Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Април 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000140        ПРИКЛЮЧЕНА

СЪОБЩЕНИЕ

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Луковит, по обособени позиции":
- Обособена позиция 1. „Офис принадлежности и канцеларски материали";
- Обособена позиция 2. „Доставка на оригинални тонер касети";
- Обособена позиция 3. „Зареждане на тонер касети";
Дата на създаване на преписката: 05.02.2020 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.02.2020 г., 17:00 часа
Идентификационен номер на електронната преписка: 000140/05.02.2020 г.
Ред за възлагане: чл. 18, ал. 1, т. 12, при условията на чл. 178 от ЗОП - публично състезание
Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за срок от 24 месеца за нуждите на Община Луковит . Доставките се извършват след заявка на Възложителя. Подробно описание на видовете канцеларски материали и консумативи, които ще се доставят за нуждите на Община Луковит, включително прогнозни количества от всеки вид са посочени в Техническите спецификации.

Общата прогнозната стойност на поръчката е 65 000.00 лв. без ДДС, разделени по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 1: „Офис принадлежности и канцеларски материали" в размер на – 40 000.00 лв. без ДДС;
Обособена позиция № 2: „Доставка на оригинални тонер касети" в размер на – 7 000.00 лв. без ДДС;
Обособена позиция № 3: „Зареждане на тонер касети" в размер на – 18 000.00 лв. без ДДС.

При представяне на ЕЕДОП в електронен формат следва да се има предвид методическо указание на Агенцията по обществени поръчки, относно предоставяне на е-ЕЕДОП, публикувано на профила на купувача към електронна преписка на настоящата обществена поръчка, както и на интернет страницата на АОП в раздел „Методически указания“.
Линк за попълване на е-ЕЕДОП: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg
Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/255-
Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 25.02.2020 год.
Дата на отваряне на получените оферти: 26.02.2020 год. от 10:30 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie 72-05.02.2020 g.pdf)Reshenie 72-05.02.2020 g.pdfРешение 72/05.02.2020 г.2260 КБ05.02.2020г. 11:47:13ч.
Свали този файл (Obqvlenie AOP -958361.pdf)Obqvlenie AOP -958361.pdfОбявление АОП-958361/05.02.2020 г4897 КБ05.02.2020г. 11:47:57ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация - 00369-2020-0002382 КБ05.02.2020г. 11:48:14ч.
Свали този файл (e-EEDOP.zip)e-EEDOP.zipе-ЕЕДОП98 КБ05.02.2020г. 11:48:29ч.
Свали този файл (Razqsneniq 1.pdf)Razqsneniq 1.pdfРазяснения 1535 КБ21.02.2020г. 11:23:14ч.
Свали този файл (Saobshtenie cenovi.pdf)Saobshtenie cenovi.pdfСъобщение отваряне ценови предложения - 24.03.2020 г от 10:00 часа453 КБ19.03.2020г. 10:51:24ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 17633 КБ20.05.2020г. 16:54:10ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 23821 КБ20.05.2020г. 16:54:20ч.
Свали този файл (Reshenie 247-20.05.2020 g.pdf)Reshenie 247-20.05.2020 g.pdfРешение 247/20.05.2020 г. за избор на Изпълнител за об.позиция 3656 КБ20.05.2020г. 16:55:09ч.
Свали този файл (Protokol 3.pdf)Protokol 3.pdfПротокол 34428 КБ01.07.2020г. 14:33:11ч.
Свали този файл (Reshenie 334-01.07.2020 g.pdf)Reshenie 334-01.07.2020 g.pdfРешение 334/01.07.2020 г. за избор на Изпълнител1904 КБ01.07.2020г. 14:33:49ч.
Свали този файл (Dogovor 75-01.07.2020 g._Ob.poz._3.pdf)Dogovor 75-01.07.2020 g._Ob.poz._3.pdfДоговор 75/01.07.2020 г. - МИГТЕХ ООД - Обособена позиция 33424 КБ03.07.2020г. 10:45:37ч.
Свали този файл (Teh.predlojenie-Ob.poz._3.pdf)Teh.predlojenie-Ob.poz._3.pdfТехническо предложение - обособена позиция 3658 КБ03.07.2020г. 10:46:03ч.
Свали този файл (Cenovi-ob.poz._3.pdf)Cenovi-ob.poz._3.pdfЦеново предложение - обособена позиция 31888 КБ03.07.2020г. 10:46:20ч.
Свали този файл (Obqvlenie za vazl.por.D-r 75-986535.pdf)Obqvlenie za vazl.por.D-r 75-986535.pdfОбявление АОП-986535/03.07.2020 г. за възложена ОП по обособена позиция 32811 КБ03.07.2020г. 10:47:14ч.
Свали този файл (Dogovor 80-20.07.2020 g.pdf)Dogovor 80-20.07.2020 g.pdfДоговор 80/20.07.2020 г. - МИГТЕХ ООД - Обособена позиция 13416 КБ20.07.2020г. 14:19:03ч.
Свали този файл (Tehnichesko predlojenie -Ob.poz.1.pdf)Tehnichesko predlojenie -Ob.poz.1.pdfТехническо предложение - обособена позиция 1666 КБ20.07.2020г. 14:19:25ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie -Ob.poz.1.pdf)Cenovo predlojenie -Ob.poz.1.pdfЦеново предложение - обособена позиция 14687 КБ20.07.2020г. 14:19:55ч.
Свали този файл (Obqvl.vazloj.OP-988063.pdf)Obqvl.vazloj.OP-988063.pdfОбявление АОП-988063/20.07.2020 г. за възложена ОП по обособена позиция 12869 КБ20.07.2020г. 14:25:09ч.
Свали този файл (Dogovor 81-20.07.2020 g.pdf)Dogovor 81-20.07.2020 g.pdfДоговор 81/20.07.2020 г. - МИГТЕХ ООД - Обособена позиция 23377 КБ20.07.2020г. 14:26:47ч.
Свали този файл (Tehnichesko predlojenie -Ob.poz.2.pdf)Tehnichesko predlojenie -Ob.poz.2.pdfТехническо предложение - обособена позиция 2667 КБ20.07.2020г. 14:27:01ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie-Ob.poz.2.pdf)Cenovo predlojenie-Ob.poz.2.pdfЦеново предложение - обособена позиция 21345 КБ20.07.2020г. 14:27:18ч.
Свали този файл (Obqvl.vazloj.OP-988065.pdf)Obqvl.vazloj.OP-988065.pdfОбявление АОП-988065/20.07.2020 г. за възложена ОП по обособена позиция 22874 КБ20.07.2020г. 14:27:38ч.
Свали този файл (Obqv.prikl.Dog.75-01.07.2020.pdf)Obqv.prikl.Dog.75-01.07.2020.pdfОбявление за приключил Договор 75/01.07.2020 г. 1188 КБ05.08.2022г. 15:16:23ч.
Свали този файл (Obqv.prikl.Dog.81-20.07.2020.pdf)Obqv.prikl.Dog.81-20.07.2020.pdfОбявление за приключил Договор 81/20.07.2020 г. 1226 КБ05.08.2022г. 15:17:20ч.
Свали този файл (Obqv.prikl.Dog.80-20.07.2020.pdf)Obqv.prikl.Dog.80-20.07.2020.pdfОбявление за приключил Договор 80/20.07.2020 г.1209 КБ08.08.2022г. 14:03:41ч.