Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000015

 

OКОНЧАТЕЛНО ПЛАТЕНИ

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен и текущ ремонт на участъци от общински пътища и улици на територията на община Луковит”


1. Вид на процедурата: чл.16, ал.8 от ЗОП
2.Обект на поръчката : строителство
3. Код съгласно класификатора: 45233000 – Строителни работи по изпълнине на основа на пътни настилки
4. Прогнозна стойност на поръчката – 239 916 / двеста тридесет и девет хиляди деветстотин и шестнадесет / лева без ДДС
5. показател за избор: икономически най-изгодна оферта, на база комплексен коефицент Ко – определен по следната формула: Ко = К1*10 + К2*20 + К3*40 + К4*30
К1 – показател, отразяващ тежестта на предложения от кандидата за отстраняване на дефекти (в календарни дни) с тежест 10 точки.
К2 – показател, отразяващ тежестта на предложения от кандидата допълнителен гаранционен срок / в месеци / с максимална стойност 20 точки.
К3 – описание на строителната програма на участника с тежест 40.
К4 – Оценка на сумата от предложените от участника единични анализни цени за съответните видове работи
6. Място за получаване на документацията: От 08.04.2015 год., датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.lukovit.bg - Профил на купувача /http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/92-osnoven-i-tekusht-remont-na-uchastatzi-ot-v-klas-obshtinski-patishta-i-ulitzi-na-teritoriyata-na-obshtina-lukovit/ .
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 08.05.2015 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 12.05.2015 год.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (dokument. Lukovit.zip)dokument. Lukovit.zipДокументация560 КБ08.04.2015г. 17:15:12ч.
Свали този файл (RESHENIE  AOP.pdf)RESHENIE AOP.pdfРешение АОП2779 КБ09.04.2015г. 13:12:05ч.
Свали този файл (OBQVLENIE  AOP.pdf)OBQVLENIE AOP.pdfОбявление АОП9682 КБ09.04.2015г. 13:12:33ч.
Свали този файл (Vaprosi i otgovori.pdf)Vaprosi i otgovori.pdfОтговор на въпрос713 КБ04.05.2015г. 11:36:24ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333233343536)pageИнформация за преписката към АОП с Уникален номер 00369-2015-00060 КБ13.07.2015г. 12:04:50ч.
Свали този файл (SAOBSHTENIE otvarqne ceni.pdf)SAOBSHTENIE otvarqne ceni.pdfСъобщение за отваряне на цени1302 КБ29.05.2015г. 17:24:16ч.
Свали този файл (protokol 1.pdf)protokol 1.pdfprotrokol 17701 КБ04.06.2015г. 16:02:46ч.
Свали този файл (protrokol 2.pdf)protrokol 2.pdfprotokol 21810 КБ04.06.2015г. 16:03:21ч.
Свали този файл (reshenie 228.pdf)reshenie 228.pdfreshenie 228694 КБ04.06.2015г. 16:04:05ч.
Свали този файл (Garanciq-oswobojdavane AMH.pdf)Garanciq-oswobojdavane AMH.pdfИнформация за освободена гаранция693 КБ01.07.2015г. 14:08:12ч.
Свали този файл (Info. za oswobodena Garanciq.pdf)Info. za oswobodena Garanciq.pdfИнформация за освободена гаранция686 КБ03.07.2015г. 10:07:41ч.
Свали този файл (D-r 70-09.07.2015 g.pdf)D-r 70-09.07.2015 g.pdfИнформация за сключен Договор3830 КБ14.07.2015г. 14:32:44ч.
Свали този файл (1-Tehn.specifikacii.pdf)1-Tehn.specifikacii.pdfТехническа спецификация3023 КБ14.07.2015г. 14:33:48ч.
Свали този файл (2-Teh.predlojenie-VIAGRUP.pdf)2-Teh.predlojenie-VIAGRUP.pdfТехническо предложение към Договора69545 КБ14.07.2015г. 14:34:24ч.
Свали този файл (3-Cenovo predlojenie-VIAGRUP.pdf)3-Cenovo predlojenie-VIAGRUP.pdfЦеново предложение към Договора37836 КБ14.07.2015г. 14:34:57ч.
Свали този файл (Д-р 70-09.07.2015 g.pdf)Д-р 70-09.07.2015 g.pdfИнфор.плащания м.07.2015 г.470 КБ11.08.2015г. 14:32:37ч.
Свали този файл (D-r 70-09.07.15 g.pdf)D-r 70-09.07.15 g.pdfИнфор.плащания м.08.2015 г.730 КБ12.09.2015г. 08:32:18ч.
Свали този файл (D-r 70_09.07.2015 g.pdf)D-r 70_09.07.2015 g.pdfИнфор.плащания м.09.2015 г.737 КБ14.10.2015г. 15:54:01ч.
Свали този файл (Osv.garanciq Patstroi-92.pdf)Osv.garanciq Patstroi-92.pdfИнформация за освободена гаранция679 КБ17.11.2015г. 15:45:48ч.
Свали този файл (Osv.garanciq Viagrup.pdf)Osv.garanciq Viagrup.pdfИнформация за освободена гаранция680 КБ17.11.2015г. 15:46:09ч.
Свали този файл (d--r 70-09.07.2015 g.pdf)d--r 70-09.07.2015 g.pdfИнфор.плащания м.10.2015 г.733 КБ18.11.2015г. 10:54:00ч.
Свали този файл (D-r 70-09.07.2015 г.pdf)D-r 70-09.07.2015 г.pdfИнфор.плащания м.11.2015 г.740 КБ18.12.2015г. 11:06:03ч.
Свали този файл (D--r_70-09.07.2015 g.pdf)D--r_70-09.07.2015 g.pdfИнфор.плащания м.12.2015 г. - окончателно плащане - 09.12.2015 г.731 КБ19.01.2016г. 15:26:04ч.
Свали този файл (Osv.garanciq.pdf)Osv.garanciq.pdfИнформация за освободена гаранция637 КБ15.03.2016г. 16:45:27ч.