28.06.2018г. 15:02:14ч.
Свали този файл (Obqvlenie za vazloj.porachka.pdf)Obqvlenie za vazloj.porachka.pdfОбявление за възложена поръчка - 854311/28.06.2018 г.3142 КБ28.06.2018г. 15:03:39ч.
Свали този файл (Aneks 1-kam D-r 59-28.06.2018 g.pdf)Aneks 1-kam D-r 59-28.06.2018 g.pdfАнекс_1/06.08.2018 г., към Договор 59/28.06.2018 г.1000 КБ06.08.2018г. 16:20:19ч.
Свали този файл (Aneks 2-27.11.2018 g.pdf)Aneks 2-27.11.2018 g.pdfАнекс_2/27.11.2018 г., към Договор 59/28.06.2018 г.14433 КБ20.12.2018г. 13:43:09ч.
Свали този файл (ANEKS 3 kam D-r 59-28.06.2018 g.pdf)ANEKS 3 kam D-r 59-28.06.2018 g.pdfАнекс_2/28.05.2019 г., към Договор 59/28.06.2018 г.14239 КБ28.05.2019г. 15:32:12ч.
Свали този файл (ANEKS 4 kam D-r 59-28.06.2018 g.pdf)ANEKS 4 kam D-r 59-28.06.2018 g.pdfАнекс_4/09.08.2019 г., към Договор 59/28.06.2018 г.11726 КБ09.08.2019г. 17:02:13ч.
Свали този файл (Анекс 5 -непредвидени.pdf)Анекс 5 -непредвидени.pdfАнекс_5/24.09.2019 г., към Договор 59/28.06.2018 г.1615 КБ23.10.2019г. 15:52:42ч.
Свали този файл (Обявление прикл. Дог-р  59.pdf)Обявление прикл. Дог-р 59.pdfОбявление за изпълнен Договор 59/28.06.2018 г., Еврострой РН ЕООД1400 КБ10.09.2020г. 18:05:19ч.
Свали този файл (Освободена гаранция Договор 59.pdf)Освободена гаранция Договор 59.pdfОсвободена гаранция Договор 59/28.06.2018 г., Еврострой РН ЕООД409 КБ10.09.2020г. 18:05:48ч.