Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000136

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР на обект: "РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКА ГРАДИНА В УПИ III-за озеленяване, кв. 157 по плана на гр. Луковит, Община Луковит".
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП.
2.Обект на поръчката: строителство.
3. Код съгласно класификатора: 45212120- строителни и монтажни работи на общо изграждане на тематични паркове.

4. Прогнозна стойност на поръчката – 748 968,21 лева (седемстотин четиридесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и двадесет и една стотинки) без ДДС.
5. Срокът на изпълнение - Срокът на изпълнение - максимум 24 /двадесет и четири/ календарни месеца, считано от датата на откриване на строителната площадка
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка започва да тече след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и приключва с издаването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежите (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година).
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации на изискванията на Възложителя („Техническите спецификации“) и приложен Проектът съдържащ: част Архитектура, част Геодезия, част Конструкция, част Паркоустройство и благоустройство, част Парково осветление; част ВиК, част План за безопасност и здраве.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.

7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 08.11.2019 год.

8. Дата на отваряне на получените оферти:12.11.2019 год. от 11:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, конферентна зала.

Удължаване срока за подаване на оферти:
 
Срок за получаване на офертите:
02.12.2019 г.                Час: 17:00 ч.
 

Срок за отваряне на офертите:
03.12.2019 г.                Час: 11:00 ч.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie 403-15.10.2019 g.pdf)Reshenie 403-15.10.2019 g.pdfРешение 403/15.10.2019 г.- 9389622361 КБ15.10.2019г. 16:59:43ч.
Свали този файл (Obqvlenie AOP-938970.pdf)Obqvlenie AOP-938970.pdfОбявалениеАОП - 938970/15.10.2019 г.3978 КБ15.10.2019г. 17:00:34ч.
Свали този файл (dokumentaciq.zip)dokumentaciq.zipДокументация - AOP 00369-2019-0017607 КБ15.10.2019г. 17:01:01ч.
Свали този файл (proekti.rar)proekti.rarПроекти Градска градина89946 КБ15.10.2019г. 17:01:37ч.
Свали този файл (espd-request.zip)espd-request.zipе-ЕЕДОП95 КБ15.10.2019г. 17:02:19ч.
Свали този файл (Reshenie za izmenenie-943870.pdf)Reshenie za izmenenie-943870.pdfРешение 443/11.11.2019 г. - 943870/11.11.2019 г. - Удължаване срока1429 КБ11.11.2019г. 13:24:41ч.
Свали този файл (Protikol 1.pdf)Protikol 1.pdfПротокол 15041 КБ07.02.2020г. 14:59:06ч.
Свали този файл (Saobshtenie-cenovi.pdf)Saobshtenie-cenovi.pdfСъобщение отваряне ценови предложения - 04.03.2020 г., от 10:00 часа445 КБ27.02.2020г. 16:57:15ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 29693 КБ24.04.2020г. 11:12:23ч.
Свали този файл (Protokol 3.pdf)Protokol 3.pdfПротокол 31551 КБ24.04.2020г. 11:12:39ч.
Свали този файл (Reshenie 210-24.04.2020 g.pdf)Reshenie 210-24.04.2020 g.pdfРешение 210/24.04.2020 г. за избор на Изпълнител471 КБ24.04.2020г. 11:13:26ч.
Свали този файл (Dogovor 66-10.06.2020 g.pdf)Dogovor 66-10.06.2020 g.pdfДоговор 66/10.06.2020 г.12112 КБ11.06.2020г. 12:01:13ч.
Свали този файл (Tehnichesko predlojenie.pdf)Tehnichesko predlojenie.pdfТехническо предложение1687 КБ11.06.2020г. 12:01:27ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение8490 КБ11.06.2020г. 12:01:42ч.
Свали този файл (Obqvlenie za vazlojena porachka.pdf)Obqvlenie za vazlojena porachka.pdfОбявление АОП-982444/11.06.2020 г2974 КБ11.06.2020г. 12:02:49ч.
Свали този файл (анекс 1 СМР градска градина-signed.pdf)анекс 1 СМР градска градина-signed.pdfАнекс 1/16.12.2020 г.4531 КБ08.01.2021г. 16:27:09ч.
Свали този файл (анекс 2 СМР градска градина-signed.pdf)анекс 2 СМР градска градина-signed.pdfАнекс 2/26.11.2021 г.4740 КБ29.11.2021г. 15:31:27ч.
Свали този файл (анекс 3 СМР градска градина-signed.pdf)анекс 3 СМР градска градина-signed.pdfАнекс 3/29.11.20212258 КБ29.11.2021г. 15:31:42ч.
Свали този файл (Aneks GGR.pdf)Aneks GGR.pdfАнекс/01.06.2022 г. към Договор 66/10.06.2020 г.1363 КБ10.06.2022г. 10:38:00ч.