Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000073                 ПРИКЛЮЧЕН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Събиране и транспортиране на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на община Луковит“.
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП
2.Обект на поръчката : услуга
3. Код съгласно класификатора: 90500000 – Услуги свързани с битови остатъци и отпадъци
4. Прогнозна стойност на поръчката – 142 000.00 / сто четиридесет и две хиляди/ лева без ДДС.
5. Продължителност на поръчката – Срокът на действие на договора е 6 /шест/ месеца, след влизането му в сила, съгласно условията на договора.
6 Критерий за избор на изпълнител в настоящата обществена поръчка е икономически най- изгодна оферта, въз основа на следните критерии за възлагане- „Оптимално съотношение качество/ цена“ и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула: Ко – определен по следната формула: КО = Р x 50% + СР x 10% + ПЦ x 40%
I. РАБОТНА ПРОГРАМА (Р) – Максимално възможна оценка 100 точки. Относителната тежест на показателя (Р) в комплексната оценка е 50%;
II.СРОК ЗА РЕАКЦИЯ при нужда от подмяна на дефектирал съд за отпадъци (СР) – Максимално възможна оценка 100 точки. Относителната тежест на показателя СР в комплексната оценка е 10%;
III.ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПЦ) – предложена от участника обща цена за изпълнение на поръчката – максимално възможна оценка 100 точки. Относителната тежест на показателя ПЦ в комплексната оценка е 40%.
7. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача.
8. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 23.06.2017 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 26.06.2017 год. от 13:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (обявление -смет.pdf)ОбявлениеОбявление за обществена поръчка3791 КБ30.05.2017г. 13:50:35ч.
Свали този файл (reshenie smet.pdf)Решениеза откриване на процедура1825 КБ30.05.2017г. 15:08:14ч.
Свали този файл (смет.zip)Документацияуказания за участие и образци15760 КБ30.05.2017г. 15:13:58ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 1 Комисия2932 КБ04.07.2017г. 17:13:51ч.
Свали този файл (Saob.otv.ceni-24.07.2017 g.pdf)Saob.otv.ceni-24.07.2017 g.pdfСъобщение отваряне ценово предложение - 24.07.2017 г.359 КБ20.07.2017г. 09:22:48ч.
Свали този файл (Protokol_2.pdf)Protokol_2.pdfПротокол 23322 КБ27.07.2017г. 10:46:48ч.
Свали този файл (Protokol_3.pdf)Protokol_3.pdfПротокол 31213 КБ27.07.2017г. 10:47:04ч.
Свали този файл (Reshenie-297-26.07.2017 g.pdf)Reshenie-297-26.07.2017 g.pdfРешение 297/26.07.2017 г. - за изпълнител451 КБ27.07.2017г. 10:47:35ч.
Свали този файл (d-r 69-31.08.2017- smet.pdf)dogovor 69/31.08.2017договор за изпълнение7847 КБ12.09.2017г. 13:23:26ч.
Свали този файл (cena smet.pdf)Ценово предложениепредлагана цена777 КБ12.09.2017г. 13:23:51ч.
Свали този файл (tehn. predl- smet.pdf)Техническо предложениеТехническо предложение966 КБ12.09.2017г. 13:24:09ч.
Свали този файл (техническа спец смет.pdf)Техническа спецификациятехническа спецификация5720 КБ12.09.2017г. 13:24:43ч.
Свали този файл (info dog smet.pdf)информация за сключен договорОбявление за възложена поръчка АОП2899 КБ12.09.2017г. 13:25:11ч.
Свали този файл (Osv.Bankova Garanciq-kam D-r 69-31.08.2017 g.pdf)Osv.Bankova Garanciq-kam D-r 69-31.08.2017 g.pdfОсвободена Гаранция към Д-р 69/31.08.2017 г.411 КБ04.06.2018г. 13:41:11ч.
Свали този файл (Obqv.prikluchvane na D-r 69-31.08.2017 g.pdf)Obqv.prikluchvane na D-r 69-31.08.2017 g.pdfИнформация за изпълнен Договор - 69/31.08.2017 г., АСТОН СЕРВИЗ ООД1388 КБ15.06.2018г. 16:07:19ч.