Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000148       ПРИКЛЮЧЕНА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на гр. Луковит, с. Пещерна и с. Дъбен, Община Луковит“.
1. Вид на процедурата: съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 във вр. с чл. 186 от ЗОП, ще се възложи, чрез СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА за определяне на изпълнител за обществена поръчка по реда на ЗОП.
2. Обект на поръчката: услуга.
3. Код съгласно класификатора: 50232100 – услуги по поддържането на общественото осветление.
4. Прогнозна стойност на поръчката – Максималният финансов ресурс за изпълнение на поръчката е 70 000.00 лева без ДДС.
5. Критерий за възлагане: Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия - „оптимално съотношение качество/цена”.
Общата оценка (Тоб.) се изчислява по формулата:
Тоб.= 0.6*Тфин.+0.4*Ттех., където:
Тфин. е оценката на финансовото предложение, а Ттех. е оценката на техническото предложение.
Тфин = Тц+Тд
Тц – цената на екплоатационна поддръжка за 1 бр. осветително тяло на месец и се изчислява по следната формула – с относителна тежест 80 т.
Тц= (Цмин/Цх)* 80
Цмин. е минималната предложена цена, а Цх е цената предложена от съответния участник за Експлоатационна подръжка за 1 бр. осветително тяло на месец.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
7. Място и срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 07.04.2020 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 08.04.2020 год. от 10:30 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет. 2, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Obqva PKupuvacha.pdf)Obqva PKupuvacha.pdfОбява ПК - 25.03.2020 г.3851 КБ25.03.2020г. 13:45:04ч.
Свали този файл (Obqva AOP - 9097637-25.03.2020.pdf)Obqva AOP - 9097637-25.03.2020.pdfОбява АОП - 9097637/25.03.2020 г.1023 КБ25.03.2020г. 13:45:27ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация1396 КБ25.03.2020г. 13:45:52ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 113822 КБ20.05.2020г. 16:18:25ч.
Свали този файл (Dogovor 65-05.06.2020 g.pdf)Dogovor 65-05.06.2020 g.pdfДоговор 65/05.06.2020 г.3965 КБ10.06.2020г. 08:58:18ч.
Свали този файл (Tehnicheska oferta.pdf)Tehnicheska oferta.pdfТехническо предложение969 КБ10.06.2020г. 08:58:37ч.
Свали този файл (Cenova oferta.pdf)Cenova oferta.pdfЦеново предложение1983 КБ10.06.2020г. 08:58:50ч.