Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000016

 

OКОНЧАТЕЛНО ПЛАТЕНИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение № 154/15.04.2015 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Строително- ремонтни работи на обект: "Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/
2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 от ЗОП.
3.Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели: „Комплексна оценка” (КО) с максимален бр. точки 100. КО = ТП х 50% + ФП х 50%
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА на офертата - техническите показатели (ТП) отчитат качеството на техническото предложение по отношение на техническо изпълнение на предмета на поръчката по следните показателите и формула: ТП = Т1 х 25% + Т2 х 25%
 T1 – технологична последователност на строителните процеси - тегловен коефициент - 25%
 Т2 - Срок на изпълнение на поръчката тегловен коефициент – 25 %
 ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) - предложената стойност без ДДС, съгласно КСС за изпълнение на предвидените работи. Тежестта на показателя е 50% от общата оценка за обекта с максимален брой точки 100.
4. Срок за изпълнение на поръчката: посочен в обявлението – 90 дни (календарни) е максималният срок, който може да бъде посочен в офертата като срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, но не по- кратък от 45 дни (календарни).
5. Срок на валидност на офертните предложения – 180 дни.
6. Място за получаване на документацията: гр. Луковит, ул. „Възраждане” № 73, в срок до 26.05.2015 год. 17:00 часа. От датата на публикуване на Обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.ор.Lukovit.bg - рубрика " Профил на купувача“
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17:00 часа на 26.05.2015 год.
8. Офертите ще бъдат отворени на: 27.05.2015г. от 13:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.68 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (RESHENIE 661219-15.04.2015 g.pdf)RESHENIE 661219-15.04.2015 g.pdfРешение АОП2440 КБ15.04.2015г. 13:26:22ч.
Свали този файл (OBQVLENIE 661220-15.04.2015 g.pdf)OBQVLENIE 661220-15.04.2015 g.pdfОбявление АОП10804 КБ15.04.2015г. 13:26:50ч.
Свали този файл (PREDVARITELEN KONTROL  AOP.pdf)PREDVARITELEN KONTROL AOP.pdfАОП Предварителен контрол3880 КБ15.04.2015г. 13:46:49ч.
Свали този файл (pat-1415.zip)pat-1415.zipДокументация7572 КБ15.04.2015г. 13:47:28ч.
Свали този файл (Otgovor vapros p.000016.pdf)Otgovor vapros p.000016.pdfОтговор на въпрос615 КБ11.05.2015г. 16:29:30ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333233353732)00369-2015-0007АОП преписка0 КБ13.05.2015г. 12:24:38ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 1 Комисия5637 КБ03.07.2015г. 16:27:41ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 2 Комисия12469 КБ03.07.2015г. 16:28:33ч.
Свали този файл (Otvarqne ceni.pdf)Otvarqne ceni.pdfДата отваряне цени1007 КБ03.07.2015г. 16:28:54ч.
Свали този файл (PROTOKOL - 3.pdf)PROTOKOL - 3.pdfПротокол 3 Комисия2802 КБ10.07.2015г. 11:03:16ч.
Свали този файл (Reshenie 281-klasirane.pdf)Reshenie 281-klasirane.pdfРешение 281/10.07.2015 г.-класиране729 КБ10.07.2015г. 13:42:41ч.
Свали този файл (D-r 77-29.07.2015 g.pdf)D-r 77-29.07.2015 g.pdfИнформация за сключен Договор6858 КБ29.07.2015г. 16:12:48ч.
Свали този файл (Teh.predlojenie.pdf)Teh.predlojenie.pdfТехническо предложение към Договора977 КБ29.07.2015г. 16:13:06ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение към Договора2051 КБ29.07.2015г. 16:13:24ч.
Свали този файл (Osvob. Garanciq_Viagrup.pdf)Osvob. Garanciq_Viagrup.pdfИнформация за освободена гаранция416 КБ18.08.2015г. 08:52:43ч.
Свали този файл (Osvob. Garanciq_Patstroi-92.pdf)Osvob. Garanciq_Patstroi-92.pdfИнформация за освободена гаранция415 КБ18.08.2015г. 08:54:00ч.
Свали този файл (Osvob. Garanciq_Patstroi Lovesh.pdf)Osvob. Garanciq_Patstroi Lovesh.pdfИнформация за освободена гаранция422 КБ18.08.2015г. 08:54:51ч.
Свали този файл (Osvob. Garanciq_ISA 2000.pdf)Osvob. Garanciq_ISA 2000.pdfИнформация за освободена гаранция424 КБ18.08.2015г. 08:55:16ч.
Свали този файл (Osvob. Garanciq_Avto.mag.Hemus.pdf)Osvob. Garanciq_Avto.mag.Hemus.pdfИнформация за освободена гаранция422 КБ18.08.2015г. 08:55:40ч.
Свали този файл (D-r77.pdf)D-r77.pdfИнфор.плащания м.08.2015 г.423 КБ08.09.2015г. 15:56:58ч.
Свали този файл (d_ri 77-29.07.2015 g.pdf)d_ri 77-29.07.2015 g.pdfИнфор.плащания м.09.2015 г.851 КБ08.10.2015г. 15:13:39ч.
Свали този файл (D-r 77-29.07.2015 г.pdf)D-r 77-29.07.2015 г.pdfИнфор.плащания м.10.2015 г.791 КБ18.12.2015г. 09:36:45ч.
Свали този файл (D--r 77-29.07.2015 г.pdf)D--r 77-29.07.2015 г.pdfИнфор.плащания м.11.2015 г. 800 КБ18.12.2015г. 09:36:59ч.
Свали този файл (osvob.garanciq-PK-016.pdf)osvob.garanciq-PK-016.pdfИнформация за освободена гаранция696 КБ28.12.2015г. 10:35:03ч.
Свали този файл (D-r - 77-29.07.2015 g.pdf)D-r - 77-29.07.2015 g.pdfИнфор.плащания м.12.2015 г. - окончателно плащане - 29.12.2015 г.782 КБ04.01.2016г. 11:56:17ч.
Свали този файл (info.prekl.D-r 77-29.07.2015 g.pdf)info.prekl.D-r 77-29.07.2015 g.pdfИнормация АОП за изпълнен договор2809 КБ06.01.2016г. 15:15:31ч.