Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000088                 ПРИКЛЮЧЕН

„Доставка на оборудване за нуждите на Проект BG05M2OP001-3.001-0001“Заедно“ в две обособени позиции:
1. Техника за изображения
2. Мобилна техника

Процедурата се открива на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, при условията на чл. 178 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящата документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.
Общата прогнозната стойност на поръчката 9 800,00 без ДДС се финансират по договор BG05M2OP001-3.001-0001, проект: “Заедно”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, разделени по обособени позиции, както следва:
1. Обособена позиция № 1: Техника за изображения в размер на 6 890,00 лв. без ДДС.
2. Обособена позиция № 2: Мобилна техника в размер на 2 910,00 лв. без ДДС.
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
За обособени позиции №№ 1 и 2 срокът за изпълнение на договора ще бъде от датата на подписване на договора с избрания изпълнител в рамките на изпълнение на договор BG05M2OP001-3.001-0001, проект: “Заедно”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, но не по- късно от 30.03.2018 г.

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

05/03/2018 г.                                17:00 (чч:мм)

Условия за отваряне на офертите:

06/03/2018 г.                               13:00 (чч:мм)

гр. Луковит, община Луковит, административна сграда ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала.

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Удължаване срока за  подаване на оферти:

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

06/03/2018 г.                                17:00 (чч:мм)

Условия за отваряне на офертите:

07/03/2018 г.                               13:00 (чч:мм)

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie.pdf)Reshenie.pdfРешение 52/09.02.2018 г.1904 КБ09.02.2018г. 16:34:08ч.
Свали този файл (Obqvlenie.pdf)Obqvlenie.pdfОбявление- Номер в АОП - 00369-2018-00023873 КБ09.02.2018г. 16:34:46ч.
Свали този файл (Dokumentaciq-zaedno.rar)Dokumentaciq-zaedno.rarДокументация716 КБ09.02.2018г. 16:35:13ч.
Свали този файл (Udaljavane sroka.pdf)Udaljavane sroka.pdfУдължаване срока за подаване на оферти409 КБ21.02.2018г. 14:54:06ч.
Свали този файл (Protokol_1-dostavka.pdf)Protokol_1-dostavka.pdfПротокол 1 Комисия9141 КБ14.03.2018г. 16:31:15ч.
Свали този файл (Reshenie-dostavka.pdf)Reshenie-dostavka.pdfРешение 99/14.03.2018 г.1651 КБ14.03.2018г. 16:32:37ч.
Свали този файл (1. Dogovor-26-30.03.2018 g.pdf)1. Dogovor-26-30.03.2018 g.pdfДоговор 26/30.03.2018 г. - Електроника и Софтуер ООД4191 КБ02.04.2018г. 15:34:28ч.
Свали този файл (2. Tehn.predlojenie-26-30.03.2018 g.pdf)2. Tehn.predlojenie-26-30.03.2018 g.pdfТехническо предложение-об.позиция 11460 КБ02.04.2018г. 15:34:45ч.
Свали този файл (3. Cenovo predlojenie-D-r-26-30.03.2018 g.pdf)3. Cenovo predlojenie-D-r-26-30.03.2018 g.pdfЦеново предложение - об.позиция 11041 КБ02.04.2018г. 15:35:18ч.
Свали този файл (Info.skl.dogovor-26-30.03.2018 g.pdf)Info.skl.dogovor-26-30.03.2018 g.pdfИнформация за сключен Договор - 26/30.03.2018 г.2712 КБ02.04.2018г. 15:38:24ч.
Свали този файл (Dogovor-27-30.03.2018 g.pdf)Dogovor-27-30.03.2018 g.pdfДоговор 27/30.03.2018 г. - МИГТЕХ ООД4197 КБ02.04.2018г. 16:07:40ч.
Свали този файл (Tehn.predlojenie-D-r 27-30.03.2018 g.pdf)Tehn.predlojenie-D-r 27-30.03.2018 g.pdfТехническо предложение-об.позиция 21689 КБ02.04.2018г. 16:08:15ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie-D-r-27-30.03.2018 g.pdf)Cenovo predlojenie-D-r-27-30.03.2018 g.pdfЦеново предложение - об.позиция 21150 КБ02.04.2018г. 16:08:39ч.
Свали този файл (Info.skl.dogovor-27-30.03.2018 g.pdf)Info.skl.dogovor-27-30.03.2018 g.pdfИнформация за сключен Договор - 27/30.03.2018 г.2756 КБ02.04.2018г. 16:09:12ч.
Свали този файл (Info.prekl.dog-26-30.03.2018.pdf)Info.prekl.dog-26-30.03.2018.pdfИнформация за изпълнен Договор 26/30.03.2018 г.1409 КБ04.04.2018г. 16:27:55ч.
Свали този файл (Info.prekl.dog-27-30.03.2018.pdf)Info.prekl.dog-27-30.03.2018.pdfИнформация за изпълнен Договор 27/30.03.2018 г.1459 КБ04.04.2018г. 16:28:22ч.
Свали този файл (Osv.garanciq-D-r-26-30.03.2018 g.pdf)Osv.garanciq-D-r-26-30.03.2018 g.pdfОсвободена гаранция за изпълнение по Договор 26380 КБ04.04.2018г. 16:28:46ч.
Свали този файл (Osv.garanciq-D-r-27-30.03.2018 g.pdf)Osv.garanciq-D-r-27-30.03.2018 g.pdfОсвободена гаранция за изпълнение по Договор 27372 КБ04.04.2018г. 16:29:01ч.