Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Април 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000090                 ПРИКЛЮЧЕН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за нуждите на Общинско предприятие Регионално депо за неопасни отпадъци – Луковит“ в две обособени позиции:
1. Дробилка
2. Контейнери 4 куб.м.
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП
2.Обект на поръчката: доставка
3. Код съгласно класификатора: 43414000- машини за раздробяване и смилане; 44613800- контейнери за смет;
4. Прогнозна стойност на поръчката – 123 000,00 лева (сто двадесет и три хиляди лева) без ДДС разделени по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 1: Дробилка - 1 бр. в размер на 66 000,00 (шестдесет и шест хиляди) лв. без ДДС.
Обособена позиция № 2: Контейнери 4 куб.м. - 37 бр. в размер на 57 000,00(петдесет и седем хиляди) лв. без ДДС.
5. Продължителност на поръчката – Общ срок за изпълнение на дейностите на обекта е максимум 8 /осем/ календарни месеца.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
8. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 20.04.2018 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 23.04.2018 год. от 13:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie.pdf)Reshenie.pdfРешение 110/29.03.2018 г.1795 КБ29.03.2018г. 17:16:24ч.
Свали този файл (Obqvlenie.pdf)Obqvlenie.pdfОбявление- Номер в АОП - 00369-2018-00044010 КБ29.03.2018г. 17:17:15ч.
Свали този файл (DEPO.rar)DEPO.rarДокументация1056 КБ29.03.2018г. 17:18:07ч.
Свали този файл (Promqna data otv.oferti.pdf)Promqna data otv.oferti.pdfПромяна дата за отваряне на оферти368 КБ20.04.2018г. 16:03:45ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 1 Комисия8058 КБ06.06.2018г. 15:08:10ч.
Свали този файл (Saobshtenie.pdf)Saobshtenie.pdfСъобщение отваряне ценови оферти321 КБ10.09.2018г. 14:13:14ч.
Свали този файл (Protokol_2.pdf)Protokol_2.pdfПротокол 24206 КБ18.09.2018г. 15:13:34ч.
Свали този файл (Protokol_3.pdf)Protokol_3.pdfПротокол 31914 КБ18.09.2018г. 15:13:51ч.
Свали този файл (Reshenie 319_17.09.2018 g.pdf)Reshenie 319_17.09.2018 g.pdfРешение 319/17.09.2018 г. - за избор на Изпълнител982 КБ18.09.2018г. 15:14:53ч.
Свали този файл (1. D-r 75-18.10.2018 g.pdf)1. D-r 75-18.10.2018 g.pdfДоговор 75/18.10.2018 г. - Оптиком ООД - обособена позиция 1 - Дробилка3229 КБ19.10.2018г. 14:29:11ч.
Свали този файл (2. Tehnichesko predlojenie.pdf)2. Tehnichesko predlojenie.pdfТехническо предложение2163 КБ19.10.2018г. 14:29:44ч.
Свали този файл (3. Cenovo predlojenie.pdf)3. Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение1527 КБ19.10.2018г. 14:30:00ч.
Свали този файл (Obqvlenie za vazloj.porachka-874180.pdf)Obqvlenie za vazloj.porachka-874180.pdfОбявление за възложена ОП - АОП 874180 - Обособена позиция 12831 КБ19.10.2018г. 14:30:21ч.
Свали този файл (4. D-r 77-12.11.2018 g.pdf)4. D-r 77-12.11.2018 g.pdfДоговор 77/12.11.2018 г. - МАГ ООД - обособена позиция 2 - контейнери4293 КБ13.11.2018г. 15:51:26ч.
Свали този файл (5. Teh.predlojenie.pdf)5. Teh.predlojenie.pdfТехническо предложение1631 КБ13.11.2018г. 15:52:22ч.
Свали този файл (6. Cenovo predlojenie.pdf)6. Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение2123 КБ13.11.2018г. 15:52:46ч.
Свали този файл (Obqv.vazlojena porachka-878174.pdf)Obqv.vazlojena porachka-878174.pdfОбявление за възложена ОП - АОП 878174 - Обособена позиция 22699 КБ13.11.2018г. 15:53:33ч.
Свали този файл (D-r 75-Optikom.pdf)D-r 75-Optikom.pdfИнформация изпълнен Договор 75/15.10.2018 г. - АОП -8866921621 КБ07.01.2019г. 15:33:34ч.
Свали този файл (D-r 77-MAG.pdf)D-r 77-MAG.pdfИнформация изпълнен Договор 77/12.11.2018 г. - АОП -8866931572 КБ07.01.2019г. 15:34:34ч.
Свали този файл (D-r 75-drobilka-MAG.pdf)D-r 75-drobilka-MAG.pdfИнформация за освободена гаранция325 КБ07.01.2019г. 15:35:09ч.
Свали този файл (D-r 77-konteineri-Optikom.pdf)D-r 77-konteineri-Optikom.pdfИнформация за освободена гаранция323 КБ07.01.2019г. 15:35:26ч.