Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000050                              ПРИКЛЮЧЕНА

                                                                                           

                                                                                                   СЪОБЩЕНИЕ

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение №133/07.04.2016 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на балансираща група, за ниско и средно напрежение за обекти на Община Луковит – учебни и детски заведения, обслужващи звена и социални центрове“.
2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 от ЗОП.
3. Прогнозна стойност на поръчката – 376 112,00 без ДДС
4. Количество и обем: Прогнозно количество за срока на договора: 1 897 200 кWh. Стойността на поръчката е приблизителна и е получена на база изразходената сума за периода от м. Януари 2015 г. до м. Декември 2015 г. Задължение на избрания за доставчик на електрическа енергия изпълнител е пълното администриране на информационния поток с Електроенергийният системен оператор (ЕСО), както и поемане на разходите за небаланси. Възложителят няма да заплаща такса за участие в стандартната балансираща група.
5. Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение е 12 месеца, считано от датата на потвърждение на първия график за доставка.
6. Схема на плащане: Потребената електрическа енергия ще се фактурира веднъж месечно и ще се заплаща в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от представяне на фактура — оригинал. Възложителят няма да извършва авансови плащания.
Цената на доставка на електрическа енергия не включва определените от КВЕР цена за пренос и достъп през/до електроразпределителните мрежи, цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, цена „задължение към обществото" и акциз. Възложителят също няма да заплаща такса за участие в стандартната балансираща група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.
7. Критерии за оценка на офертите: „най- ниска цена“
8. Място за получаване на документацията: От 07.04.2016 год., датата на публикуване на Решението и Обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.lukovit.bg - Профил на купувача:  http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/159- 
9. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 09.05.2016 год.
10. Офертите да бъдат отворени на: 10.05.2016г. от 13:30ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ
Община Луковит
ИВАН ГРЪНЧАРОВ

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333335303533)pageИнформация за преписката към АОП с Уникален номер 00369-2016-00080 КБ07.04.2016г. 13:12:23ч.
Свали този файл (Re-nie 133-07.04.2016 g.pdf)Re-nie 133-07.04.2016 g.pdfРешение № 133/07.04.2016 г.2852 КБ07.04.2016г. 16:08:34ч.
Свали този файл (Obqvlenie.pdf)Obqvlenie.pdfОбявление - регистриран под №7262749169 КБ07.04.2016г. 16:09:58ч.
Свали този файл (el. energiya.rar)el. energiya.rarДокументация328 КБ07.04.2016г. 16:13:06ч.
Свали този файл (R-nie 138-13.04.2016 g.pdf)R-nie 138-13.04.2016 g.pdfРешение № 138/13.04.2016 г. за промяна3732 КБ13.04.2016г. 13:48:51ч.
Свали този файл (promqna_dokumentaciq.rar)promqna_dokumentaciq.rarДокументация промяна328 КБ13.04.2016г. 13:49:20ч.
Свали този файл (Razqs.pdf)Razqs.pdfДо всички заинтересовани участници1276 КБ13.04.2016г. 13:49:38ч.
Свали този файл (Razqs.2.pdf)Razqs.2.pdfДо всички заинтересовани участници1640 КБ22.04.2016г. 15:48:08ч.
Свали този файл (Razqs.3.pdf)razqsnenieДо всички заинтересовани участници798 КБ25.04.2016г. 10:17:54ч.
Свали този файл (protokol 1 ee.pdf)protokol 1protocol 1 za dopustimost3544 КБ10.06.2016г. 14:40:59ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 22644 КБ27.06.2016г. 16:35:28ч.
Свали този файл (saob.otvarqne ceni.pdf)saob.otvarqne ceni.pdfСъобщение за отваряне на цени - 30.06.2016 г от 13.30 часа784 КБ27.06.2016г. 16:36:06ч.
Свали този файл (Prokol 3.pdf)Prokol 3.pdfПротокол 3 Комисия4078 КБ07.07.2016г. 15:55:22ч.
Свали този файл (Rechenie 247_06.07.2016 g.pdf)Rechenie 247_06.07.2016 g.pdfРешение № 247/06.07.2016 г. за избор на изпълнител880 КБ07.07.2016г. 15:55:47ч.
Свали този файл (Info za skl.d-r 55 AOP.pdf)Info za skl.d-r 55 AOP.pdfИнформация за сключен Договор АОП4849 КБ15.08.2016г. 15:22:42ч.
Свали този файл (D-r 55 - 15.08.2016 g.pdf)D-r 55 - 15.08.2016 g.pdfДоговор 55-15.08.2016 г.6009 КБ15.08.2016г. 15:24:10ч.
Свали този файл (Tehnishesko predlojenie.pdf)Tehnishesko predlojenie.pdfТехническо предложение към Договора1714 КБ15.08.2016г. 15:24:31ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение към Договора1572 КБ15.08.2016г. 15:24:45ч.
Свали този файл (Osv.B.garancii.pdf)Osv.B.garancii.pdfИнформация за освободена гаранция682 КБ26.08.2016г. 11:03:46ч.
Свали този файл (Osv.garancii.pdf)Osv.garancii.pdfИнформация за освободена гаранция821 КБ26.08.2016г. 11:04:02ч.
Свали този файл (Info.prekluchen d-r 55-15.08.2016 g.pdf)Info.prekluchen d-r 55-15.08.2016 g.pdfИнформация за изпълнен Договор 55/15.08.2016 г.1490 КБ25.04.2018г. 11:11:54ч.