Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000115          ПРИКЛЮЧЕН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на гр. Луковит и с. Пещерна, Община Луковит“.
1. Вид на процедурата: съгласно чл. 20, ал.3, т. 2 във вр. с чл.186 от ЗОП, ще се възложи, чрез СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА за определяне на изпълнител за обществена поръчка по реда на ЗОП.
2. Обект на поръчката: услуга.
3. Код съгласно класификатора: 50232100 – услуги по поддържането на общественото осветление.
4. Прогнозна стойност на поръчката – Максималният финансов ресурс за изпълнение на поръчката е 70 000,00 лева без ДДС.
5. Критерий за възлагане: Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия - „оптимално съотношение качество/цена”.
Общата оценка (Тоб.) се изчислява по формулата:
Тоб.= 0.6*Тфин.+0.4*Ттех., където:
Тфин. е оценката на финансовото предложение, а Ттех. е оценката на техническото предложение.
Тфин = Тц+Тд
Тц – цената на екплоатационна поддръжка за 1 бр. осветително тяло на месец и се изчислява по следната формула – с относителна тежест 80 т.
Тц= (Цмин/Цх)* 80
Цмин. е минималната предложена цена, а Цх е цената предложена от съответния участник за Експлоатационна подръжка за 1 бр. осветително тяло на месец.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 13.02.2019 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 14.02.2019 год. от 11:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, конферентна зала.

Удължаване срока:

Срок за получаване на оферти:  18.02.2019 г., не по-късно от 17:00 часа

Срок за отваряне на оферти: 19.02.2019 г., 11:00 часа

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Obqva PK-04.02.2019 g.pdf)Obqva PK-04.02.2019 g.pdfОбява ПК от дата 04.02.2019 г.2296 КБ04.02.2019г. 14:31:47ч.
Свали този файл (Obqva AOP-9085340-04.02.2019 g.pdf)Obqva AOP-9085340-04.02.2019 g.pdfОбява АОП - 9085340/04.02.2019 г.570 КБ04.02.2019г. 14:32:34ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация345 КБ04.02.2019г. 14:57:23ч.
Свали този файл (espd-request.zip)espd-request.zipе-ЕЕДОП92 КБ04.02.2019г. 14:57:39ч.
Свали този файл (Razqsneniq_1.rar)Razqsneniq_1.rarРазяснения_14046 КБ11.02.2019г. 15:14:03ч.
Свали този файл (Udaljavane sroka.pdf)Udaljavane sroka.pdfИнформация удължаване срока за получаване на оферти - АОП 9085643505 КБ14.02.2019г. 13:57:07ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 15494 КБ25.02.2019г. 17:03:25ч.
Свали този файл (Dogovor 34-113.03.2019 g.pdf)Dogovor 34-113.03.2019 g.pdfИнформация за сключен Договор 34/13.03.2019 г2315 КБ25.03.2019г. 17:03:33ч.
Свали този файл (Tehnichesko predlojenie.pdf)Tehnichesko predlojenie.pdfТехническо предложение693 КБ25.03.2019г. 17:03:41ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение1753 КБ25.03.2019г. 17:04:01ч.
Свали този файл (ANEKS 1-13.03.2020 g-D-r 34 ot 13.03.2019 g.pdf)ANEKS 1-13.03.2020 g-D-r 34 ot 13.03.2019 g.pdfАнекс_1/13.03.2020 г., към Договор 34/13.03.2019 г.513 КБ13.03.2020г. 09:28:25ч.