Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000100                ПРЕКРАТЕНА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на асансьор и доставка и монтаж на фитнес оборудване на открито в СУ „Алеко Константинов“ гр.Луковит в две обособени позиции:

  1. 1.    Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на асансьор.
  2. 2.    Доставка и монтаж на фитнес оборудване на открито


1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП
2. Обект на поръчката: доставка.
3. Код съгласно класификатора: 45313100 – Строителни и монтажни работи на асансьори;
4. Прогнозна стойност на поръчката – 111 323,63 лева (сто и единадесет хиляди триста двадесет и три лева и шестдесет и три стотинки) без ДДС.
5. Продължителност на поръчката – Общ срок за изпълнение на дейностите на обекта е максимум 180 /сто и осемдесет/ календарни дни.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 28.08.2018 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 29.08.2018 год. от 11:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie-861084.pdf)Reshenie-861084.pdfРешение 272/03.08.2018 г. - АОП - 00369-2018-00092366 КБ03.08.2018г. 15:58:50ч.
Свали този файл (Obqvlenie-861086.pdf)Obqvlenie-861086.pdfОбявление за възложена поръчка - 861086/03.08.2018 г.4395 КБ03.08.2018г. 15:59:22ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация80736 КБ03.08.2018г. 16:00:53ч.
Свали този файл (espd-request asansior 584.zip)espd-request asansior 584.zipе-ЕЕДОП96 КБ03.08.2018г. 16:03:05ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 11719 КБ31.08.2018г. 13:59:55ч.
Свали този файл (Reshenie-294-31.08.2018 g.pdf)Reshenie-294-31.08.2018 g.pdfПрекратявам662 КБ31.08.2018г. 14:41:04ч.
Свали този файл (Obqvlenie-прекратявам_ПК-100.pdf)Obqvlenie-прекратявам_ПК-100.pdfПрекратявам3663 КБ16.01.2019г. 16:01:42ч.