Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000024                  ОКОНЧАТЕЛНО

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания и обществена трапезария по операция „Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01 през 2015- 2016 г. на територията на Община Луковит” по осем обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Хляб и тестени изделия”
Обособена позиция № 2 – „Месо и месни продукти”
Обособена позиция № 3 – „Мляко и млечни продукти”
Обособена позиция № 4 – « Захар и захарни изделия”
Обособена позиция № 5 – „Плодове и зеленчуци - свежи”
Обособена позиция № 6 – «Плодове и зеленчуци, преработени или консервирани» запазена по реда на чл.16г от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)
Обособена позиция № 7 – „ Варива, подправки и други хранителни продукти.
Обособена позиция № 8 – Препарати за почистване

. Вид на процедурата – чл. 16, ал. 8 от ЗОП.

3. Прогнозна стойност на поръчката – 124 000 лв.без ДДС

4. Количество и обем:  Видовете хранителни продукти са определени в техническата спецификация на поръчката по обособени позиции. Хранителните продукти следва да се доставят съгласно условията, описани в техническата спецификация и проектодоговора в настоящата документация.

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – склада на КСУДМУ на ул. „Княз Борис І“ № 54 и обект: „Обществена кухня за приготвяне и раздаване на храна на възрастни хора и хора в неравностойно положение" в Домашен социален патронаж на ул. „Княз Борис І“  №  54.

6. Срок за изпълнение: Общият срок за изпълнение на поръчката е 12 календарни месеца, считано от датата на сключване на договора.

7. Схема на плащане: Разплащането се осъществява от бюджета на  КСУДМУ до 25 (двадесет и пето) число на месеца, следващ извършването на доставка, след представяне на фактура (по артикули и обект на доставка), съгласно складовите разписки.

Разплащането по операция „Осигуряване на топъл обяд“ се финансира от Фонд „Социална закрила” на МТСП в периода до м.12.2015 г. и от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. по Операция „Осигуряване на топъл обяд” 2014BG05FMOP001-03.01 в периода от сключване на договора за избор на изпълнител по настоящата поръчка до м.12.2015 г.или до изтичане на срока на договора.

8.Критерий за оценка на офертите – До оценяване се допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания и Документацията за участие на Възложителя. Оценяването се извършва на базата на критерии „най-ниска цена”.

9. Място за получаване на документацията:, От датата на публикуване на  Решението под № 676238 и Обявлението в Регистъра на обществените поръчки под № 676240 от 07.07.2015 г., на всички заинтересовани лица се предоставя пълен  достъп по електронен път до документацията за участие в  процедурата на  следния  Интернет адрес на Община Луковит: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/101-  в срок до 17.08.2015 год. - 17:00 часа.

10. Срок за подаване на офертите за участие: 17.08.2015 год. до 17:00 часа.

11. Офертите ще бъдат отворени на: 18.08.2015 г. от 11:00 ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, ет. 4, конферентна зала при условията на чл.68, ал.3от ЗОП.

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

Номер: 382 от 18.08.2015 г.

 

 

Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
17/08/2015 17:00
Да се чете:
25/08/2015 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Отваряне на офертите:

Вместо:
18/08/2015 13:00

Да се чете:

26/08/2015 13:00 часа, в Община Луковит, ул."Възраждане" 73, ет.4, конферентна зала при условията ню чл.68, ал.3 от ЗОП.

 

