Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000154

СЪОБЩЕНИЕПредоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението и отчитането
на проекти към ДФЗ по две обособени позиции:
1. „Реконструкция и благоустрояване на Градска градина в УПИ III – за озеленяване, кв.157 по плана на гр. Луковит, Община Луковит, област Ловеч“, финансирани по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по договор № BG06RDNP00I-7.006 -0041-C01 от 05.06.2019 г.;
2. „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръжение и принадлежностите към тях на улица „Симов дол“ и улица „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, Община Луковит“ финансирани по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по договор BG06RDNP00I-7.001-01 от 09.05.2019 г.;

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (1. Обява за събиране на оферти.zip)1. Обява за събиране на оферти.zipОбява56 КБ09.07.2020г. 15:33:51ч.
Свали този файл (T67120-Експорт-20200709-Документация.zip)T67120-Експорт-20200709-Документация.zipДокументация - 00369-2020-001169 КБ09.07.2020г. 15:34:06ч.
Достъп по връзката (https://app.eop.bg/today/67120)67120Линк към Поръчката в ЦАИС0 КБ09.07.2020г. 15:35:11ч.
Свали този файл (T67122-Експорт-20200709-Dokumentaciq.zip)T67122-Експорт-20200709-Dokumentaciq.zipДокументация - 00369-2020-0011588 КБ09.07.2020г. 15:47:19ч.
Свали този файл (T67121-Експорт-20200709-Ob.poz.1.zip)T67121-Експорт-20200709-Ob.poz.1.zipОбособена позиция 1551 КБ09.07.2020г. 15:51:18ч.
Свали този файл (T67125-Експорт-20200709-Ob.poz.2.zip)T67125-Експорт-20200709-Ob.poz.2.zipОбособена позиция 2382 КБ09.07.2020г. 15:51:36ч.
Свали този файл (tehn. specifikaciq_konsult  m7.pdf)tehn. specifikaciq_konsult m7.pdfТехническа спецификация203 КБ09.07.2020г. 15:51:58ч.
Свали този файл (Razqsneniq.pdf)Razqsneniq.pdfРазяснения 1736 КБ17.07.2020г. 17:08:31ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 114924 КБ11.08.2020г. 13:30:31ч.
Свали този файл (Dogovor 100-23.09.2020.pdf)Dogovor 100-23.09.2020.pdfДоговор 100/23.09.2020 г. - Обособена позиция 17151 КБ01.10.2020г. 15:12:33ч.
Свали този файл (Tehnicheska specifikaciq.pdf)Tehnicheska specifikaciq.pdfТехническа спецификация342 КБ01.10.2020г. 15:13:10ч.
Свали този файл (Техническо предложение.pdf)Техническо предложение.pdfТехническо предложение - обособена позиция 1473 КБ01.10.2020г. 16:13:01ч.
Свали този файл (Ценово предложение.pdf)Ценово предложение.pdfЦеново предложение - обособена позиция 1423 КБ01.10.2020г. 16:13:17ч.
Свали този файл (Dogovor 101-24.09.2020 g.pdf)Dogovor 101-24.09.2020 g.pdfДоговор 101/24.09.2020 г. - Обособена позиция 28351 КБ01.10.2020г. 16:18:41ч.
Свали този файл (Tehnichesko predlojenie.pdf)Tehnichesko predlojenie.pdfТехническо предложение - обособена позиция 2648 КБ01.10.2020г. 16:20:31ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение - обособена позиция 2588 КБ01.10.2020г. 16:20:43ч.
Свали този файл (Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал.7 от ЗОП.pdf)Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал.7 от ЗОП.pdfОбявление АОП 01.10.2020 г. за възложена ОП по обособена позиция 1 и 242 КБ01.10.2020г. 16:22:32ч.