Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000153       ПРИКЛЮЧЕНА

ДО „Експресинженеринг“ ЕООД,
ЕИК BG114121696
Със седалище и адрес на управление:
гр. Плевен, ул. „Тунджа“ № 22, ап. 1,
представлявано от инж. Емилия Тодорова,
тел: 0887 214657,
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
С ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА, ПО РЕДА НА ЧЛ. 182, АЛ.1, Т.2 ЗОП, С ПРЕДМЕТ: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: “ПРИСТРОЯВАНЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА КЪМ НУ „ИНЖ. ГЕОРГИ ИВ. ВЪЛКОВ“ ГР. ЛУКОВИТ“
УВАЖАЕМА Г-ЖО ТОДОРОВА,
Община Луковит, в качеството си на възложител на обществени поръчки и в изпълнение на Решение № 302 от 10.06.2020 г. на Възложителя за откриване на процедура „Пряко договаряне“ с определени лица, по реда на чл.182, ал.1, т.2 ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен на обект: “Пристрояване към съществуваща сграда към НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“ гр. Луковит“, ви отправя покана за участие в настоящата процедура.

       I. Мотиви за избор на този вид процедура:
На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 181, ал. 6 и чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с влязло в сила решение № 286/05.06.2020 г. на Кмета на Община Луковит за прекратяване на публично състезание за Упражняване на Строителен надзор по три обособени позиции:
1. “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа по улици „Симов дол“, ул.“Петко Д. Петков“ и ул.“Кирил и Методий“ в гр.Луковит“
2. „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор ЗА ОБЕКТ: „Изграждане на пристройка и надстройка на съществуващи сгради на ЦДГ „Слънце“ гр. Луковит““;
3. “Пристрояване към съществуваща сграда към НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“ гр. Луковит, в частта по Обособена позиция № 3.
Основание за прекратяване на така обявената поръчка по обособена позиция № 3 е обстоятелството, че не е подадена нито една оферта или заявление за участие.
Настоящата обществена поръчка се обявява при първоначално обявените с Решение № 174/ 24.03.2020 г. на Кмета на община Луковит условия, при спазване на приложимото към датата на обявяване на настоящата поръчка законодателство. Ето защо са налице основанията за прилагане на чл. 182, ал. 1, т. 2 ЗОП и откриване на обществената поръчка по реда на Глава двадесет и пета, Раздел III ЗОП - чрез провеждане на "Пряко договаряне" с определени лица.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение 302-10.06.2020 g.pdf)Решение 302-10.06.2020 g.pdfРешение 302/10.06.2020 г. - АОП - 9819782385 КБ10.06.2020г. 16:40:36ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация - 00369-2020-0010412 КБ10.06.2020г. 16:41:37ч.
Свали този файл (e-EEDOP.zip)e-EEDOP.zipе-ЕЕДОП96 КБ10.06.2020г. 16:41:49ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 12571 КБ08.07.2020г. 13:54:08ч.
Свали този файл (Reshenie 342-08.07.2020 g.pdf)Reshenie 342-08.07.2020 g.pdfРешение 342/08.07.2020 г. за избор на Изпълнител897 КБ08.07.2020г. 13:54:33ч.
Свали този файл (Dogovor 83-24.07.2020 g.pdf)Dogovor 83-24.07.2020 g.pdfДоговор 83/24.07.2020 г.5459 КБ27.07.2020г. 15:15:34ч.
Свали този файл (Tehnichesko predlojenie.pdf)Tehnichesko predlojenie.pdfТехническо предложение737 КБ27.07.2020г. 15:16:04ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение710 КБ27.07.2020г. 15:16:16ч.
Свали този файл (Obqvl.vazl.OP-988924-27.07.2020 g.pdf)Obqvl.vazl.OP-988924-27.07.2020 g.pdfОбявление АОП-988924/27.07.2020 г. за възложена ОП2833 КБ27.07.2020г. 15:16:54ч.
Свали този файл (Obqv.prikl.D-r 83-24.07.2020.pdf)Obqv.prikl.D-r 83-24.07.2020.pdfОбявление за приключил Договор 83/24.07.2020 г. 1223 КБ08.12.2022г. 14:10:47ч.
Свали този файл (Osvob.Garanciq.pdf)Osvob.Garanciq.pdfОсвободена гаранция364 КБ12.12.2022г. 16:08:55ч.