Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Март 2019
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Обществени поръчки - Народни читалища

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000117

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на асансьор и доставка и монтаж на фитнес оборудване на открито в СУ „Алеко Константинов“ гр.Луковит В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

1. Доставка и монтаж на асансьор.
2. Доставка и монтаж на фитнес оборудване на открито

1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП
2.Обект на поръчката: доставка.
3. Код съгласно класификатора: 42416100 – асансьори за хора;
4. Прогнозна стойност на поръчката – 111 323,63 лева (сто и единадесет хиляди триста двадесет и три лева и шестдесет и три стотинки) без ДДС.
5. Продължителност на поръчката – Общ срок за изпълнение на дейностите на обекта е максимум 180 /сто и осемдесет/ календарни дни за Обособена позиция № 1 и 120 / сто и двадесет/ календарни дни за обособена позиция № 2.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 14.03.2019 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 15.03.2019 год. от 13:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала.
На основание чл. 181, ал.2 от ЗОП, в настоящата процедура възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
Числовата стойност на техническото и ценовото предложение на участниците се оповестява в момента на отваряне на офертите.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie-896225-21.02.2019 g.pdf)Reshenie-896225-21.02.2019 g.pdfРешение 55/20.02.2019 г. - АОП 8962252199 КБ21.02.2019г. 16:57:33ч.
Свали този файл (Obqvlenie-895229-21.02.2019 g.pdf)Obqvlenie-895229-21.02.2019 g.pdfОбявление - АОП 896229 / 21.02.2019 г.4156 КБ21.02.2019г. 16:58:19ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация492 КБ21.02.2019г. 17:02:50ч.
Свали този файл (espd-request.zip)espd-request.zipе-ЕЕДОП91 КБ21.02.2019г. 17:03:05ч.