Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000156

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е ОБЩИНА ЛУКОВИТ, с административен адрес: гр. Луковит, ул. ”Възраждане” № 73, тел. 0697/52464, факс: 0697/52014, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Място на изпълнение на поръчката: "Регионален център за управление на отпадъците" гр. Луковит.
Срок на изпълнение: Срокът за изпълнение на дейностите: “Изграждане на довеждащ път и площадка за временно съхранение на строителни отпадъци на Регионален Център за Управление на отпадъците-Луковит”, е до 120 календарни дена, считано от датата на откриване на строителната площадка. Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение 2/2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година) до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежите (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година).

Начална дата и час на публикуване:
16 сеп 2020 (сря), 17:11
Крайна дата и час за подаване на оферти:
28 сеп 2020 (пон), 23:59
Дата и час за отваряне на оферти:
29 сеп 2020 (вто), 14:00
 

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Документация.zip)Документация.zipДокументация652 КБ16.09.2020г. 17:11:45ч.
Достъп по връзката (https://app.eop.bg/today/78880)78880Линк ЦАИС - 00369-2020-00130 КБ16.09.2020г. 17:21:51ч.