Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000098          ПРИКЛЮЧЕН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит”: Подобект 1: Общински път LOV 1253 „Дъбен -Тодоричене, Ш-307 - участък Лот П-от км. 10+500 до км. 15+000 - 4.5 км“ и Подобект 2: „Общински път LOV 1090 “ІІІ-305, Ъглен-Торос / Торос-Дъбен/ LOV 1253“ (стар № 10347) – от км 0+000 до км 6+700 - 6,7 км“
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП
2.Обект на поръчката: строителство
3. Код съгласно класификатора: 45233000 – строителни и монтажни работи на магистрали, улици, пътища, други транспортни и пешеходни трасета.
4. Прогнозна стойност на поръчката – 4 994 299,96 лева (четири милиона деветстотин деветдесет и четири хиляди двеста деветдесет и девет лева и деветдесет и шест стотинки) без ДДС, която сума включва и непредвидените разходи за изпълнение на поръчката.
5. Продължителност на поръчката – Общ срок за изпълнение на дейностите на обекта е максимум 12 /дванадесет/ календарни месеца, считано от датата на откриване на строителната площадка.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 17.08.2018 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 20.08.2018 год. от 11:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (РЕШЕНИЕ.pdf)РЕШЕНИЕ.pdfРешение 250/17.07.2018 г. - АОП - 00369-2018-00074688 КБ17.07.2018г. 15:56:36ч.
Свали този файл (OБЯВЛЕНИЕ.pdf)OБЯВЛЕНИЕ.pdfОбявление за възложена поръчка - 857634/17.07.2018 г.8774 КБ17.07.2018г. 15:59:41ч.
Свали този файл (Proekti.rar)Proekti.rarПроекти - LOV_1090 Дъбен-Торос; LOV_1253 Дъбен-Тодоричене95143 КБ17.07.2018г. 16:12:27ч.
Свали този файл (Dokumentaciq-SMR pat.rar)Dokumentaciq-SMR pat.rarДокументация 790 КБ17.07.2018г. 16:26:28ч.
Свали този файл (Vapros-Otgovor.pdf)Vapros-Otgovor.pdfРазяснения780 КБ02.08.2018г. 11:02:42ч.
Свали този файл (Vapros-Otgovor_2.pdf)Vapros-Otgovor_2.pdfРазяснения 2975 КБ03.08.2018г. 16:09:00ч.
Свали този файл (Отговор 3.pdf)Отговор 3.pdfРазяснение_3641 КБ09.08.2018г. 16:50:27ч.
Свали този файл (Razqsnenie.pdf)Razqsnenie.pdfРазяснение_41553 КБ10.08.2018г. 16:44:27ч.
Свали този файл (Otgovor_5.pdf)Otgovor_5.pdfРазяснение_5925 КБ10.08.2018г. 16:44:57ч.
Свали този файл (Otgovor.pdf)Otgovor.pdfРазяснение_6935 КБ10.08.2018г. 17:02:12ч.
Свали този файл (Otgovor-95.pdf)Otgovor-95.pdfРазяснение_7762 КБ13.08.2018г. 16:45:36ч.
Свали този файл (Otgovor-96.pdf)Otgovor-96.pdfРазяснение_81650 КБ13.08.2018г. 16:46:15ч.
Свали този файл (Protokol _1.pdf)Protokol _1.pdfПротокол 115245 КБ17.10.2018г. 16:28:14ч.
Свали този файл (Saobshtenie cenovi parametri.pdf)Saobshtenie cenovi parametri.pdfСъобщение отваряне ценови оферти - 18.12.2018 г. от 11:00 часа375 КБ12.12.2018г. 16:03:46ч.
Свали този файл (Протокол_2.pdf)Протокол_2.pdfПротокол 212410 КБ20.12.2018г. 15:48:10ч.
Свали този файл (Протокол_3.pdf)Протокол_3.pdfПротокол 31618 КБ20.12.2018г. 15:48:31ч.
Свали този файл (Решение-429-20.12.2018 г.pdf)Решение-429-20.12.2018 г.pdfРешение 429/20.12.2018 г. - за класиране и определяне на изпълнител801 КБ20.12.2018г. 15:49:38ч.
Свали този файл (Saobshtenie- za vracheno pismo.pdf)Saobshtenie- za vracheno pismo.pdfСъобщение до Участник за връчено Решение 429/20.12.2018 г.431 КБ07.01.2019г. 11:02:53ч.
Свали този файл (D-r 47-19.04.2019 g._Viastroi AD.pdf)D-r 47-19.04.2019 g._Viastroi AD.pdfДоговор 47/19.04.2019 г. - ВИАСТРОЙ АД8727 КБ23.04.2019г. 15:57:13ч.
Свали този файл (Tehnichesko predlojenie.pdf)Tehnichesko predlojenie.pdfТехническо предложение2060 КБ23.04.2019г. 15:57:28ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение5827 КБ23.04.2019г. 15:57:46ч.
Свали този файл (Obqvl.vazloj.OP-908895-23.04.2019 g.pdf)Obqvl.vazloj.OP-908895-23.04.2019 g.pdfОбявление за възложена ОП - АОП 908895/23.04.2019 г.2916 КБ23.04.2019г. 15:58:25ч.
Свали този файл (Анекс 1 и КСС Дъбен Тодоричене.pdf)Анекс 1 и КСС Дъбен Тодоричене.pdfАнекс_1/04.03.2020 г., към Договор 47/19.04.2019 г. - ВИАСТРОЙ АД3679 КБ01.04.2020г. 15:55:09ч.
Свали този файл (Aneks_2-24.04.2020 g.pdf)Aneks_2-24.04.2020 g.pdfАнекс_2/24.04.2020 г., към Договор 47/19.04.2019 г. - ВИАСТРОЙ АД3806 КБ30.04.2020г. 14:07:40ч.
Свали този файл (Obqv.prikl.dog-r 47-19.04.2019 g.pdf)Obqv.prikl.dog-r 47-19.04.2019 g.pdfОбявление АОП- 1023319/08.11.2021 г. приключен Договор 47/19.04.2019 г.860 КБ10.11.2021г. 13:52:54ч.
Свали този файл (Osv.garanciq D-r 47-19.04.2019.pdf)Osv.garanciq D-r 47-19.04.2019.pdfОсвободена Гаранция Договор 47/19.04.2019 г.463 КБ10.11.2021г. 15:44:22ч.