Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000117          ПРИКЛЮЧЕН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на асансьор и доставка и монтаж на фитнес оборудване на открито в СУ „Алеко Константинов“ гр.Луковит В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

1. Доставка и монтаж на асансьор.
2. Доставка и монтаж на фитнес оборудване на открито

1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП
2.Обект на поръчката: доставка.
3. Код съгласно класификатора: 42416100 – асансьори за хора;
4. Прогнозна стойност на поръчката – 111 323,63 лева (сто и единадесет хиляди триста двадесет и три лева и шестдесет и три стотинки) без ДДС.
5. Продължителност на поръчката – Общ срок за изпълнение на дейностите на обекта е максимум 180 /сто и осемдесет/ календарни дни за Обособена позиция № 1 и 120 / сто и двадесет/ календарни дни за обособена позиция № 2.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 14.03.2019 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 15.03.2019 год. от 13:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала.
На основание чл. 181, ал.2 от ЗОП, в настоящата процедура възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
Числовата стойност на техническото и ценовото предложение на участниците се оповестява в момента на отваряне на офертите.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie-896225-21.02.2019 g.pdf)Reshenie-896225-21.02.2019 g.pdfРешение 55/20.02.2019 г. - АОП 8962252199 КБ21.02.2019г. 16:57:33ч.
Свали този файл (Obqvlenie-895229-21.02.2019 g.pdf)Obqvlenie-895229-21.02.2019 g.pdfОбявление - АОП 896229 / 21.02.2019 г.4156 КБ21.02.2019г. 16:58:19ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация - АОП - 00369-2019-0003/21.02.2019 г.492 КБ21.02.2019г. 17:02:50ч.
Свали този файл (espd-request.zip)espd-request.zipе-ЕЕДОП91 КБ21.02.2019г. 17:03:05ч.
Свали този файл (5. Protokol_1.pdf)5. Protokol_1.pdfПротокол 15578 КБ08.04.2019г. 17:14:47ч.
Свали този файл (Reshenie-133.08.04.2019 g.pdf)Reshenie-133.08.04.2019 g.pdfРешение 133/08.04.2019 г. - за класиране и определяне на изпълнител722 КБ08.04.2019г. 17:15:21ч.
Свали този файл (Договор 56_10.05.2019 г.- Еврострой РН  ЕООД.pdf)Договор 56_10.05.2019 г.- Еврострой РН ЕООД.pdfДоговор 56/10.05.2019 г. - Еврострой РН ЕООД5564 КБ15.05.2019г. 13:12:11ч.
Свали този файл (Договор 56_Техническо предложение.pdf)Договор 56_Техническо предложение.pdfТехническо предложение - Обособена позиция 13277 КБ15.05.2019г. 13:12:31ч.
Свали този файл (Договор 56_Ценови параметри.pdf)Договор 56_Ценови параметри.pdfЦеново предложение - Обособена позиция 11219 КБ15.05.2019г. 13:12:54ч.
Свали този файл (Обяв.възлож.пор.асансьор-911568.pdf)Обяв.възлож.пор.асансьор-911568.pdfОбявление за възложена ОП - АОП 911568 - Обособени позиции 12809 КБ15.05.2019г. 13:13:36ч.
Свали този файл (Договор 57_10.05.2019 г.- Спорт Парк фитнес България ООД.pdf)Договор 57_10.05.2019 г.- Спорт Парк фитнес България ООД.pdfДоговор 57/10.05.2019 г. - Спорт Парк фитнес България ООД6199 КБ15.05.2019г. 13:15:24ч.
Свали този файл (Договор 57_Техническо предложение.pdf)Договор 57_Техническо предложение.pdfТехническо предложение - Обособена позиция 28313 КБ15.05.2019г. 13:15:51ч.
Свали този файл (Договор 57_Ценови параметри.pdf)Договор 57_Ценови параметри.pdfЦеново предложение - Обособена позиция 22706 КБ15.05.2019г. 13:16:45ч.
Свали този файл (Обяв.възлож.пор.фитнес-911569.pdf)Обяв.възлож.пор.фитнес-911569.pdfОбявление за възложена ОП - АОП 911569 - Обособени позиции 22918 КБ15.05.2019г. 13:17:27ч.
Свали този файл (Обявление прикл. Д-р 56 2019 г-signed.pdf)Обявление прикл. Д-р 56 2019 г-signed.pdfОбявление за изпълнен Договор 56/10.05.2019 г. - Еврострой РН ЕООД1335 КБ10.09.2020г. 17:55:05ч.
Свали този файл (Осв.Гаранция Дог-р 56.pdf)Осв.Гаранция Дог-р 56.pdfОсвободена гаранция Договор 56/10.05.2019 г. - Еврострой РН ЕООД278 КБ10.09.2020г. 17:55:33ч.
Свали този файл (Обявление прикл. Д-р 57- 2019 г-signed.pdf)Обявление прикл. Д-р 57- 2019 г-signed.pdfОбявление за изпълнен Договор 57/10.05.2019 г. - Спорт Парк фитнес България ООД1397 КБ10.09.2020г. 17:56:51ч.
Свали този файл (Осв.Гаранция д-р 57.pdf)Осв.Гаранция д-р 57.pdfОсвободена гаранция Договор 57/10.05.2019 г. - Спорт Парк фитнес България ООД282 КБ10.09.2020г. 17:57:30ч.