Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000106                 ПРИКЛЮЧЕН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен период 2018/2019 г.” в две обособени позиции на:
Обособена позиция № 1 - „ ІV- четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община-Луковит - 64.030 км.
Обособена позиция № 2 - Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит и 8.2 км. на с. Пещерна.“
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП
2. Обект на поръчката: услуга.
3. Код съгласно класификатора: 90620000 – услуги по почистване на улици от сняг.
4. Прогнозна стойност на поръчката – Прогнозната стойност на поръчката е съгласно чл. 20, ал. 2, т.2 от ЗОП. Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 124 999,00 (сто двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и девет лева) без ДДС.
за Обособена позиция № 1 - „ ІV- четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Луковит- 64.030 км“, в размер на 95 833,00 (деветдесет и пет хиляди осемстотин тридесет и три) лева, без ДДС, в рамките на осигурени средства от МРРБ.
за Обособена позоция № 2 - „Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит” и 8.2 км. на с. Пещерна” в размер на 29 166,00 (двадесет и девет хиляди сто шестдесет и шест) лева, без ДДС, осигурени средства от общински бюджет.
5. Продължителност на поръчката – зимен сезон 2018/2019 г.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 15.11.2018 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 16.11.2018 год. от 10:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала.
На основание чл. 181, ал.2 от ЗОП, в настоящата процедура възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. Числова стойност на техническото и ценовото предложение на участниците се оповестява в момента на отваряне на офертите.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie 356-24.10.2018 g.pdf)Reshenie 356-24.10.2018 g.pdfРешение 356/24.10.2018 г. - АОП 8749412012 КБ24.10.2018г. 14:40:09ч.
Свали този файл (Obqvlenie-874942-24.10.2018 g.pdf)Obqvlenie-874942-24.10.2018 g.pdfОбявление 874942 - АОП 00369-2018-00134088 КБ24.10.2018г. 14:41:21ч.
Свали този файл (zima 2018-2019 g.zip)zima 2018-2019 g.zipДокументация2438 КБ24.10.2018г. 14:55:54ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 14083 КБ20.11.2018г. 15:13:10ч.
Свали този файл (Reshenie-394-20.11.2018 g.pdf)Reshenie-394-20.11.2018 g.pdfРешение 394/20.11.2018 г. за избор на Изпълнител558 КБ20.11.2018г. 15:14:11ч.
Свали този файл (1. D-r 80-04.12.2018 g.pdf)1. D-r 80-04.12.2018 g.pdfДоговор 80/04.12.2018 г. - Винапът ЕООД - обособени позиции 1 и 22994 КБ05.12.2018г. 17:18:41ч.
Свали този файл (2. Tehnish.predlojenie-Ob.p._1.pdf)2. Tehnish.predlojenie-Ob.p._1.pdfТехническо предложение - Обособена позиция 1602 КБ05.12.2018г. 17:19:19ч.
Свали този файл (3. Cenovo predlojenie-Ob.p._1.pdf)3. Cenovo predlojenie-Ob.p._1.pdfЦеново предложение - Обособена позиция 1813 КБ05.12.2018г. 17:19:58ч.
Свали този файл (2. Tehnich.predlojenie-Ob.p._2.pdf)2. Tehnich.predlojenie-Ob.p._2.pdfТехническо предложение - Обособена позиция 2672 КБ05.12.2018г. 17:20:28ч.
Свали този файл (3. Cenovo predlojenie-Ob.p._2.pdf)3. Cenovo predlojenie-Ob.p._2.pdfЦеново предложение - Обособена позиция 2857 КБ05.12.2018г. 17:20:51ч.
Свали този файл (Obqvlenie - 881976.pdf)Obqvlenie - 881976.pdfОбявление за възложена ОП - АОП 881976 - Обособени позиции 1 и 22997 КБ05.12.2018г. 17:21:54ч.
Свали този файл (Освободена гаранция.pdf)Освободена гаранция.pdfИнформация за освободена гаранция288 КБ26.03.2019г. 14:26:01ч.
Свали този файл (Obqvlenie za prikl.Dogovor.pdf)Obqvlenie za prikl.Dogovor.pdfИнформация изпълнен Договор 80/04.12.2018 г. - Винапът ЕООД - обособени позиции 1 и 21316 КБ26.03.2019г. 15:23:50ч.