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Hranitelni- 2015.doc)документацияусловия за участие557 КБ07.07.2015г. 17:09:04ч.
Свали този файл (П-иложени¬.zip)приложенияобразци на документи165 КБ07.07.2015г. 17:09:57ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=676238&newver=2)Връзка АОП РешениеРешение за откриване на процедурата0 КБ08.07.2015г. 16:16:20ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=676240&newver=2)Връзка АОП ОбявлениеОбявление за обществена поръчка0 КБ08.07.2015г. 16:15:54ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333236343430)pageИнформация за преписката към АОП с Уникален номер 00369-2015-00130 КБ13.07.2015г. 11:53:57ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=683197&newver=2)case2.phpАОП Решение за промяна0 КБ18.08.2015г. 17:17:44ч.
Свали този файл (nova-hrani.zip)nova-hrani.zipДокументация71 КБ18.08.2015г. 17:19:17ч.
Свали този файл (cena-hrani.pdf)cena-hrani.pdfСъобщение за отваряне на цени389 КБ28.08.2015г. 14:34:59ч.
Свали този файл (Potokol 1.pdf)Potokol 1.pdfПротокол 1 Комисия3345 КБ15.09.2015г. 15:03:38ч.
Свали този файл (Potokol 2.pdf)Potokol 2.pdfПротокол 2 Комисия4252 КБ15.09.2015г. 15:03:51ч.
Свали този файл (Reshenie-432-15.09.2015 g.pdf)Reshenie-432-15.09.2015 g.pdfРешение 432/15.09.2015 г. класиране участник1336 КБ15.09.2015г. 15:05:20ч.
Свали този файл (D-r 103-09.10.2015 g.pdf)D-r 103-09.10.2015 g.pdfИнформация за сключен Договор6251 КБ13.10.2015г. 14:27:05ч.
Свали този файл (Cenova oferta.pdf)Cenova oferta.pdfЦеново предложение към Договора33599 КБ13.10.2015г. 14:27:29ч.
Свали този файл (d-r-103-09.10.2015 g.pdf)d-r-103-09.10.2015 g.pdfИнфор.плащания м.10.2015 г.1794 КБ16.11.2015г. 09:55:42ч.
Свали този файл (Osv.Garanciq.pdf)Osv.Garanciq.pdfИнформация за освободена гаранция773 КБ19.11.2015г. 17:03:27ч.
Свали този файл (D_r_103-09.10.2015 g.pdf)D_r_103-09.10.2015 g.pdfИнфор.плащания м.11.2015 г.1727 КБ16.12.2015г. 08:39:32ч.
Свали този файл (D--r_103_09.10.2015 g.pdf)D--r_103_09.10.2015 g.pdfИнфор.плащания м.12.2015 г.1726 КБ19.01.2016г. 17:03:14ч.
Свали този файл (D_r_103_09.10.2015 g.pdf)D_r_103_09.10.2015 g.pdfИнфор.плащания м.01.2016 г.1582 КБ15.02.2016г. 10:04:52ч.
Свали този файл (D__r_103-09.10.2015 g.pdf)D__r_103-09.10.2015 g.pdfИнфор.плащания м.02.2016 г.1851 КБ11.03.2016г. 16:20:43ч.
Свали този файл (D_-r-103-09.10.2015 g.pdf)D_-r-103-09.10.2015 g.pdfИнфор.плащания м.03.2016 г.1913 КБ11.04.2016г. 10:05:09ч.
Свали този файл (Д-р-103-09.10.2015 г.pdf)Д-р-103-09.10.2015 г.pdfИнфор.плащания м.04.2016 г.1815 КБ09.05.2016г. 14:58:55ч.
Свали този файл (D__r-103-09.10.2015 g...pdf)D__r-103-09.10.2015 g...pdfИнфор.плащания м.05.2016 г.587 КБ21.06.2016г. 09:21:26ч.
Свали този файл (D-r 103.pdf)D-r 103.pdfИнфор.плащания м.06.2016 г.601 КБ13.07.2016г. 16:47:28ч.
Свали този файл (d-r  103-09.10.2015 g.pdf)d-r 103-09.10.2015 g.pdfИнфор. плащания м.07.2016 г.623 КБ11.08.2016г. 14:00:40ч.
Свали този файл (Д-р 103-09.10.2015 г.pdf)Д-р 103-09.10.2015 г.pdfИнфор.плащания м.08.2016 г.652 КБ16.09.2016г. 16:21:34ч.
Свали този файл (D-r 103-09.10.2015 г.pdf)D-r 103-09.10.2015 г.pdfИнфо.плащния м.09.2016 г.1030 КБ13.10.2016г. 14:11:29ч.
Свали този файл (Info D-r 103-09.10.2015 g.pdf)Info D-r 103-09.10.2015 g.pdfИнфо.плащния м.10.2016 г.1165 КБ09.11.2016г. 11:56:11ч.
Свали този файл (Info.prekl.D-r 103 ob.p. ot 1 do 8-09.10.2015 g.pdf)Info.prekl.D-r 103 ob.p. ot 1 do 8-09.10.2015 g.pdfИнформация изпълнен Договор 103/09.10.2015 г. - за обособени позиции от 1 до 811644 КБ26.02.2019г. 13:04:54ч.