Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Март 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000072                    ПРИКЛЮЧЕН

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка

Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, при условията на чл. 178 от ЗОП.
Поръчката обхваща   ремонт, както и неотложни аварийни ремонти на уличната мрежа на територията на гр. Луковит, Община Луковит.
Срокът на изпълнение - 12 (дванадесет месеца) от датата на сключване на договора  или до изчерпване на финансовия ресурс на възложителя в размер на 337 500 (триста тридесет и седемдесет хиляди и петстотин) лева, без ДДС, което от двете събития настъпи по-рано.
Срок на валидност на офертите не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
Прогнозна стойност на обществената поръчка за срока на изпълнение на договора е 337 500 (триста тридесет и седемдесет хиляди и петстотин)лева без ДДС, респ. 405 000,00 (четиристотин и пет хиляди) лева с вкл. ДДС.

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
Дата: 23/05/2017 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:00 (чч:мм)
Условия за отваряне на офертите:
Дата: 25/05/2017 (дд/мм/гггг) Местно време: 13:00 (чч:мм)
Място:
Община Луковит, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, конферентна зала, ет.3.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie.pdf)Reshenie.pdfРешение3096 КБ24.04.2017г. 16:45:13ч.
Свали този файл (Obqvlenie.pdf)Obqvlenie.pdfОбявление6967 КБ24.04.2017г. 16:45:39ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация285 КБ24.04.2017г. 16:57:11ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 1 Комисия8767 КБ21.06.2017г. 16:54:40ч.
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение.pdfСъобщение отваряне ценово предложение - 07.08.2017 г., от 14:00 часа397 КБ02.08.2017г. 16:56:43ч.
Свали този файл (Protokol_2.pdf)Protokol_2.pdfПротокол 215838 КБ31.08.2017г. 16:12:43ч.
Свали този файл (Protokol_3.pdf)Protokol_3.pdfПротокол 34224 КБ31.08.2017г. 16:13:42ч.
Свали този файл (Protokol_4.pdf)Protokol_4.pdfПротокол 44895 КБ31.08.2017г. 16:14:22ч.
Свали този файл (Reshenie 332-31.08.2017 g.pdf)Reshenie 332-31.08.2017 g.pdfРешение-332-31.08.2017 г., за избор на изпълнител662 КБ31.08.2017г. 16:16:57ч.
Свали този файл (Informaciq za skl.dogovor.pdf)Informaciq za skl.dogovor.pdfИнформация за сключен Договор - Виагруп ЕООД2808 КБ06.10.2017г. 14:09:23ч.
Свали този файл (D-r 75-29.09.2017 g.pdf)D-r 75-29.09.2017 g.pdfДоговор 75/29.09.2017 г.3294 КБ06.10.2017г. 14:10:01ч.
Свали този файл (Tehnichesko predlojenie.pdf)Tehnichesko predlojenie.pdfТехническо предложение85320 КБ06.10.2017г. 14:10:55ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение3626 КБ06.10.2017г. 14:12:23ч.
Свали този файл (info 75 asfalt2017.pdf)информация АОПизпълнен договор1371 КБ17.08.2018г. 13:53:55ч.
Свали този файл (osvobodena garanciq.pdf)информацияосвободена гаранция389 КБ17.08.2018г. 13:57:41ч.